Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 63 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Powiązania rynków finansowych w okresie wysokiej niepewności.

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karol Szafranek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 2. Modele liniowe w analizie heterogenicznych efektów oddziaływania

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tymon Słoczyński

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 3. Testowanie Kumulatywnej Teorii Perspektyw i innych modeli podejmowania decyzji w warunkach ryzyka dla loterii z dwiema i...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Kontek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 4. Nowe metody badania stabilności finansowej sektora bankowego

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dobromił Serwa

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 5. POLNTA - Narodowy Rachunek Transferów oraz Narodowy Rachunek Transferów Czasu dla Polski

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 6. Evidence use in the allocation of health care budgets: A comparative study of drug reimbursement in Poland, Canada, and ...

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wieslawa Wranik

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 7. Jakie czynniki decydują o konkurencyjności eksportu? Analiza na podstawie Bayesowskiego uśredniania modeli.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Piotr Dybka

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 8. Wpływ dewaluacji fiskalnych na aktywność gospodarczą w krajach UE

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Ciżkowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 9. Mądrość czy bogactwo? Rola dziedziczenia i jego opodatkowania w analizach z wykorzystaniem modeli OLG

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Magda Malec

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 10. Wpływ autonomii podatkowej na stabilność fiskalną. Przypadek władz lokalnych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

  Kierownik: Rafał Trzeciakowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 11. Globalna identyfikacja w dynamicznych modelach makroekonomicznych z antycypacyjnymi oczekiwaniami

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marcin Kolasa

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 12. Pomiar podobieństwa rozkładów umieralności

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Muszyńska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 13. Wpływ krótkoterminowych i długoterminowych stóp procentowych na kształtowanie się cyklu koniunkturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: Grzegorz Wesołowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 14. Struktura sieci społecznej a skłonność do kooperacji i dochody indywidualne: model symulacyjny i wyniki empiryczne

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jakub Growiec

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 15. Instytucje rynku pracy w gospodarce z bezrobociem o zróżnicowanej strukturze

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: Paweł Borys

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 16. Analiza wpływu demografii na efektywność prowadzenia polityki monetarnej

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: Paulina Broniatowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 17. Ekonomiczna analiza procesów uczenia i dylematów społecznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Ramsza

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 18. Kooperacyjne i niekooperacyjne strategie inwestowania w B&R na rynkach z efektem sieciowym

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Knauff

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 19. Wykorzystanie uczenia maszynowego i sieci neuronowych do przewidywania zdarzeń w szeregach czasowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: Adam Chudziak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 20. Modelowanie dynamiki rynków surowców oraz prognozowanie ich cen z wykorzystaniem modeli szeregów czasowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Rubaszek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 21. Wpływ reform rynku dóbr i rynku pracy na aktywność gospodarczą w krajach UE

  Konkurs: DAINA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Piotr Ciżkowicz

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 22. Analiza obciążenia błędów prognoz fiskalnych instytucji międzynarodowych dla wybranych gospodarek Unii Europejskiej....

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Jakub Rybacki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 23. Determinanty efektywności inteligentnych sieci transportowych

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr Przemysław Szufel

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 24. Mikrostruktura międzybankowego kasowego rynku walutowego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Bień-Barkowska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 25. Modelowanie ryzyka składki i ryzyka rezerw w systemie Wypłacalność II

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Łukasz Delong

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 26. O dyskontowaniu behawioralnym i równowagach Markowa w stochastycznych problemach decyzyjnych

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Łukasz Woźny

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 27. Modelowanie redystrybucji w systemach emerytalnych w warunkach niepełnej racjonalności

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Makarski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 28. Dynamika gazu ziemnego w kontekście transformacji sektora energetycznego

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Rubaszek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 29. Przyczyny i skutki nieefektywności prywatnego rynku wynajmu mieszkań w Polsce

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Rubaszek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 30. Jakość edukacji i jej znaczenie jako czynnika wzrostu gospodarczego i determinanty innych wskaźników socjoekonomicznych:...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bartosz Witkowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 31. Modelowanie karier równoległych: zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wioletta Grzenda

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 32. Analiza krótko- i długookresowych skutków poakcesyjnych migracji Polaków przez pryzmat modelu z heterogenicznymi agentam...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS4

  Kierownik: Małgorzata Walerych

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 33. Ownership and Innovation

  Konkurs: POLONEZ 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Monika Tarsalewska

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 34. Kapitał B+R, sztuczna inteligencja i wzrost gospodarczy

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Jakub Growiec

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 35. Wpływ synchronizacji cykli koniunkturalnych, polityk monetarnych, niepewności i zmienności cen surowców na poziom współz...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS4

  Kierownik: Karol Szafranek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 36. Ucięte wahanie procesu stochastycznego - jego własności i zastosowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr Rafał Łochowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 37. Cykliczność zmian aktywności zawodowej ludności. Analiza efektów dodatkowych/zniechęconych pracowników

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Gałecka-Burdziak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 38. Wzorce reprodukcji ludności w świetle teorii klas społecznych Pierre'a Bourdieu

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Tymicki

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 39. Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Rutecka-Góra

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 40. Modelowanie wpływu zmian demograficznych i strukturalnych na nierówności

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Makarski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 41. Pełna implementacja psychofizycznej teorii Range-Frequency Parducci'ego w modelowaniu podejmowania decyzji w warunkach r...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Kontek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 42. Modelowanie i prognozowanie modeli gospodarek z wieloma punktami równowagi i z uwzględnieniem sentymentów rynkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Chojnowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 43. Znaczenie przepływów pracowników pomiędzy zasobami na rynku pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Gałecka-Burdziak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 44. Wpływ polityki fiskalnej oraz regulacji rynku pracy i rynku produktów na rentowność obligacji skarbowych i poziom długu ...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Rzońca

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 45. Analiza przyczyn konfliktów zbrojnych przy użyciu metod teorii gier i teorii grafów

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Przemyslaw Siemaszko

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 46. Specyficzne gusta czy kliki jurorów? Zaprojektowanie systemów ocen i głosowań odpornych na manipulację.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Kontek

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 47. Polityka makroekonomiczna i redystrybucyjna w czasie pandemii

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Michał Brzoza-Brzezina

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 48. Egzogeniczne i endogeniczne determinanty ryzyka systemowego w systemie finansowym

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dobromił Serwa

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 49. Pomiar niepewności oraz testowanie reguł ustalania punktów odniesienia przy wykorzystaniu cen obojętności: podejście aks...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Lewandowski

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 50. Instytucje rynku pracy a cykl koniunkturalny: rola zagregowanego popytu

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marcin Kolasa

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych