Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Taksonomia molekularna, morfologia i zmienność genetyczna kompleksu gatunków Aneura pinguis (L.) Dumort. (Marchantiopsida).

2011/01/B/NZ8/00364

Słowa kluczowe:

wątrobowce gatunki kryptyczne DNA barcoding sekwencjonowanie izoenzymy morfologia

Deskryptory:

 • NZ8_9: Genetyka populacyjna
 • NZ8_11: Taksonomia i filogenetyka
 • NZ8_4: Różnorodność biologiczna

Panel:

NZ8 - Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym: biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Alina Bączkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 262 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-08

Zakończenie projektu: 2015-12-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Urządzenie wielofunkcyjne. Za kwotę 1 445 PLN
 2. Homogenizator. Za kwotę 10 000 PLN
 3. Komputer z monitorem, wyposażeniem, oprogramowaniem i drukarką laserową. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Drukarka laserowa. Za kwotę 693 PLN
 5. Komputer. Za kwotę 3 206 PLN
 6. Lodówko-zamrażarka. Za kwotę 1 909 PLN
 7. SEQUENCHER 4.10.1. Za kwotę 3 000 PLN
 8. Termocykler z gradientem. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 • Publikacje książkowe (3)
 1. Geographic distribution and new localities for cryptic species of the Aneura pinguis complex and A. maxima in Poland.
  Autorzy:
  Bączkiewicz A., Gonera P., Buczkowska K.
  Czasopismo:
  Biodiversity Research and Conservation (rok: 2016, tom: 41, strony: 44571), Wydawca: Adam Mickiewicz University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/biorc-2016-0001 - link do publikacji
 2. The complete mitochondrial genome of the cryptic species C of Aneura pinguis. IF: 1,209
  Autorzy:
  Myszczyński K, Bączkiewicz A, Szczecińska M, Buczkowska K, Kulik T, Sawicki J.
  Czasopismo:
  Mitochondrial DNA. (rok: 2015, tom: ISSN 1940-1744, strony: 44563), Wydawca: Taylor & Francis Group
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3109/19401736.2015.1111347 - link do publikacji
 3. Differentiation and genetic variability of three cryptic species within the Aneura pinguis complex (Jungermanniidae, Marchantiophyta). IF: 1,804
  Autorzy:
  Bączkiewicz A., Buczkowska K.
  Czasopismo:
  Cryptogamie, Bryologie (rok: 2016, tom: 37 (1), strony: 44577), Wydawca: Association des Amis des Cryptogames
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.7872/cryb/v37.iss1.2016.1 - link do publikacji
 4. Effectiveness of ISSR markers for determination of the Aneura pinguis cryptic species and A. maxima IF: 0,967
  Autorzy:
  Buczkowska K., Rabska M., Gonera P., Pawlaczyk E.M., Wawrzyniak P., Czołpińska M.,, Bączkiewicz A.
  Czasopismo:
  Biochemical Systematics and Ecology (rok: 2016, tom: 68, strony: 27-35), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.bse.2016.06.013 - link do publikacji
 5. Volatile compounds In cryptic species of the Aneura pinguis complex and Aneura maxima (Marchatiophyta, Metzgeriidae). IF: 3,35
  Autorzy:
  Wawrzyniak R., Wasiak W., Bączkiewicz A., Buczkowska K.
  Czasopismo:
  Phytochemistry (rok: 2014, tom: 105, strony: 115-122), Wydawca: ELSEVIER
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.phytochem.2014.06.010 - link do publikacji
 1. Analiza gatunków krytycznych Aneura pinguis (L.) Dumort. na podstawie sekwencji rpoC1
  Autorzy:
  Buczkowska K., Rabska M., Gonera P., Bączkiewicz A.
  Konferencja:
  56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, pt. "Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 24-30 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Evaluation of 7 single locus DNA barcodes in Aneura pinguis complex.
  Autorzy:
  Bączkiewicz A., Gonera P., Rabska M., Buczkowska K.
  Konferencja:
  III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska z okazji XXX-lecia Wydziału Biologii. (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 10-12.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 3. The Aneura pinguis cryptic species a as natural source of terpenoids.
  Autorzy:
  Wawrzyniak R., Wasiak W., Buczkowska K., Bączkiewicz A.
  Konferencja:
  41th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering Slovakia. (rok: 2014, ), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering Slovakia
  Data:
  konferencja 11-13 wrzesień 2014
  Status:
  Opublikowana
 4. Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na zmienność składu związków chemicznych obecnych w ciałach oleistych gatunku kryptycznego a z kompleksu Aneura pinguis.
  Autorzy:
  Wasiak W., Wawrzyniak R., Jasiewicz B. , Bączkiewicz A., Buczkowska K.
  Konferencja:
  X Konferencja Chromatograficzna "Chromatografia – niezbędne narzędzie w nauce i technice" (rok: 2014, ), Wydawca: Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  Data:
  konferencja 23-26 września 2014
  Status:
  Opublikowana
 5. Zróżnicowanie składu chemicznego gatunku kryptycznego B z kompleksu Aneura pinguis.
  Autorzy:
  Wawrzyniak R., Czołpińska M., Buczkowska K., Bączkiewicz A., Wasiak W., Mączyński M.
  Konferencja:
  XXIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne. Nowoczesne Metody Przygotowania Próbek i Oznaczania Śladowych Ilości Pierwiastków. (rok: 2015, ), Wydawca: Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
  Data:
  konferencja 9-10.kwiatnia 2015
  Status:
  Opublikowana
 6. Allozyme differentiation and variability of three cryptic species in Aneura pinguis.
  Autorzy:
  Bączkiewicz A., Gonera P., Buczkowska K.
  Konferencja:
  III Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Wydziału Biologii. Wyzwania współczesnej biologii, biotechnologii i ochrony środowiska z okazji XXX-lecia Wydziału Biologii. (rok: 2014, ), Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Data:
  konferencja 10-10.04.2014
  Status:
  Opublikowana
 7. Differences In composition of volatile compounds In cryptic species a of the Aneura pinguis complex (Marchantiophyta, Metzgeriidae).
  Autorzy:
  Wawrzyniak R., Wasiak W., Buczkowska K., Celiński K., Bączkiewicz A.
  Konferencja:
  9th International Symposium on Chromatography of Natural Products. The application of analytical methods for the development of natural products. Medical University of Lublin, Chair and Department of Pharmacognosy with Medical Plant of Medical University of Lublin. (rok: 2014, ), Wydawca: Medical University of Lublin
  Data:
  konferencja 26-29. 05.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. Ecological and geographical preferences of liverwort Aneura pinguis inferred from isozyme data.
  Autorzy:
  Buczkowska K., Gonera P., Bączkiewicz A.
  Konferencja:
  The 11th International Synanthropization of Flora and Vegetation. (rok: 2014, ), Wydawca: Adam Mickiewicz University
  Data:
  konferencja 11-13.09. 2014
  Status:
  Opublikowana
 9. Markery ISSR – sposób na identyfikację gatunków kryptycznych z kompleksu Aneura pinguis.
  Autorzy:
  Buczkowska K., Rabska M., Bączkiewicz A.
  Konferencja:
  Warsztaty Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  Data:
  konferencja 15 czerwca 2012
  Status:
  Opublikowana
 10. Rozróżnienie gatunków kryptycznych A. pinguis na podstawie składu terpenoidów.
  Autorzy:
  Bączkiewicz A., Wawrzyniak R., Wasiak W., Ostrowska J., Buczkowska K.
  Konferencja:
  56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, pt. "Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 24-30 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 11. Skład związków terpenowych u roślin z rodzaju Aneura w zależności od miejsca występowania i pory roku.
  Autorzy:
  Wawrzyniak R., Wasiak W., Jasiewicz B., Buczkowska K., Czołpińska M., Wawrzyniak P., Bączkiewicz A.
  Konferencja:
  V Warsztaty naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. (rok: 2015, ), Wydawca: Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
  Data:
  konferencja 19 czerwca 2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Wykorzystanie techniki HS-SPME do oznaczania lotnych związków w ciałach oleistych wątrobowca gatunku kryptycznego B kompleksu Aneura pinguis.
  Autorzy:
  Wawrzyniak R., Mączyński M., Wasiak W., Jasiewicz B., Czołpińska M., Bączkiewicz A., Buczkowska K.
  Konferencja:
  IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej " Chemia analityczna to ciągłe wyzwania" (rok: 2015, ), Wydawca: UAM Poznań
  Data:
  konferencja 6-10 lipiec 2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Zmienność anatomiczno-morfologiczna nowego gatunku kryptycznego Aneura pinguis E.
  Autorzy:
  Bączkiewicz A., Rabska M., Buczkowska K.
  Konferencja:
  Warsztaty Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  Data:
  konferencja 15 czerwca 2012
  Status:
  Opublikowana
 14. Determination of volatile compounds in the liverwort Aneura pinguis by the GC-HS-SPME technique. 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering Slovakia.
  Autorzy:
  Wawrzyniak R., Wasiak W., Bączkiewicz A., Ostrowska J.
  Konferencja:
  40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering (rok: 2013, ), Wydawca: Slovak University of Technology in Bratislava
  Data:
  konferencja 27 – 31 Maj 2013
  Status:
  Opublikowana
 15. Różnice w sekwencji intronu trnL pomiędzy gatunkami kryptycznycmi Aneura pinguis (L.) Dumort.
  Autorzy:
  Bączkiewicz A., Rabska M., Gonera P., Pawlaczyk E.M., Buczkowska K.
  Konferencja:
  IV Kongres Genetyki (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Genetyczne
  Data:
  konferencja 10-13 września 2013
  Status:
  Opublikowana
 16. Identyfikacja gatunków kryptycznych Aneura pinguis (L.) Dumort. z materiału zielnikowego za pomocą sekwencji trnH-psbA.
  Autorzy:
  Bączkiewicz A., Rabska M., Gonera P., Buczkowska K.
  Konferencja:
  56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, pt. "Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 24-30 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 17. Sekwencja barkodowa rbcL dla gatunków krytycznych Aneura pinguis (L.) Dumort.
  Autorzy:
  Rabska M., Buczkowska K., Gonera P., Bączkiewicz A.
  Konferencja:
  56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, pt. "Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych (rok: 2013, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 24-30 czerwca 2013
  Status:
  Opublikowana
 18. Sekwencja barkodowe dla gatunków kryptycznych z kompleksu Aneura pinguis.
  Autorzy:
  Buczkowska K., Rabska M., Bączkiewicz A.
  Konferencja:
  III Warsztaty Naukowe Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. (rok: 2012, ), Wydawca: Uniwersytet im. A. Mickiewicza
  Data:
  konferencja 15 czerwca 2012
  Status:
  Opublikowana
 1. The Aneura pinguis cryptic species a as natural source of terpenoids
  Autorzy:
  Wawrzyniak R., Wasiak W., Buczkowska K., Bączkiewicz A.
  Książka:
  In Proceedings of the 41th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare (rok: 2014, tom: 1, strony: 497–503), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Status:
  Opublikowana
 2. Determination of volatile compounds in the liverwort Aneura pinguis by the gc-hs-spme technique
  Autorzy:
  Wawrzyniak R., Wasiak W., Bączkiewicz A., Ostrowska J.
  Książka:
  Proceedings of the 40th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia (rok: 2013, tom: 1, strony: 653–660), Wydawca: Slovak Society of Chemical Engineering
  Status:
  Opublikowana
 3. Wpływ środowiska na skład wtórnych metabolitów u wątrobowców z rodzaju Aneura występujących na terenie Pomorza
  Autorzy:
  Wasiak W., Wawrzyniak R., Czołpińska M., Buczkowska K., Bączkiewicz A.
  Książka:
  Aspekty ochrony środowiska morskiego i nadmorskiego. (rok: 2015, tom: 1, strony: 153-172), Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski
  Status:
  Opublikowana