Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Synryftowy alkaliczny magmatyzm w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich: wiek, czas trwania i tempo dyferencjacji magmy.

2011/01/B/ST10/04683

Słowa kluczowe:

lamprofiry Lu-Hf geochronologia LA ICPMS apatyt tytanit

Deskryptory:

 • ST10_10: Mineralogia, petrologia
 • ST10_11: Geochemia, geochemia izotopowa, chemia środowiska
 • ST10_5: Geologia, tektonika, sedymentologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Nauk Geologicznych, Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badawczy w Krakowie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Robert Anczkiewicz 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 256 250 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-27

Zakończenie projektu: 2015-02-26

Planowany czas trwania projektu: 26 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (1)
 1. Petrogenesis and timing of emplacement of teschenites- alkaline lamprophyres from type locality in the Outer Western Carpathians IF: 1,2
  Autorzy:
  I. Brunarska and R. Anczkiewicz
  Czasopismo:
  Geologica Carpathica (rok: 2019, ), Wydawca: the Carpathian-Balkan Geological Association
  Status:
  Przyjęta do publikacji