Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji

2011/01/B/HS4/00802

Słowa kluczowe:

transformacja gospodarcza kraje transformujące się regulacje wzrost gospodarczy instytucje państwa wolność gospodarcza

Deskryptory:

 • HS4_1: Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce);

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wacław Jarmołowicz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 196 980 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 36 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Notebook Dell Vostro 3550 nr fabr. H7LRLT1. Za kwotę 4 500 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (15)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (1)
 • Publikacje książkowe (5)
 1. Transformacja sektora bankowego w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
  Autorzy:
  Baszyński Adam
  Czasopismo:
  Wiadomości Statystyczne (rok: 2013, tom: nr 7, strony: | 80-98), Wydawca: US
  Status:
  Opublikowane
 2. Modelowanie wzrostu gospodarczego w krajach transformujących się przy użyciu modeli panelowych
  Autorzy:
  Piątek Dawid, Szarzec Katarzyna, Kukułka Agnieszka
  Czasopismo:
  Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych (rok: 2012, tom: 26, strony: 29-40), Wydawca: SGH Warszawa
  Status:
  Opublikowane
 3. PRZESTRZENNE MIGRACJE LUDNOŚCI W KRAJACH TRANSFORMUJĄCYCH SIĘ A FUNKCJONOWANIE RYNKÓW PRACY
  Autorzy:
  Wacław Jarmołowicz, Sławomir Kuźmar
  Czasopismo:
  Optimum Studia Ekonomiczne (rok: 2015, tom: 3(75), strony: 32-45), Wydawca: Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowane
 4. Struktura społeczno-demograficzna zatrudnionych w ramach form elastycznych w Polsce i Unii Europejskiej
  Autorzy:
  Jarmołowicz Wacław, Pilc Michał
  Czasopismo:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (rok: 2012, tom: nie dotyczy, strony: 168-179), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=17223&from=publication - link do publikacji
 5. Rola instytucji rynku pracy w Polsce w latach 2000-2011
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar
  Czasopismo:
  Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (rok: 2015, tom: 42, strony: 353-366), Wydawca: Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszow-skiego
  Status:
  Opublikowane
 6. Wolność gospodarcza i demokracja a wzrost gospodarczy krajów transformujących się IF: ,143
  Autorzy:
  Piątek Dawid, Szarzec Katarzyna, Pilc Michał
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2014, tom: 3, strony: 367-395), Wydawca: PTE
  Status:
  Opublikowane
 7. Economic freedom, democracy and economic growth: a causal investigation in transition countries IF: ,459
  Autorzy:
  Piątek Dawid, Szarzec Katarzyna, Pilc Michał
  Czasopismo:
  Post-Communist Economies (rok: 2013, tom: Vol. 25, Iss. 3, strony: 267-288), Wydawca: Taylor&Francis
  Status:
  Opublikowane
  Doi:
  10.1080/14631377.2013.813137 - link do publikacji
 8. The Role of Labor Market Institutions for the Labor Market Performance in Transition Countries
  Autorzy:
  Sławomir Kuźmar, Michał Pilc
  Czasopismo:
  Ekonomista (rok: 2015, tom: 1, strony: 43-66), Wydawca: PTE
  Status:
  Opublikowane
 9. X-Inefficiency Of Commercial Banks in the Countries Of Central, Eastern And South-Eastern Europe
  Autorzy:
  Adam Baszynski
  Czasopismo:
  "Economics and Law" (rok: 2014, tom: XIII, No. 2., strony: 259-274), Wydawca: UMK
  Status:
  Opublikowane
 10. Determinants of the Labour Market Institutions in Post-Socialist Economies IF: ,369
  Autorzy:
  Michał Pilc
  Czasopismo:
  Communist and Post-Communist Studies (rok: 2015, tom: 48(2-3), strony: 97-112), Wydawca: nie dotyczy
  Status:
  Opublikowane
 11. INSTYTUCJE RYNKU PRACY ORAZ UWARUNKOWANIA ICH FUNKCJONOWANIA W KRAJACH TRANSFORMUJĄCYCH SIĘ
  Autorzy:
  Jarmołowicz Wacław, Pilc Michał
  Czasopismo:
  Przegląd Zachodniopomorski (rok: 2013, tom: ZESZYT 3 VOL. 2, strony: 151-166), Wydawca: Przegląd Zachodniopomorski
  Status:
  Opublikowane
 12. KONWERGENCJA INSTYTUCJONALNA W KRAJACH TRANSFORMUJĄCYCH SIĘ
  Autorzy:
  Dawid Piątek
  Czasopismo:
  STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA (rok: 2014, tom: NR 35, T. 2, strony: 475-489), Wydawca: USz
  Status:
  Opublikowane
 13. Rola państwa w gospodarce w "Ekonomii dobrobytu" Arthura Cecila Pigou
  Autorzy:
  Szarzec Katarzyna
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Wydziałowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach : Studia Ekonomiczne ; nr 101 (rok: 2012, tom: 101, strony: 277-287), Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach :
  Status:
  Opublikowane
 14. WOLNOŚĆ GOSPODARCZA W KRAJACH TRANSFORMUJĄCYCH SIĘ W OKRESIE KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2007-2010
  Autorzy:
  Katarzyna Szarzec
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe UE Katowice (rok: 2015, tom: 214, strony: 188-200), Wydawca: UE Katowice
  Status:
  Opublikowane
 15. What determines the institutional change in transition economies?
  Autorzy:
  K.Szarzec, D.Piątek, M.Pilc
  Status:
  Złożone
 1. Spatial labor mobility and the labor market performances in transition countries
  Autorzy:
  S.Kużmar
  Konferencja:
  Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky (rok: 2013, ), Wydawca: Hradec Králové: MAGNANIMITAS.
  Data:
  konferencja 9.12.2013 - 13.12.2013
  Status:
  Opublikowane
 1. nd
  Autorzy:
  Katarzyna Szarzec (ed.), Adam Baszyński, Dawid Piątek, michał Pilc
  Książka:
  Institutions in transition countries (rok: 2014, tom: 1, strony: 34335), Wydawca: GDRG
  Status:
  Opublikowane
 2. ANALIZA INSTYTUCJI PAŃSTWA TWORZĄCYCH RYNEK KRAJACH TRANSFORMUJĄCYCH SIĘ
  Autorzy:
  Dawid Piątek
  Książka:
  MODELE USTROJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO – KONTROWERSJE I DYLEMATY (rok: 2015, tom: 1, strony: 285-300), Wydawca: PTE
  Status:
  Opublikowane
 3. POJĘCIE I ROLA INSTYTUCJI WEDŁUG D.C. NORTH"A
  Autorzy:
  Dawid Piątek
  Książka:
  Teoretyczny i praktyczny wymiar Nowej Ekonomii Instytucjonalnej (rok: 2015, tom: 1, strony: 44163), Wydawca: WSEPiNM w Kielcach
  Status:
  Opublikowane
 4. JAKOŚĆ RZĄDZENIA A WZROST GOSPODARCZY W KRAJACH TRANSFORMUJĄCYCH SIĘ – ANALIZA PRZYCZYNOWOŚCI
  Autorzy:
  Dawid Piątek
  Książka:
  LIBERALIZM CZY INTERWENCJONIZM? KSZTAŁTOWANIE ŁADU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W LATACH 1989-2014 (rok: 2015, tom: 1, strony: 203-219), Wydawca: Uniwersytet w Białymstoku
  Status:
  Opublikowane
 5. nie dotyczy
  Autorzy:
  Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek (red.)
  Książka:
  PAŃSTWO WOBEC WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ. TEORIA I PRAKTYKA TRANSFORMACJI (rok: 2015, tom: 1, strony: 1-221), Wydawca: UE Poznań
  Status:
  Opublikowane