Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych

2011/01/B/HS4/06220

Słowa kluczowe:

Bioenergia gospodarstwa rolne,

Deskryptory:

 • HS4_2: Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
 • HS4_5: Ludność, gospodarka, rozwój społeczno-ekonomiczny, rozwój zrównoważony

Panel:

HS4 - Jednostka, instytucje, rynki: ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, m.in.:

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Ekonomicznych

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marian Podstawka 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 275 080 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-01

Czas trwania projektu: 30 miesięcy

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (9)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (2)
 • Publikacje książkowe (9)
 1. Ocena sytuacji finansowej firmy POLDANOR S.A
  Autorzy:
  Agnieszka Przesmycka, Marian Podstawka
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie (rok: 2013, tom: 26, strony: 59-68), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Siedlcach
  Status:
  Opublikowane
 2. Potencjał produkcji biogazu rolniczego w województwie pomorskim i jego wykorzystanie
  Autorzy:
  Marian Podstawka, Piotr Gołasa, Wioletta Bieńkowska
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (rok: 2014, tom: 107, strony: 155-162), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowane
 3. Potencjał dla budowy biogazowni rolniczych w województwie mazowieckim
  Autorzy:
  Marian Podstawka, Piotr Gołasa, Wioletta Bieńkowska-Gołasa.
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2013, tom: T. 15 z. 5, strony: 231-235), Wydawca: Wieś Jutra
  Status:
  Opublikowane
 4. Gospodarstwa rolne jako producenci substratów do produkcji biogazu rolniczego
  Autorzy:
  Gołasa Piotr
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2014, tom: 16, strony: 132-136), Wydawca: Wieś Jutra
  Status:
  Opublikowane
 5. Zasoby i opłacalność produkcji energii odnawialnej w Polsce
  Autorzy:
  Marian Podstawka, Urszula Podstawka
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Seria: Administracja i Zarządzanie (rok: 2013, tom: 26, strony: 21-30), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Siedlcach
  Status:
  Opublikowane
 6. Znaczenie kosztów energii w zależności od typu gospodarstw rolnych
  Autorzy:
  Gołasa Piotr
  Czasopismo:
  Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (rok: 2014, tom: 108, strony: 45-54), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowane
 7. Możliwości finansowania biogazowni w gospodarstwach rolnych
  Autorzy:
  Podstawka Marian, Gołasa Piotr
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (rok: 2014, tom: 16, strony: 229-233), Wydawca: Wieś Jutra
  Status:
  Opublikowane
 8. Potencjał produkcji biogazu rolniczego w województwie zachodniopomorskim i lubuskim oraz jego wykorzystanie
  Autorzy:
  Piotr Gołasa
  Czasopismo:
  Logistyka Odzysku (rok: 2014, tom: 2, strony: 34-37), Wydawca: M&M Consulting
  Status:
  Opublikowane
 9. Specyficzne uwarunkowania inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce
  Autorzy:
  Franc-Dąbrowska Justyna, Jarka Sławomir
  Czasopismo:
  Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (rok: 2014, tom: 101, z. 4, strony: 19-28), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Status:
  Opublikowane
 1. Concentration of greenhouse gas emissions in the EU
  Autorzy:
  Gołasa Piotr, Lenort Radim, Baran Joanna, Wysokiński Marcin, Bieńkowska Gołasa Wioletta
  Konferencja:
  METAL 2014 : 23rd International Conference on Matallurgy and Materials Brno, Czech Republic, EU. - Ostrava (rok: 2014, ), Wydawca: TANGER Ltd.
  Data:
  konferencja May 21st-23rd 2014
  Status:
  Opublikowane
 2. Agricultural biogas production and the development of prosumer energy in Poland
  Autorzy:
  Gołasa Piotr
  Konferencja:
  ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT (rok: 2015, ), Wydawca: Jelgawa
  Data:
  konferencja 23-24 kwiecień
  Status:
  Opublikowane
 1. Ekonomiczne możliwości produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych
  Autorzy:
  Adamowicz Mieczysław
  Książka:
  Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych (rok: 2015, tom: 1, strony: 16254), Wydawca: wyd. SGGW
  Status:
  Opublikowane
 2. Odnawialne źródła energii w świetle krajowych planów działania
  Autorzy:
  Podstawka Marian
  Książka:
  Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych (rok: 2015, tom: 1, strony: 61-72), Wydawca: wyd. SGGW
  Status:
  Opublikowane
 3. Perspektywy produkcji biogazu w gospodarstwach rolnych
  Autorzy:
  Gołasa Piotr
  Książka:
  Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych (rok: 2015, tom: 1, strony: 73-85), Wydawca: wyd. SGGW
  Status:
  Opublikowane
 4. Potencjał do produkcji biogazu rolniczego w Polsce i jego aktualne wykorzystanie
  Autorzy:
  Gołasa Piotr
  Książka:
  Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych (rok: 2105, tom: 1, strony: 136-151), Wydawca: wyd. SGGW
  Status:
  Opublikowane
 5. Zasoby i opłacalność produkcji energii odnawialnej w Polsce
  Autorzy:
  Marian Podstawka
  Książka:
  Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych (rok: 2015, tom: 1, strony: 54-60), Wydawca: wyd. SGGW
  Status:
  Opublikowane
 6. Potencjał produkcji biogazu w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim oraz jego wykorzystanie
  Autorzy:
  Wioletta Bieńkowska-Gołasa, Piotr Gołasa.
  Książka:
  Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie : praca zbiorowa (rok: 2014, tom: 1, strony: 59-67), Wydawca: Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Gołądkowie
  Status:
  Opublikowane
 7. Uwarunkowania prawne produkcji energii z odnawialnych źródeł
  Autorzy:
  Podstawka Marian
  Książka:
  Ekonomiczne uwarunkowania produkcj energii z odnawialnych źródeł (rok: 2015, tom: 1, strony: 45-53), Wydawca: wyd. SGGW
  Status:
  Opublikowane
 8. Ekonomiczno-finansowe determinanty rozwoju instalacji biogazowych w Polsce
  Autorzy:
  Franc-Dąbrowska Justyna
  Książka:
  Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie : praca zbiorowa (rok: 2014, tom: 1, strony: 19-28), Wydawca: Wydawnictwo Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Gołądkowie
  Status:
  Opublikowane
 9. Studium wykonalności biogazowni rolniczej
  Autorzy:
  Smardz Janusz, Dąbrowiecki Kornel, Michalik Marta, Podstawka Marian, Gołasa Piotr
  Książka:
  Ekonomiczne uwarunkowania produkcji bioenergii w gospodarstwach rolnych (rok: 2015, tom: 1, strony: 86-135), Wydawca: wyd. SGGW
  Status:
  Opublikowane