Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zebranie, naukowe opracowanie i wydanie w językach oryginalnych wraz z tłumaczeniem polskim późnoantycznych tekstów synodalnych, prawnych i historycznych Kościoła (3 tomy)

2011/01/B/HS1/01791

Słowa kluczowe:

synody patrologia historia teologia prawo,

Deskryptory:

 • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historia architektury, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS1_9: Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze

Panel:

HS1 - Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości: filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia

Jednostka realizująca:

Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Henryk Pietras SJ 

Liczba wykonawców projektu: 12

Konkurs: OPUS 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 307 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-15

Zakończenie projektu: 2014-12-14

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. komputer Apple Mac 21, 5. Za kwotę 5 123 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (2)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (5)
 • Publikacje książkowe (4)
 1. Baptysteria w "Liber Pontificalis" cz. I: Baptysterium Laterańskie
  Autorzy:
  M. Ożóg
  Czasopismo:
  Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego (rok: 2014, tom: 34, strony: 301-211), Wydawca: WT UO
  Status:
  Opublikowana
 2. Baptysteria rzymskie w Liber Pontificalis cz. II: Baptysterium w bazylice św. Piotra
  Autorzy:
  H. Pietras
  Czasopismo:
  Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego (rok: 2014, tom: 34, strony: 312-320), Wydawca: WT UO
  Status:
  Opublikowana
 1. Ekshumacja ciał świętych Piotra i Pawła w roku 258 i jej miejsce w kulturze chrześcijańskiej
  Autorzy:
  H. Pietras
  Konferencja:
  Nauki o antyku a problemy kultury (rok: 2014, ), Wydawca: PAU
  Data:
  konferencja 28.11.2013
  Status:
  Opublikowana
 2. Chrzest Chlodwiga i jego reperkusje w Italii w świetle "Liber Pontificalis" czyli o rzymskim kościele San Martino ai Monti,
  Autorzy:
  M. Ożóg, H. Pietras
  Konferencja:
  . Liturgia i teologia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych (rok: 2013, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 11-12.06.2013
  Status:
  Opublikowana
 3. Od tituli ecclesiae do kościoła pod wezwaniem
  Autorzy:
  M. Ożóg
  Konferencja:
  Nauki o antyku a problemy kultury (rok: 2014, ), Wydawca: PAU
  Data:
  konferencja 28 XI 2013
  Status:
  Opublikowana
 4. Sepulcri violatio w "Edykcie Teoderyka" na tle "Kodeksu Teodozjusza
  Autorzy:
  M. Ożóg
  Konferencja:
  W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego. (rok: 2014, ), Wydawca: Komisja Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Data:
  konferencja 22-24.09.2011
  Status:
  Opublikowana
 5. Baptysteria w titulusach oraz innych bazylikach papieskich,
  Autorzy:
  M Ożóg, H. Pietras
  Konferencja:
  Miejsca chrztu, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do Soboru Trydenckiego (rok: 2016, ), Wydawca: UAM
  Data:
  konferencja 5-7.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 1. nie
  Autorzy:
  Monika Ożóg, Monika Wójcik
  Książka:
  Codicis Theodosiani Liber XVI (rok: 2014, tom: SCL 7, strony: LXIII+279), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowana
 2. nie
  Autorzy:
  Monika Ożóg, Henryk Pietras (opr.)
  Książka:
  Liber Pontificalis I (1-96), (rok: 2014, tom: SCL 9, strony: LXI+289+289*), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Wydawnnictwo WAM
  Status:
  Opublikowana
 3. nie
  Autorzy:
  Arkadiusz Baron, Henryk Pietras opr.
  Książka:
  Acta Synodalia (506-553) (rok: 2014, tom: SCL 8, strony: XXVI+760), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Wydawnictwo WAM
  Status:
  Opublikowana
 4. nie
  Autorzy:
  Monika Ożóg, Henryk Pietras (opr.)
  Książka:
  Liber Pontificalis II (97-112) (rok: 2015, tom: SCL 10, strony: 618), Wydawca: Wydawnictwo Akademii Ignatianum, Wydawnnictwo WAM
  Status:
  Opublikowana