Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 204 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metalopolimeryczne filmy kompleksów metali przejściowych jako aktywne warstwy do zastosowań elektrochromowych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Monika Wałęsa-Chorab

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 2. Warunki wczesnorozwojowe, płodność i sukces reprodukcyjny w dwóch populacjach europejskich

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ilona Nenko

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 3. Poprawa precyzji pomiarów fotometrycznych uzyskiwanych z pierwszych polskich satelitów naukowych.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST9

  Kierownik: dr Adam Popowicz

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 4. Dynamiczna chemia kombinatoryjna jako narzędzie do określania geometrii cząsteczek

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Filip Ulatowski

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 5. Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowan...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Maciej Czajkowski

  Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.

 6. Nowe materiały zawierające mikrocząstki inkorporowane w matrycy polimerowej do zastosowań medycznych, farmaceutycznych i...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Justyna Kozłowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 7. Badanie dojrzałości logistycznej przedsiębiorstw usługowych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Karolina Werner-Lewandowska

  Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 8. Teorie efektywne w mechanice kwantowej wielu ciał

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST1

  Kierownik: dr Marcin Napiórkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 9. Różnice w architekturze podrostów cienioznośnych gatunków drzew wzdłuż gradientu świetlnego, siedliskowego i wysokościow...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Olga Orman

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 10. Kwantowa teoria prawdopodobieństwa a psychologiczne mechanizmy podejmowania decyzji w procesach karnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr Bartosz Wojciechowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 11. Nanostruktury TiO2 na potrzeby systemów neuromorficznych – poznanie podstawowych zjawisk zachodzących w nieorganicznych ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Maciej Rogala

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 12. Wpływ starzenia się na sytuację budżetową w Polsce

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Uszkodzenia oksydacyjne DNA zagrożeniem dla tkanek roślinnych poddawanych podsuszaniu i kriogenicznemu przechowywaniu

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Beata Plitta-Michalak

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Materiały termoelektryczne otrzymane na drodze reakcji SHS

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Mirosław Kruszewski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

 15. Lektury rosyjskiego liberała w drugiej połowie XIX wieku

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Mikołaj Banaszkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 16. Rozprzestrzenianie się wpływu w sieciach wielowarstwowych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr Piotr Bródka

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 17. Kompozyty siarczków metali z nanostrukturalnymi materiałami węglowymi do zastosowania w superkondensatorze

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Agata Moyseowicz

  Politechnika Wrocławska

 18. Crowdsourcing a organizacyjne uczenie się - perspektywa organizacji publicznych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Regina Lenart-Gansiniec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 19. Szeregowanie zadań w celu maksymalizacji liczby ukończonych zadań.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr Łukasz Jeż

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 20. Własności płynów złożonych a ich struktura na poziomie mikroskopowym

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Karol Makuch

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 21. Wpływ hiperhomocysteinemii na zmiany proteomu mózgu, funkcje poznawcze i starzenie się myszy

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Joanna Suszyńska-Zajczyk

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

 22. Adsorbenty hybrydowe do zatężania, oczyszczania i detekcji wirusów

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Justyna Ciejka

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 23. Ocena wpływu intensywnego wzrostu na farmakokinetykę tylozyny i enrofloksacyny u indyków - modelowanie i walidacja dawko...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Błażej Poźniak

  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 24. Wpływ Zearalenonu na komórki wątroby krów z kliniczną i subkliniczną postacią ketozy

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Justyna Barć

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 25. Mechanizm toksyczności i fototoksyczności fotoaktywnych nanomateriałów tlenkowych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Przemysław Łabuz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 26. Stan i perspektywy rozwoju niskoemisyjnego rolnictwa w Polsce a zachowania producentów rolnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Arkadiusz Piwowar

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

 27. Liposomalne systemy typu "theranostic" wykorzystywane w obrazowaniu magnetyczno-rezonansowym i terapii fotodynamicznej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Paulina Skupin-Mrugalska

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 28. Political branding: nowe podejście do relacji partia-wyborca.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Żerkowska-Balas

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 29. Wpływ zanieczyszczeń nieorganicznych na kinetykę ciągłej krystalizacji strąceniowej struwitu MgNH4PO4x6H2O w procesie re...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Nina Hutnik

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 30. Wpływ domieszkowania i ciśnienia hydrostatycznego na wybrane właściwości tlenków o strukturze perowskitu - obliczenia z ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Jakub Kaczkowski

  Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

 31. Analiza skuteczności antynowotworowej inhibitorów kinazy tyrozynowej połączonych z nanocząstkami w modelu in vitro niedr...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Natalia Piergies

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 32. Modyfikowane pochodne borowo-dipyrometanowe (BODIPY) o selektywnej aktywności fotodynamicznej względem komórek nowotworo...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Jarosław Piskorz

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 33. Wysokociśnieniowa synteza i charakterystyka związków chemicznych zawierających bor, wodór oraz wybrane pierwiastki grup ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr Tomasz Jaroń

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 34. Rola mobilomu w przejściu bakterii od saprofitycznego do patogennego trybu życia na przykładzie Paracoccus yeei

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Magdalena Szuplewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 35. Nowa metoda izolacja i wzbogacania nanostruktur komórkowych przy użyciu elektroforezy kapilarnej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST4

  Kierownik: dr Szymon Dziomba

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 36. Stare leki - nowe możliwości: modulacja aktywności antybiotyków przez kofeinę i pentoksyfilinę

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Woziwodzka

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 37. Wojna przeżywana i opowiadana od nowa. Interpretacja polskiego zapisu indywidualnych doświadczeń traumatycznych pierwsze...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Jarząbek

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Historyczny

 38. Cykliczność zmian aktywności zawodowej ludności. Analiza efektów dodatkowych/zniechęconych pracowników

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Ewa Gałecka-Burdziak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Analiz Ekonomicznych

 39. Badanie wpływu ograniczenia przestrzennego na dynamikę i samoorganizację układów molekularnych.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 40. Kobiety i mężczyźni w małżeństwie w Polsce w latach 1939-1980

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Natalia Jarska

  Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 41. Właściwości jonów metali przejściowych w półprzewodnikach z szeroką przerwą i trójwymiarowych izolatorach topologicznych...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr Anna Ciechan

  Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

 42. Patofizjologia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) - rola pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w transporcie RNA...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marcin Surmiak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum

 43. Badania i modelowanie dyfuzyjnych przemian fazowych za pomocą opracowanego modelu hybrydowego opartego o metody automató...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Łukasz Łach

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 44. Poszukiwanie głęboko związanych stanów kaonowych za pomocą kaonów zatrzymujących się w tarczy węglowej

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Magdalena Skurzok

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 45. Rolnictwo miejskie jako wyzwanie zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitarnych w Polsce - aspekty ekonomiczno-społecz...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Sroka

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 46. Określenie roli czynników transkrypcyjnych z rodziny SPL w rozwoju wątrobowca Marchantia polymorpha

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Izabela Sierocka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 47. O farsach i trefnisiach. Humor i śmiech w przedhiszpańskiej i kolonialnej kulturze Indian Nahua w perspektywie antropolo...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Brylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

 48. Badanie sił jądrowych w układach 4 nukleonów w obszarze pośrednich energii.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST2

  Kierownik: dr Izabela Ciepał

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 49. Przedsiębiorstwa biogazowe w perspektywie koncepcji zakorzenienia

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Justyna Chodkowska-Miszczuk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk o Ziemi

 50. Skamieniałości śladowe jako narzędzie do kompleksowej analizy paleośrodowiska na przykładzie morskich utworów triasu śro...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr Michał Stachacz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi