Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 355 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rosnące nierówności: różnice płacowe wewnątrz grup zawodowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Lucas van der Velde

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 2. Rola przejściowej aktywności proteazy zewnątrzkomórkowej w plastyczności synaptycznej in vivo

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ3

  Kierownik: Marta Magnowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 3. Funkcje i metody dystrybucji uwagi we współczesnym teatrze tańca

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS2

  Kierownik: Tomasz Ciesielski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny

 4. Komunikacja w zarządach firm sektora usług- w kontekście obecności ekspatów oraz zarządzania różnorodnością.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Olszewska

  Akademia Leona Koźmińskiego

 5. Wpływ kwasów tłuszczowych żółtka jaja wzbogaconego w sprzężone dieny kwasu linolowego (CLA) na apoprozę - badanie proapo...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Dominik Domagała

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Technologii Żywności

 6. Kontrolowana zmiana właściwości barierowych i mechanicznych warstw zol-żelowych poprzez funkcjonalizację struktury oraz ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: Anna Szczurek

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

 7. MikroRNA w mleku ludzkim jako czynnik immunomodulujący.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ2

  Kierownik: Marcin Bartłomiejczyk

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, I Katedra Pediatrii

 8. Metody parafrazy w sporach ontologicznych. Analiza poglądów R. Carnapa, K. Ajdukiewicza i W. V Quine'a

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Artur Kosecki

  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny

 9. Wobec piętna i niewidzialności. Polityka tożsamości Vietnam Women's Memorial Project

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Żychlińska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 10. Kompleksy metalowanych ftalocyjanin z materiałem mezoporowatym SBA-15 i ich potencjalne zastosowanie w badaniach biomime...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: Joanna Nowicka

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

 11. Modelowanie i charakterystyka procesów absorpcji dwufotonowej w wybranych białkach fluorescencyjnych metodami chemii teo...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST4

  Kierownik: Dawid Grabarek

  Politechnika Wrocławska

 12. Teranostyki zawierające nanoporowate sieci metalo-organiczne do zastosowania wziewnego w terapii gruźlicy

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: Gabriela Wyszogrodzka

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 13. Analiza doskonałości struktury krystalicznej w mikroobszarach monokryształów z nadstopu niklu CMSX-4 w warunkach oddział...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: Kamil Gancarczyk

  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

 14. Przewidywanie intencji ruchowych człowieka do celów interakcji człowieka z robotem (ludzie starsi, dzieci autystyczne)...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: Vibekananda Dutta

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 15. Rola białka Cdc45 w utrzymaniu stabilności genomu w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ3

  Kierownik: Milena Denkiewicz-Kruk

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 16. Introgresja genów głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) w strefach mieszańcowych traszek

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Katarzyna Dudek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 17. Związek funkcji motorycznych i wykonawczych u osób w podeszłym wieku: analiza neuropsychologiczna treningu prowadzonego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Justyna Wiśniowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 18. Wpływ ligandów receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów (PPAR) gamma na syntezę cytokin w błonie mięśnio...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Aleksandra Kurzyńska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 19. Relacja człowieka i środowiska. Interpretacja filozofii Williama Jamesa w kontekście etyki środowiskowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Magdalena Kiełkowicz-Werner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 20. Rzymski fort i vicus w miejscowości Pojejena (okręg Caras-Severin, Rumunia)

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Emil Jęczmienowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 21. Miniaturowe źródła mikroplazmy wykonane z ceramiki LTCC - technologia i właściwości

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST7

  Kierownik: Jan Macioszczyk

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 22. Autonomia woli stron w prawie prywatnym międzynarodowym - potrzeba weryfikacji klasycznego ujęcia w świetle nowych mecha...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: Małgorzata Pohl

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 23. Objętościowe przejście fazowe w hydrożelach z poli(metakrylanów oligo(glikolu etylenowego)) - wpływ czynników struktural...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: Krzysztof Piechocki

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 24. Czy mikrobioty ryzosfer antarktycznych roślin kwiatowych zwiększają ich odporność?

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Anna Znój

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 25. Zmienność genetyczna rosyjskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i ich udział w polodowcowej rekolonizac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Weronika Żukowska

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 26. Zmienność genetyczna i struktura populacji topoli czarnej (Populus nigra L.) w dolinie Odry - wskazówki dla ochrony puli...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Błażej Wójkiewicz

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 27. Prejudycjalność w polskim i rosyjskim procesie karnym. Analiza prawonoporównawcza

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Joanna Machlańska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 28. Wpływ nanoimmunostymulatorów na aktywację leukocytów i ich wybranych subpopulacji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: Natalia Kurantowicz

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt, Zakład Nanobiotechnologii

 29. Nowe nanocząstki o właściwościach superparamagnetycznych jako heterogeniczne katalizatory palladowe do reakcji prowadzon...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: Iwona Misztalewska-Turkowicz

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 30. Prawo kontraktowe w pismach Paolo Comitoliego. Przykład prowincjonalnej doktryny kontraktowej?

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Alexandrowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji

 31. Dzielenie przestrzeni etykiet w klasyfikacji wieloetykietowej z zastosowaniem metod eksploracji danych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: Piotr Szymański

  Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

 32. Ocena możliwości wykorzystania nowoczesnych architektur sprzętowych w modelowaniu mechanizmów rozwoju mikrostruktury z w...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: Mateusz Sitko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 33. Czy domniemane komórki macierzyste mogą inicjować procesy nowotworzenia w jajniku świni: zaangażowanie związków o aktywn...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: Kamil Wartalski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 34. Znaczenie polityki regionalnej UE w kształtowaniu środowiskowego wymiaru rozwoju sustensywnego w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: Tomasz Herodowicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

 35. Dynamika efektywności regulacji emocji

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS6

  Kierownik: Karol Lewczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 36. Nowy nieenzymatyczny mechanizm działania gingipain, głównych czynników wirulencji bakterii Porphyromonas gingivalis.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ6

  Kierownik: Izabela Ciastoń

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 37. Filozofia negatywności Hegla i Zizka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Bartosz Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 38. Wpływ benzofenonu-2 na proces spermatogenezy u szczurów

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: Żaneta Broniowska

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 39. Pojęcie osoby ludzkiej w antropologii filozoficznej Edyty Stein a chrześcijańska koncepcja godności człowieka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jadwiga Guerrero van der Meijden

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 40. Pomiar rozkładu absorpcji w aktywnych jąder galaktyk

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST9

  Kierownik: Tek Adhikari

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

 41. Poznawanie własności materii jądrowej pod niejednym kątem - badanie korelacji kątowych zidentyfikowanych hadronów w szer...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST2

  Kierownik: Andrzej Lipiec

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 42. Bayesowska analiza podtypów raka pęcherza moczowego na podstawie wysokoprzepustowych danych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: Krzysztof Gogolewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 43. Umowy spersonalizowane w świetle prawa cywilnego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Południak-Gierz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 44. Zmienność międzysezonowa właściwości oraz rozkładu wód głębinowych i pośrednich w Morzach Nordyckich - DWINS.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: Małgorzata Merchel

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 45. Badania eksperymentalne i numeryczne wpływu obecności cząstek stałych w paliwie gazowym na reakcję elektrochemicznego ut...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST8

  Kierownik: Marek Skrzypkiewicz

  Instytut Energetyki

 46. Charakterystyka metabolitów wydzielanych przez Phomopsis prunorum nowego w warunkach Polski patogena roślin sadowniczych...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Barbara Abramczyk

  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

 47. Minerały V i Ba z pseudowollastonitowych paralaw Kompleksu Hatrurim z Izraela i Autonomii Palestyńskiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: Arkadiusz Krzątała

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych

 48. Nieczynne linie kolejowe jako ważne siedlisko dla ptaków i owadów zapylających w krajobrazie rolniczym

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: Łukasz Dylewski

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 49. Mikromechanika błony i jej udział w procesie samo-segregacji składników błony biologicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: Dominik Drabik

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 50. Rekonstrukcja kulturowego i biologicznego wymiaru tożsamości wojownika w społecznościach kultury ceramiki sznurowej z Wy...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Rafał Skrzyniecki

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Archeologii