Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Obraz Polski w świetle belgijskich raportów dyplomatycznych i publicystyki (1940-1989)

2018/30/M/HS3/00153

Słowa kluczowe:

stereotypy postawy dyplomacja opinia publiczna Belgia Polska emigracja polska antykomunizm

Deskryptory:

 • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
 • HS5_7: Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Łaptos 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: HARMONIA 10 - ogłoszony 2018-06-15

Przyznana kwota: 324 304 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2019-04-17

Zakończenie projektu: 2023-04-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (12)
 • Publikacje książkowe (14)
 1. D' "une femme sans patrie" à La Polonaise. Sur un cas de réécriture d'un personnage romanesque IF: 0,03
  Autorzy:
  Przemysław Szczur
  Czasopismo:
  Estudios Romanicos (rok: 2020, tom: 29, strony: 393-407), Wydawca: Universidad de Murcia
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.6018/ER.408901 - link do publikacji
 2. Le roman (post)migratoire en tant que « roman spatial ». Le(s) rôle(s) de l'espace dans Il ne portait pas de chandail d'Annick Walachniewicz
  Autorzy:
  Przemysław Szczur
  Czasopismo:
  Moderna språk (rok: 2021, tom: 115, strony: 79-94), Wydawca: Romanska och klassiska institutionen
  Status:
  Opublikowana
 3. Europeizacja belgijskiej administracji publicznej
  Autorzy:
  Inga Kawka
  Czasopismo:
  Problems of Economics and Law (rok: 2020, tom: 5, strony: 44940), Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Status:
  Opublikowana
 4. La Pologne et les Polonais dans l'œuvre de Georges Simenon : vers un orientalisme intra-européen
  Autorzy:
  Przemysław Szczur
  Czasopismo:
  Etudes romanes de Brno (rok: 2021, tom: 42, strony: 413-430), Wydawca: Faculty of Arts, Masaryk University
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5817/ERB2021-1-22 - link do publikacji
 5. Mais qu'est-ce, au fond, qu'une pièce historique ? » : du métadrame à la métahistoire dans « Clinique d'un roi » d'Antoine Pickels,
  Autorzy:
  Przemysław Szczur
  Czasopismo:
  "Romanica Cracoviensia" (rok: 2019, tom: 19, strony: 129–136), Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/20843917RC.19.013.11703 - link do publikacji
 6. Agresja niemiecka i początki okupacji Polski w relacjach belgijskich obserwatorów IF: 10
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Czasopismo:
  Dzieje Najnowsze (rok: 2019, tom: 4, strony: 229-253), Wydawca: Polska Akademia Nauk
  Status:
  Opublikowana
 7. Historyk w obronie pamięci indywidualnej i szacunku dla pamięci zbiorowej. Kilka refleksji w związku z dziełem Ireny Paczyńskiej, Aktion gegen Universitats -Professoren (Kraków, 6 listopada 1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Czasopismo:
  Przegląd Zachodni (rok: 2020, tom: 2 (375), strony: 335-348), Wydawca: Instytut Zachodni (Poznań)
  Status:
  Opublikowana
 8. Polityczny i ideologiczny wymiar konfliktu z 1948 r. między Związkiem Sowieckim a Jugosławią w świetle raportów belgijskich dyplomatów
  Autorzy:
  Inga Kawka
  Czasopismo:
  Studia Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych (rok: 2021, tom: XXX, strony: 65-78), Wydawca: Polskia Akademia Umiejętności
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.4467/2543733XSSB.21.006.13799 - link do publikacji
 9. "Dary mogą czasami drogo kosztować". Kulisy polityki Belgii wobec akcji pomocowej UNRRA. IF: 10
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Czasopismo:
  "Dzieje Najnowsze" (rok: 2021, tom: 2, strony: 44943), Wydawca: Instytut Historii PAN
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 10. Ailleurs plutôt que nulle part. L'image de la Pologne et des Polonais goyim dans les textes d'immigrés juifs d'origine polonaise et de leurs descendants en Belgique francophone,
  Autorzy:
  Przemysław Szczur
  Czasopismo:
  "Scripta Judaica Cracoviensia" , Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 11. Z historii dyplomacji i strategii małych państw - powstanie Beneluksu
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Czasopismo:
  Przegląd Zachodni (rok: 2021, tom: 3/380, strony: 45131), Wydawca: Instytut Zachodni
  Status:
  Opublikowana
 12. Z historii dyplomacji i strategii małych państw. Geneza, kulisy i doniosłość belgijskiego sukcesu w powołaniu do życia Beneluksu
  Autorzy:
  Jozef Łaptos
  Czasopismo:
  Przegląd Zachodni (rok: 2021, tom: 3, strony: 44947), Wydawca: Instytut Zachodni
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 1. La politique polonaise à la lumière des rapports diplomatiques belges (1939-1945)
  Autorzy:
  J. Łaptos we współpracy z I. Goddeeris, T. Grosbois, I. Kawka, W. Prazuch, P. Szczur
  Książka:
  La politique polonaise à la lumière des rapports diplomatiques belges (1939-1945) (rok: 2021, tom: I, strony: 488), Wydawca: Commission Royale d'Histoire
  Status:
  Opublikowana
 2. Początki sowietyzacji Polski w świetle raportów dyplomatów belgijskich
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Książka:
  Europa środkowa i Bałkany. Konteksty historyczne i politologiczne (rok: 2019, tom: -, strony: 275-287), Wydawca: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego
  Status:
  Opublikowana
 3. Between Regionalization and Europeanization: Migrant Characters of Polish Extraction in Belgian Audiovisual Fiction (1970-2020)
  Autorzy:
  Kris Van Heuckelom
  Książka:
  La Pologne des Belges : évolution d'un regard (XXᵉ–XXIᵉ siècles) (rok: 2021, tom: 44927, strony: 299-313), Wydawca: Wydawnictwo UNUM
  Status:
  Opublikowana
 4. Code Names Szejk and Szeryf. The Collaboration of the Belgian Minister Roger Motz with the Polish Secret Services at the Background of Belgian-Polish Economic Relations in the Early Cold War
  Autorzy:
  Idesbald Goddeeris
  Książka:
  La Pologne des Belges : évolution d'un regard (XXᵉ–XXIᵉ siècles) (rok: 2021, tom: 44927, strony: 237-269), Wydawca: Wydawnictwo UNUM
  Status:
  Opublikowana
 5. Les coulisses de la visite de Paul-Henri Spaak à Varsovie en 1963: la diplomatie belge face aux initiatives polonaises de dénucléarisation zonale en Europe centrale
  Autorzy:
  Wojciech Prażuch
  Książka:
  La Pologne des Belges : évolution d'un regard (XXᵉ–XXIᵉ siècles) (rok: 2021, tom: 44927, strony: 203-236), Wydawca: Wydawnictwo UNUM
  Status:
  Opublikowana
 6. Les voix féminines et féministes dans les narrations post-migratoires en Belgique francophone
  Autorzy:
  Przemysław Szczur
  Książka:
  Les Migrations féminines (rok: 2021, tom: 1, strony: 171-184), Wydawca: Orizons
  Status:
  Opublikowana
 7. Le principe de solidarité dans le droit de l'Union Européenne
  Autorzy:
  Inga Kawka
  Książka:
  La solidarité : dimensions théologiques, juridiques et autres. Collection droit et religions (rok: 2021, tom: 1, strony: 269-276), Wydawca: Presses de l'université de Toulouse 1 Capitole
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 8. L'érotisation des Polonaises chez quelques romanciers belges francophones
  Autorzy:
  Przemysław Szczur
  Książka:
  La Pologne des Belges : évolution d'un regard (XXᵉ–XXIᵉ siècles) (rok: 2021, tom: 44927, strony: 283-298), Wydawca: Wydawnictwo UNUM
  Status:
  Opublikowana
 9. Patriotyzm na uchodźstwie: szkolnictwo polskie w Belgii w warunkach zimnowojennej konfrontacji politycznej
  Autorzy:
  Inga Kawka, Wojciech Prażuch
  Książka:
  Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków (rok: 2021, tom: 1, strony: 137-153), Wydawca: Libron
  Status:
  Opublikowana
 10. La solidarité à travers le rideau de fer. L'humain et le social dans l'action des syndicats chrétiens belges et français en faveur du mouvement Solidarność
  Autorzy:
  Wojciech Prażuch
  Książka:
  La solidarité : dimensions théologiques, juridiques et autres. Collection droit et religions (rok: 2021, tom: 1, strony: 141-156), Wydawca: Presses de l'université de Toulouse 1 Capitole
  Status:
  Przyjęta do publikacji
 11. La société polonaise aux yeux des diplomates belges à l'époque du stalinisme
  Autorzy:
  Józef Łaptos
  Książka:
  La Pologne des Belges : évolution d'un regard (XXᵉ–XXIᵉ siècles) (rok: 2021, tom: 44927, strony: 181-202), Wydawca: Wydawnictwo UNUM
  Status:
  Opublikowana
 12. L'attitude de la diplomatie belge à l'égard du projet Sikorski de communauté européenne (1940-1943)
  Autorzy:
  Thierry Grosbois
  Książka:
  La Pologne des Belges : évolution d'un regard (XXᵉ–XXIᵉ siècles) (rok: 2021, tom: 44927, strony: 157-180), Wydawca: Wydawnictwo UNUM
  Status:
  Opublikowana
 13. Introduction. De l'image de l'autre à l'image de soi
  Autorzy:
  Przemysław Szczur
  Książka:
  La Pologne des Belges : évolution d'un regard (XXᵉ–XXIᵉ siècles) (rok: 2021, tom: 44927, strony: 45062), Wydawca: Wydawnictwo UNUM
  Status:
  Opublikowana
 14. Le (dys)fonctionnement de la justice dans le roman policier. Un long moment de silence de Paul Colize et au-delà
  Autorzy:
  Przemysław Szczur
  Książka:
  Droit et justice dans la littérature francophone de Belgique (rok: 2021, tom: 1, strony: 213-226), Wydawca: Classiques Garnier
  Status:
  Opublikowana