Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zmienność w czasie parametrów fizycznych i chemicznych jako źródło kompleksowej informacji o jakości powietrza wewnętrznego

2012/07/B/ST8/03031

Słowa kluczowe:

jakość powietrza wewnętrznego metody stochastyczne rozpoznawanie wzorców monitoring

Deskryptory:

 • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
 • ST1_18: Zastosowania matematyki w innych naukach

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Andrzej Szczurek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 597 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-10

Zakończenie projektu: 2016-10-09

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Przyrząd czujnikowy do pomiaru NO2, O3, sumy LZO, pyłu zawieszonego, temperatury i wilgotności względnej (7 szt.). Za kwotę 23 450 PLN
 2. Przyrząd czujnikowy do pomiaru NO2, temperatury i wilgotności względnej.
 3. Przyrząd czujnikowy do pomiaru O3, temperatury i wilgotności względnej.
 4. Zestaw komputerowy klasy PC (4 szt.). Za kwotę 24 000 PLN
 5. Przyrząd do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego.
 6. Przyrząd czujnikowy do pomiaru CO2, CO, temperatury, wilgotności względnej, ciśnienia oraz prędkości.
 7. Przyrząd czujnikowy do pomiaru CO2, temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia (7 szt.). Za kwotę 37 100 PLN
 8. Zestaw komputerowy klasy PC.
 9. Przyrząd czujnikowy do pomiaru CO2, temperatury i wilgotności względnej.
 10. Przyrząd do pomiaru sumy LZO, temperatury i wilgotności względnej.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (19)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Representativeness of shorter measurement sessions in long-term indoor air monitoring IF: 2,11
  Autorzy:
  Maciejewska Monika, Szczurek Andrzej
  Czasopismo:
  Environmental Science Processes & Impacts (rok: 2015, tom: 17, strony: 381-388), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c4em00409d - link do publikacji
 2. Stochastic Modeling of Indoor Air Temperature IF: 1,537
  Autorzy:
  Janczura Joanna, Maciejewska Monika, Szczurek Andrzej, Wyłomańska Agnieszka
  Czasopismo:
  Journal of Statistical Physics (rok: 2013, tom: 152(5), strony: 979-994), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10955-013-0794-9 - link do publikacji
 3. Time-changed Ornstein-Uhlenbeck process IF: 1,583
  Autorzy:
  Gajda Janusz, Wyłomańska Agnieszka
  Czasopismo:
  Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical (rok: 2015, tom: 48, strony: 135004), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1751-8113/48/13/135004 - link do publikacji
 4. Codifference as a practical tool to measure interdependence IF: 1,722
  Autorzy:
  Wyłomańska Agnieszka, Chechkin Aleksei, Gajda Janusz, Sokolow Igor M.
  Czasopismo:
  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (rok: 2015, tom: 421, strony: 412-429), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physa.2014.11.049 - link do publikacji
 5. Detection of occupancy profile based on carbon dioxide concentration pattern matching IF: 1,742
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika, Wyłomańska Agnieszka, Zimroz Radosław, Żak Grzegorz, Dolega Anna
  Czasopismo:
  Measurement (rok: 2016, tom: 93, strony: 2650271), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.measurement.2016.07.036 - link do publikacji
 6. Method to characterize collective impact of factors on indoor air IF: 1,722
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika, Teuerle Marek, Wyłomańska Agnieszka
  Czasopismo:
  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (rok: 2015, tom: 420, strony: 190-199), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 7. Modified cumulative distribution function in application to waiting times analysis in CTRW scenario IF: 1,963
  Autorzy:
  Połoczański Rafał, Wyłomańska Agnieszka, Maciejewska Monika, Szczurek Andrzej, Gajda Janusz
  Czasopismo:
  Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical (rok: 2017, tom: 50, strony: 34002), Wydawca: IOP Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1751-8121/50/3/034002 - link do publikacji
 8. Codifference as a practical tool to measure interdependence IF: 1,732
  Autorzy:
  Wyłomańska Agnieszka, Chechkin Aleksei, Sokolov Igor M., Gajda Janusz
  Czasopismo:
  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (rok: 2015, tom: 421, strony: 512-429), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physa.2014.11.049 - link do publikacji
 9. Dynamics of carbon dioxide concentration in indoor air IF: 2,673
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika, Połoczański Rafał, Teuerle Marek, Wyłomańska Agnieszka
  Czasopismo:
  Stochastic Environmental Research and Risk Assessment (rok: 2014, tom: brak danych, strony: brak danych), Wydawca: Springerlink
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00477-014-1009-x - link do publikacji
 10. Empirical cumulative distribution function of CO2 concentration increments as a descriptor of indoor air variability IF: 0,652
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika, Pietrucha Tomasz
  Czasopismo:
  Environment Protection Engineering (rok: 2015, tom: vol. 41, No. 3, strony: 173-187), Wydawca: Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/epe150313 - link do publikacji
 11. Fokker–Planck type equations associated with fractional Brownian motion controlled by infinitely divisible processes IF: 1,722
  Autorzy:
  Gajda Janusz, Wyłomańska Agnieszka
  Czasopismo:
  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (rok: 2014, tom: 405, strony: 104-113), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physa.2014.03.016 - link do publikacji
 12. Occupancy determination based on time series of CO2 concentration, temperature and relative humidity IF: 4,779
  Autorzy:
  Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska, Tomasz Pietrucha
  Czasopismo:
  Energy and Buildings (rok: 2017, tom: 147, strony: 142-154), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.enbuild.2017.04.080 - link do publikacji
 13. Stable continuous-time autoregressive process driven by stable subordinator IF: 1,785
  Autorzy:
  Wyłomańska Agnieszka, Gajda Janusz
  Czasopismo:
  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (rok: 2016, tom: 444, strony: 1012-1026), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 14. The tempered stable process with infinitely divisible inverse subordinators IF: 2,056
  Autorzy:
  Wyłomańska Agnieszka
  Czasopismo:
  Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment (rok: 2013, tom: P10011, strony: 44579), Wydawca: IOP and SISSA
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1088/1742-5468/2013/10/P10011 - link do publikacji
 15. Categorisation for air quality assessment in car cabin IF: 1,846
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika
  Czasopismo:
  Transportation Research Part D (rok: 2016, tom: 48, strony: 161-170), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.trd.2016.08.015 - link do publikacji
 16. Discrimination of particulate matter emission sources using stochastic methods IF: 1,785
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika, Wyłomańska Agnieszka, Sikora Grzegorz, Balcerek Michał, Teuerle Marek
  Czasopismo:
  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (rok: 2016, tom: 463, strony: 452–466), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physa.2016.06.071 - link do publikacji
 17. Normal and anomalous diffusion of dust concentration nearby emission source IF: 2,132
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika, Wyłomańska Agnieszka, Sikora Grzegorz, Balcerek Michał, Teuerle Marek
  Czasopismo:
  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (rok: 2018, tom: 491, strony: 619-631), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physa.2017.08.146 - link do publikacji
 18. Discriminating between Light- and Heavy-Tailed Distributions with Limit Theorem
  Autorzy:
  Burnecki Krzysztof, Wyłomańska Agnieszka, Chechkin Aleksei
  Czasopismo:
  PLOS ONE (rok: 2015, ), Wydawca: PLOS
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.01456 - link do publikacji
 19. The modified Yule-Walker method for alpha-stable time series models IF: 2,132
  Autorzy:
  Kruczek Piotr, Wyłomańska Agnieszka, Teuerle Marek, Gajda Janusz
  Czasopismo:
  Physica A: Statistical Mechanics and its Applications (rok: 2017, tom: 469, strony: 588-603), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.physa.2016.11.037 - link do publikacji
 1. Indoor air quality monitoring network design based on uncertainty and mutual information.
  Autorzy:
  Maciejewska Monika, Szczurek Andrzej
  Konferencja:
  SENSORNETS 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: SCITEPRESS
  Data:
  konferencja 7-9.01.2014
  Status:
  Opublikowana
 2. Zmienność stężenia CO2 jako podstawa wyznaczania średniego wieku powietrza na potrzeby oceny jego jakości
  Autorzy:
  Maciejewska Monika, Szczurek Andrzej, Dolega Anna
  Konferencja:
  POL-EMIS (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 1-4.06.2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Detection of occupancy events from indoor air monitoring data
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika
  Konferencja:
  MCSI 2016 : Third International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (rok: 2017, ), Wydawca: IEEE Computer Society Conference Publishing Services
  Data:
  konferencja 27-29.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 4. Fuzzy approach to categorization of indoor air quality
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika
  Konferencja:
  6th International Symposium on Energy Challenges and Mechanics (rok: 2016, ), Wydawca: North Sea Confetence and Journal
  Data:
  konferencja 14-18.08.2016
  Status:
  Opublikowana
 5. Influence of gas sampling on MOS response in real measurement conditions
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika, Zelek Mateusz
  Konferencja:
  EUROSENSORS 2014, , the 28th European Conference on Solid-State Transducers (rok: 2014, ), Wydawca: Elsevier
  Data:
  konferencja 7-10.09.2014
  Status:
  Opublikowana
 6. Occupancy Detection using Gas Sensors
  Autorzy:
  Andrzej Szczurek, Monika Maciejewska, Tomasz Pietrucha
  Konferencja:
  SENSORNETS 2017 - 6th International Conference on Sensor Networks (rok: 2017, ), Wydawca: SCITEPRESS – Science and Technology Publications, Lda
  Data:
  konferencja 19-27.02.2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Portable sensing of organic vapours based on a single semiconductor sensor
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika
  Konferencja:
  SENSORNETS 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: SCITEPRESS
  Data:
  konferencja 7-9.01.2014
  Status:
  Opublikowana
 8. The Problem of Measurement Accuracy in Sensor Networks for IAQ Monitoring
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika, Pietrucha Tomasz
  Konferencja:
  SENSORNETS 2016 (rok: 2016, ), Wydawca: SCITEPRESS
  Data:
  konferencja 19-21.02.2016
  Status:
  Opublikowana
 9. Wzorce jakości powietrza wewnętrznego wyróżnione metodami statystycznymi
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika
  Konferencja:
  Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce (rok: 2013, ), Wydawca: Politechnika Warszawska
  Data:
  konferencja 21-22.11.2013
  Status:
  Opublikowana
 10. Zmienność stężenia CO2 w powietrzu wewnętrznym
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika, Pietrucha Tomasz
  Konferencja:
  POL-EMIS 2014 (rok: 2014, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 4–7.06.2014
  Status:
  Opublikowana
 11. CO2 and volatile organic compounds as indicators of IAQ
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika, Pietrucha Tomasz
  Konferencja:
  36th AIVC Conference, 5th TightVent Conference, 3rd Venticool Conference (rok: 2015, ), Wydawca: AIVC
  Data:
  konferencja 23-24.09.2015
  Status:
  Opublikowana
 12. Classification of air quality inside car cabin using sensor system
  Autorzy:
  Maciejewska Monika, Szczurek Andrzej
  Konferencja:
  SENSORNETS 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: SciTePress
  Data:
  konferencja 11-13.02.2015
  Status:
  Opublikowana
 13. Correspondence between IAQ assessment based on survey and T, RH, CO2 monitoring
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika
  Konferencja:
  Indoor Air (rok: 2016, ), Wydawca: Universiteit Ghent
  Data:
  konferencja 3-8.07.2016
  Status:
  Opublikowana
 14. Czujniki półprzewodnikowe jako źródło informacji o jakości powietrza wewnętrznego
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika
  Konferencja:
  Problemy Jakości Powietrza Wewnętrznego w Polsce (rok: 2015, ), Wydawca: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska
  Data:
  konferencja 26-27.11.2015
  Status:
  Opublikowana
 15. Klasyfikacja jakości powietrza wewnętrznego z zastosowaniem logiki rozmytej
  Autorzy:
  Szczurek Andrzej, Maciejewska Monika
  Konferencja:
  POL-EMIS (rok: 2016, ), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Data:
  konferencja 1-4.06.2016
  Status:
  Opublikowana