Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przestrzenno-czasowa analiza i modelowanie miejskiego pola opadowego

2011/03/B/ST10/06338

Słowa kluczowe:

multifraktale modele kaskad losowych dekompozycja opadu

Deskryptory:

 • ST10_17: Hydrogeologia, hydrologia, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Paweł Licznar 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 2 - ogłoszony 2011-09-15

Przyznana kwota: 209 340 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2012-08-30

Zakończenie projektu: 2015-10-29

Planowany czas trwania projektu: 30 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Disdrometr laserowy wraz z rejestratorem cyfrowym. Za kwotę 31 000 PLN
 2. Komputer klasy PC. Za kwotę 7 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. Precipitation type specific radar reflectivity-rain rate relationships for Warsaw, Poland IF: 1,068
  Autorzy:
  Paweł Licznar, Witold F. Krajewski
  Czasopismo:
  Acta Geophysica (rok: 2016, tom: vol. 64, no. 5, strony: 1840-1857), Wydawca: Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1515/acgeo-2016-0071 - link do publikacji
 2. Analiza zmienności czasowej opadów atmosferycznych w Warszawie IF: 0,619
  Autorzy:
  Paweł Licznar, Bartosz Szeląg
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2014, tom: 36(3), strony: 23-28), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 3. Precipitation variability within an urban monitoring network via microcanonical cascade generators IF: 3,535
  Autorzy:
  Paweł Licznar, Carlo De Michele, Witold Adamowski
  Czasopismo:
  Hydrology and Earth System Sciences (rok: 2015, tom: 19, strony: 485–506), Wydawca: Copernicus Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5194/hess-19-485-2015 - link do publikacji
 4. Wykorzystanie disdrometru laserowego do kalibracji obrazów pochodzących z radarów opadowych na przykładzie Warszawy IF: 0,392
  Autorzy:
  Paweł Licznar, Katarzyna Siekanowicz-Grochowina
  Czasopismo:
  Ochrona Środowiska (rok: 2015, tom: 37(2), strony: 44881), Wydawca: Oddział Dolnośląski Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych we Wrocławiu
  Status:
  Opublikowana
 5. Rainfall estimates from radar vs. raingauge measurements : Warsaw case study IF: 0,439
  Autorzy:
  Bogumił Jakubiak, Paweł Licznar, Szymon P. Malinowski
  Czasopismo:
  Environment Protection Engineering (rok: 2014, tom: 40(2), strony: 159-170), Wydawca: Wroclaw University of Technology the Department of Environmental Engineering
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.5277/epe140212 - link do publikacji
 1. Studia nad zmiennością miejskiego pola opadowego z wykorzystaniem analizy Fouriera
  Autorzy:
  Dżugaj Dagmara, Niesobska Maria, Licznar Paweł
  Książka:
  Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska (rok: 2013, tom: 3, strony: 139-146), Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
  Status:
  Opublikowana