Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Modele zarządzania wiedzą w sieciach i klastrach przemysłów kreatywnych w Polsce oraz w krajach UE

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sławomir Olko

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 2. Koordynacja, komunikowanie i zaufanie jako czynniki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej w systemie zarządzania be...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 3. Wykorzystanie automatów komórkowych do modelowania procesów przywództwa w organizacjach

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Kowalska-Styczeń

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 4. Uwarunkowania, metody oraz efekty opracowywania i wdrażania ekoinnowacji

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Ryszko

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 5. Model biznesu w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Szromek

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 6. Modelowanie dynamiki zachowań konsumentów na rynkach oligopolistycznych za pomocą automatów komórkowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Kowalska-Styczeń

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 7. Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w Polsce na tle doświadczeń wybranych krajów Unii Euro...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Patrycja Hąbek

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 8. Wyznaczenie modelu profilu czynników wpływających na poziom jakości obsługi klienta niepełnosprawnego w warunkach zrówno...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Radosław Wolniak

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

 9. Przedsiębiorczość technologiczna i rozwój organizacji

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Kordel

  Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania