Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rola apoplastowego metabolizmu reaktywnych form tlenu w hamowaniu wzrostu roślin w warunkach żywienia amonowego

2014/13/B/NZ3/00847

Słowa kluczowe:

nawożenie amonowe syndrom amonowy reaktywne formy tlenu apoplast

Deskryptory:

 • NZ3_2: Fizjologia komórki

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Bożena Szal 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 964 410 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-01-28

Zakończenie projektu: 2019-09-27

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Dysk przenośny.
 2. Wirówka z wypozażeniem. Za kwotę 175 000 PLN
 3. Pompa próżniowa.
 4. Zestaw komputerowy.
 5. Aparat do ultraszybkiego transferu białek.
 6. Termocykler do qPCR. Za kwotę 100 000 PLN
 7. Komputer przenośny.

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (15)
 1. Extra-cellular but extra-ordinarily important for cells: apoplastic reactive oxygen species metabolism IF: 4,298
  Autorzy:
  Podgórska A., Burian M., Szal B.
  Czasopismo:
  Frontiers in Plant Science (rok: 2017, tom: 8, strony: e1353), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpls.2017.01353 - link do publikacji
 2. Nitrogen Source Dependent Changes in Central Sugar Metabolism Maintain Cell Wall Assembly in Mitochondrial Complex I-Defective frostbite1 and Secondarily Affect Programmed Cell Death IF: 3,687
  Autorzy:
  Podgórska A., Ostaszewska-Bugajska M., Tarnowska A., Burian M., Borysiuk K., Gardeström P., Szal B.
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2018, tom: 19 (8), strony: e2206), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms19082206 - link do publikacji
 3. Altered cell wall plasticity can restrict plant growth under ammonium nutrition. IF: 4,298
  Autorzy:
  Podgórska A., Burian M., Gieczewska K., Ostaszewska-Bugajska M., Zebrowski J., Solecka D., Szal B.
  Czasopismo:
  Frontiers in Plant Science (rok: 2017, tom: 8, strony: e1344), Wydawca: Frontiers
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3389/fpls.2017.01344 - link do publikacji
 4. Respiratory burst oxidases and apoplastic peroxidases facilitate ammonium syndrome development in Arabidopsis IF: 5,545
  Autorzy:
  Podgórska A., Burian M., Dobrzyńska K., Rasmusson A.G., Szal B.
  Czasopismo:
  Environmental and Experimental Botany (rok: 2021, tom: 181, strony: 104279), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.envexpbot.2020.104279 - link do publikacji
 1. Apoplastowy metabolizm reaktywnych form tlenu u mutantów Arabidopsis thaliana z dysfunkcją oksydazy NADPH hodowanych w warunkach żywienia amonowego
  Autorzy:
  Burian M., Podgórska A., Szal B.
  Konferencja:
  III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny Konferencji
  Data:
  konferencja 11-12 maja
  Status:
  Opublikowana
 2. Apoplastowy status redoks u mutantów RBOHD i RBOHF podczas żywienia amonowego.
  Autorzy:
  Burian M., Podgórska A., Szal B.
  Konferencja:
  V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen (rok: 2019, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 30-31 maja
  Status:
  Opublikowana
 3. Plasma membrane-generated ROS in leaves of NH4+-grown Arabidopsis thaliana
  Autorzy:
  Podgórska A., Patynowska K., Szal B.
  Konferencja:
  10th International Conference Plant Functioning under Environmental Stress" (rok: 2015, ), Wydawca: Acta Physiologiae Plantarum Springer
  Data:
  konferencja 16-19 września
  Status:
  Opublikowana
 4. The effect of decreased expression of different RBOH isoforms on the metabolism in Arabidopsis thaliana under ammonium nutrition
  Autorzy:
  Burian M., Podgórska A., Szal B.
  Konferencja:
  9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2019, ), Wydawca: Polish Society of Experimental Plant Biolo
  Data:
  konferencja 9-12 września
  Status:
  Opublikowana
 5. The influence of apoplastic reactive oxygen species homeostasis on the cell cycle in Arabidopsis thaliana under ammonium nutrition
  Autorzy:
  Burian M., Podgórska A., Sliwinska E., Szal B.
  Konferencja:
  The International Conference on Arabidopsis Research (ICAR) (rok: 2018, ), Wydawca: Book of abstracts - Organizing Committee
  Data:
  konferencja 25-29 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ żywienia amonowego na metabolizm reaktywnych form tlenu u mutantów Arabidopsis thaliana z dysfunkcją oksydazy NADPH
  Autorzy:
  Burian M, Podgórska A, Szal B.
  Konferencja:
  Bioopen, II konferencja doktorantów nauk o życiu (rok: 2016, ), Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Data:
  konferencja 12-14 maja
  Status:
  Opublikowana
 7. Changes in reactive oxygen species metabolism in RBOHD and RBOHF Arabidopsis thaliana mutants during ammonium supply
  Autorzy:
  Burian M, Podgórska A, Szal B.
  Konferencja:
  57 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika– tradycja i nowoczesność" (rok: 2016, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Botaniczne
  Data:
  konferencja 27 czerwca–3 lipca
  Status:
  Opublikowana
 8. Czy zmiany w metabolizmie apoplastowym prowadzą do niewrażliwości mutanta frostbite1 rzodkiewnika na żywienie amonowe?
  Autorzy:
  Tarnowska A., Podgórska A., Burian M., Szal B.
  Konferencja:
  Symbioza. Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo SGGW
  Data:
  konferencja 26-28 maja
  Status:
  Opublikowana
 9. Effect of ammonium nutrition on apoplastic ROS metabolism of Arabidopsis thaliana
  Autorzy:
  Podgórska A, Patynowska K, Szal B
  Konferencja:
  12th International Conference on Reactive Oxygen Species in plants (rok: 2015, ), Wydawca: Book of abstracts - Local Organizing Committee
  Data:
  konferencja 24-26 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 10. Changes in apoplastic metabolism of reactive oxygen species in RBOHD and RBOHF mutants of Arabidopsis thaliana during ammonium treatment
  Autorzy:
  Burian M., Podgórska A., Szal B.
  Konferencja:
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Agencja Wydawcznicza Ekopress
  Data:
  konferencja 12-15 września
  Status:
  Opublikowana
 11. Studies on the role of various RBOH isoforms in Arabidopsis thaliana under ammonium nutrition.
  Autorzy:
  Burian M., Podgórska A., Szal B.
  Konferencja:
  14th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants (rok: 2019, ), Wydawca: Organizatorzy Konferencji POG
  Data:
  konferencja 10-12 lipca
  Status:
  Opublikowana
 12. The share of cell-wall peroxidases in apoplastic ros production in response to ammonium toxicity.
  Autorzy:
  Podgórska A., Burian M., Szal B.
  Konferencja:
  14th International Conference on Reactive Oxygen and Nitrogen Species in Plants (rok: 2019, ), Wydawca: Organizatorzy Konferencji POG
  Data:
  konferencja 10-12 lipca
  Status:
  Opublikowana
 13. Ammonium-triggered growth inhibition of Arabidopsis thaliana is related to altered reactive oxygen species metabolism in cell walls
  Autorzy:
  Podgórska A, Burian M, Szal B
  Konferencja:
  Plant Biology Europe EPSO/FESPB 2016 Congress (rok: 2016, ), Wydawca: EPSO/FESPB
  Data:
  konferencja 26-30 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 14. How altered apoplastic ROS metabolism can alleviate growth cessation of the frostbite1 mutant under ammonium nutrition?
  Autorzy:
  Tarnowska A., Podgórska A., Burian M., Szal B.
  Konferencja:
  8th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Agencja Wydawnicza Ekopress
  Data:
  konferencja 12-15 września
  Status:
  Opublikowana
 15. The connection between mitochondrial complex I impairment and altered cell wall metabolism-a case study of the frostbite1 mutant overcoming ammonium toxicity
  Autorzy:
  •Podgórska A., Tarnowska A., Burian M., Solecka D., Gardeström P., Rasmusson A.G., Szal B.
  Konferencja:
  10th International Conference for Plant Mitochondrial Biology (rok: 2017, ), Wydawca: Komitet Organizacyjny ICPMB
  Data:
  konferencja 22-27 maja
  Status:
  Opublikowana