Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 53 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Charakterystyka czynników wpływających na zróżnicowanie alleli genu csd w populacji pszczoły miodnej (Apis mellifera)...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Cebrat

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 2. Koniugaty metalokarboranów z insuliną - Nowa strategia potęgowania skuteczności biologicznej leków peptydowych

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Tomasz Goszczyński

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 3. Podwyższanie potencjału leczniczego białek terapeutycznych przez specyficzne, planowane modyfikacje na przykładzie bakte...

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: NZ6

  Kierownik: Marek Harhala

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 4. Stres podczas ciąży a wzrastanie i rozwój potomstwa, na przykładzie skutków tropikalnego super cyklonu w Indiach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Sławomir Kozieł

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 5. Charakterystyka fenotypu myszy niosących spontaniczną, dominującą mutację punktową genu Spna2, kodującego łańcuch alfa I...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Arkadiusz Miążek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 6. Udział składników błony zewnętrznej szczepów Salmonella Enteritidis w generowaniu oporności wobec wrodzonej odpowiedzi i...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: Eva Krzyżewska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 7. W poszukiwaniu biomarkerów chorób reumatycznych - kompleksowa analiza profilu metabolomicznego, polimorfizmów i ekspresj...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Katarzyna Bogunia-Kubik

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 8. Mapowanie epitopów białek powierzchniowych Clostridium difficile oraz charakterystyka właściwości ochronnych koniugatu e...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Andrzej Gamian

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 9. Badanie swoistości rekombinowanych ligandów EBA merozoitów zarodźca Plasmodium

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ6

  Kierownik: Agata Zerka

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 10. Genetycznie zmodyfikowane komórki dendrytyczne jako składnik skojarzonej terapii immunomodulującej mikrośrodowisko nowot...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Pajtasz-Piasecka

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 11. Translokacja bakteriofagów jako składników mikrobiomu jelitowego

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ6

  Kierownik: Aleksander Szymczak

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 12. Wpływ deacetylazy SIRT1 oraz zmian epigenetycznych na aktywność biologiczną witaminy D wobec komórek raka płuca

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Ewa Maj

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 13. Związek polimorfizmu genów KIR, LILRB oraz ich ligandów - HLA-C i HLA-G z nawracającymi niepowodzeniami implantacji zaro...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Izabela Nowak

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 14. Badania biologicznej aktywności wybranych kwasów aminometylidenobisfosfonowych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Anna Nasulewicz-Goldeman

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 15. Badanie farmakokinetyki wirusów bakteryjnych w modelu zwierzęcym za pomocą nowego narzędzia - bakteriofaga znakowanego b...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ4

  Kierownik: Zuzanna Kaźmierczak

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 16. Nowe materiały w postaci nanokrystalicznych cienkich warstw na bazie tytanu z różną zawartością miedzi, o kontrolowanych...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Bogumiła Szponar

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 17. Nowe strategie w terapii nowotworów - bionieorganiczne koniugaty cytostatyków i klasterów boru.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Tomasz Goszczyński

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 18. Dynamika replikacji chromosomu na poziomie pojedynczej komórki u drapieżnej bakterii Bdellovibrio bacteriovorus

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ1

  Kierownik: Łukasz Makowski

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 19. Środowisko przewodu pokarmowego jako źródło presji selekcyjnej ukierunkowujące ewolucję kapsydu bakteriofaga T4

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ6

  Kierownik: Joanna Majewska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 20. Nietypowalne antygeny O Klebsiella pneumoniae - struktura i seroepidemiologia

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Jolanta Łukasiewicz

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 21. Donosowe podanie probiotyków – opracowanie modelu in vitro alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ocena potencj...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: NZ7

  Kierownik: Marcelina Pyclik

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 22. Punkty kontroli immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuc - badanie genetycznych i epigenetycznych mechanizmów reg...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Monika Jasek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 23. Rola aminopeptydaz siateczki śródplazmatycznej ERAP1 i ERAP2 w nawracających niepowodzeniach implantacji zarodka po zapł...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: Karolina Piekarska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 24. Immunomodulacyjny wpływ bakteriofagów na funkcje komórek układu immunologicznego

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Ryszard Międzybrodzki

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 25. Koniugaty metalokarboranów i krótkich kationowych peptydów o aktywnosci przeciwbakteryjnej i przeciwnowotworowej.

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Krzysztof Fink

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 26. PhageScan: identyfikacja epitopów bakteriofagowych mających istotne znaczenie dla zdrowia człowieka

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Krystyna Dąbrowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 27. Rola glikozylacji w powstawaniu wielokomórkowości zwierzęcej

  Konkurs: SONATINA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Sobala

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 28. Rola receptora witaminy D w odpowiedzi komórek raka jelita grubego na 5-fluorouracyl

  Konkurs: SONATA 16 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Magdalena Milczarek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 29. Badanie glikolipidów z Porphyromonas gingivalis zrekonstruowanych w E .coli jako podstawy nowej szczepionki przeciwko pe...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Wieslaw Swietnicki

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 30. Rola witaminy D w oddziaływaniu makrofagów na komórki nowotworowe w modelu mysiego raka gruczołu sutkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ5

  Kierownik: Artur Anisiewicz

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 31. Molekularny mechanizm działania i ocena efektu terapeutycznego kombinacji 5-aza-2'deoksycytydyny i inhibitorów topoizome...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Kałas

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 32. Dwu-funkcyjne białka ogonka bakteriofagów- określenie funkcji oraz mechanizmu działania wobec substratów (poli)sacharydo...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Ewa Brzozowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 33. Wpływ witaminy D na makrofagi i fibroblasty towarzyszące nowotworom gruczołu piersiowego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Joanna Wietrzyk

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 34. Udział receptora TLR9 limfocytu B w regulacji tolerancji immunologicznej w ciąży

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: Daria Lorek

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 35. Zróżnicowanie immunologicznej reaktywności endolizyn jako czynnik determinujący różnice ich przeciwbakteryjnej skuteczno...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Krystyna Dąbrowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 36. Ocena aktywności przeciwnowotworowej chemioimmunoterapii z udziałem nanokoniugatów metotreksatu oraz szczepionek na bazi...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: Agnieszka Szczygieł

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 37. Synteza, właściwości fizykochemiczne i biologiczne koniugatów tymozyna beta4 - klastery boru. Nowa strategia polepszania...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ7

  Kierownik: Krzysztof Fink

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 38. Mechanizm toksyczności nanocząstek lantanowców wobec wybranych komórek układu immunologicznego

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: Edyta Wysokińska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 39. Epitopy konformacyjne cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej DR psa (DLA-DR) jako nowe cele w diagnostyce i tera...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: Marta Lisowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 40. Charakterystyka swoistości i immunogenności rekombinowanego regionu wiążącego liganda EBA-181 P. falciparum, otrzymanego...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ6

  Kierownik: Agata Zerka

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 41. Kwasy merkapturowe - pochodne naturalnych izotiocyjanianów i modulatory polimeryzacji tubuliny w skojarzonej terapii now...

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Mateusz Psurski

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 42. Określenie struktury składników ściany komórkowej wybranych szczepów bakterii z rodzaju Bifidobacterium i ich rola w roz...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Sabina Górska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 43. Mikrobiom żołądka osób zakażonych Helicobacter pylori

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Krystyna Dąbrowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 44. Określenie roli ekspresji basiginy w rozwoju szpiczaka mnogiego i ostrej białaczki szpikowej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ5

  Kierownik: Piotr Łacina

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 45. Molekularne podstawy swoistości zarodźców malarii z rodzaju Laverania

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Ewa Jaśkiewicz

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 46. Modyfikowane egzosomy pochodzenia nowotworowego jako nośniki cząsteczek modulujących środowisko nowotworowe

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Joanna Rossowska

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 47. Antygeny układu grupowego krwi P1PK u ptaków: rola syntazy Gb3/CD77 w oporności na toksyny Shiga

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Marcin Czerwiński

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 48. Epigenomiczne, immunogenetyczne i proteomiczne strategie identyfikacji determinant komórek NK o prognostycznym znaczeniu...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. Katarzyna Bogunia-Kubik

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 49. Identyfikacja i właściwości niekonwencjonalnych produktów zaawansowanej glikacji występujących w surowicy ludzkiej....

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: NZ4

  Kierownik: Kinga Gostomska-Pampuch

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

 50. Synteza i biofunkcjonalizacja nanocząstek o wysokiej zawartości boru; zastosowanie w celowanej terapii borowo-neutronowe...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Elżbieta Pajtasz-Piasecka

  Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk