Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Polityka państwa a system oświatowy na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1919-1939)

2013/11/D/HS3/02457

Słowa kluczowe:

polityka państwa system szkolny oświata województwa północno-wschodnie II Rzeczypospolita

Deskryptory:

  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS6_12: Teoria i filozofia wychowania, historia oświaty i wychowania

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Andrzej Smolarczyk 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATA 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 83 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-07-18

Zakończenie projektu: 2018-07-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony