Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 42 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Obraz, metafora i mit jako formy poznania i wyrażania prawdy w pisarstwie C.G. Junga: recepcja tradycji platońskiej

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mateusz Stróżyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 2. Retoryka nadzwyczajności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Patrycja Pelc

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 3. Ironie romantyczne

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Wojciech Hamerski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 4. Pamięć (o) przemocy. Kulturowa historia kobiet w serbskim i chorwackim dyskursie historycznym i literackim w XX wieku

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Taczyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 5. Pamięć kulturowa a serbski dyskurs emancypacyjny w tekstach autobiograficznych kobiecego autorstwa (XIX-XX wiek)

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Magdalena Koch

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 6. Tłumacz wobec Innego: tropy i sygnatury

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Inez Okulska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 7. Tłumaczenie dyskursów teoretycznych w humanistyce polskiej przełomu XX i XXI wieku

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Weronika Szwebs

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 8. Polska recepcja przekładowa dzieł trojga pisarzy "złotego wieku" anglojęzycznej literatury dla dzieci – George'a MacDona...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Wieczorkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 9. Między zawłaszczeniem a obcością. Recepcja twórczości Gustave'a Flauberta w Polsce

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Śniedziewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 10. Pół wieku polskiej literatury dziecięcej. Twórczość dla dzieci w kręgu władzy i produkcji kulturowej: odbiorca literatur...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Bogumiła Kaniewska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 11. Performatywna strefa 'Kolonii Godności", niemieckiej enklawy w Chile, w kontekście historycznym i politycznym

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Ziółkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 12. Zakres kontynuacji i modyfikacje tradycyjnych odmian greckiej liryki w epoce hellenistycznej. Studia teoretyczno- i hist...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Jerzy Danielewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 13. Tradycje i widowiska pasyjne na Filipinach

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: Maria Delimata

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 14. Starodruki ormiańskie w bibliotekach na dawnym obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej.

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: Nune SRAPYAN

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 15. "Księga" Anieli z Foligno a heterodoksyjne ruchy w Umbrii w latach 1270-1320

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Mateusz Stróżyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 16. Przed prawem. Sojusze i konflikty między literaturą, sztuką i prawem w Polsce 1989-2020

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Przemysław Czapliński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 17. Analiza konwersacyjna w komedii rzymskiej. Pragmatyka, prozodia i przedstawienie

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Łukasz Berger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 18. Ideologiczno-estetyczne transformacje systemów reprezentacji w komunistycznej Albanii

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS3

  Kierownik: Agata Rogoś

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 19. Tłumaczenie dyskursów teoretycznych w humanistyce polskiej przełomu XX i XXI wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr Weronika Szwebs

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 20. Mecenat artystyczny rodu Chłapowskich

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Emilian Prałat

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 21. Polska poezja metafizyczna i religijna w XX i XXI wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Edyta Sołtys-Lewandowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 22. Pragmatyka dialogu w komediach Plauta

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Łukasz Berger

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 23. Samospalenie w kulturze współczesnej: akt-widowisko

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Ziółkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 24. Najnowsze złożenia bezafiksalne w języku polskim i bułgarskim

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Długosz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 25. Czarne słońce polskich i francuskich romantyków

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Piotr Śniedziewski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 26. Aktorstwo w teatrach studyjnych inspirujących się pracą Jerzego Grotowskiego w Polsce i we Włoszech

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Pietkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 27. Leksykon wyrazów orientalnych w języku starogreckim

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Rafał Rosół

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 28. Stulecie poetek polskich

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Joanna Wójcik

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 29. Muzyczno-literackie perspektywy intermedialności

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aleksandra Reimann

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 30. William Shakespeare - fikcja w biografiach, biografia w fikcjach

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Kowalski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 31. Bośniacka diaspora - modele narodowej i kulturowej autoidentyfikacji.

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agata Jawoszek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 32. Witraż w poezji Młodej Polski - między obrazową aluzją a syntezą dążeń estetycznych epoki

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Rozalia Wojkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 33. Chiny w polskim i serbskim podróżopisarstwie (od początku XVIII wieku do połowy XX wieku)

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Ewertowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 34. Sygnatury W.G. Sebalda. Zwierzęta - Widma - Ruiny

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Kończal

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 35. Kazania augustiańskie. Między glosą a tekstem.

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Dorota Masłej

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 36. Początki języka polskiego i kultury religijnej w świetle średniowiecznych apokryfów Nowego Testamentu. Uniwersalne narzę...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Dorota Rojszczak-Robińska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 37. Kobieta - Państwo - Kościół. Serbskie święte w tradycji i kulturze duchowej narodu

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: Dominika Gapska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 38. "Pamatuj, Otče, na své české deti" (Pamiętaj, Ojcze, o swoich czeskich dzieciach) – Jan Paweł II a czeski Kościół katoli...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS1

  Kierownik: Joanna Brodniewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 39. Nowoczesność i egzotyka. Podróżopisarstwo polskie w dwudziestoleciu międzywojennym

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Mikołaj Paczkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 40. Picturebook w tłumaczeniu. Książki anglojęzyczne w Polsce – książki polskie w krajach anglosaskich

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Agata Chwirot

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 41. O czym (nie) mówią nam slamerzy? Multimodalność wypowiedzi slamerskich

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Dagmara Świerkowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

 42. Queerowe przestrzenie za żelazną kurtyną. Przypadek Wilhelma Macha

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Adriana Kovacheva

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej