Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ egzosomalnego czynnika supresyjnego limfocytów T CD8+ na aktywność immunologiczną mysich makrofagów

2013/09/N/NZ6/00753

Słowa kluczowe:

makrofagi czynnik T supresyjny egzosomy miRNA immunoregulacja

Deskryptory:

 • NZ6_1: Odporność swoista i nieswoista

Panel:

NZ6 - Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Katarzyna Nazimek 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 5 - ogłoszony 2013-03-15

Przyznana kwota: 149 990 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-04-22

Zakończenie projektu: 2017-04-21

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Zestaw pipet automatycznych. Za kwotę 4 000 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne. Za kwotę 516 PLN

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (7)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (4)
 1. From Mysterious Supernatant Entity to miRNA-150 in Antigen-Specific Exosomes: a History of Hapten-Specific T Suppressor Factor IF: 3,176
  Autorzy:
  Ptak Włodzimierz, Nazimek Katarzyna, Askenase Philip W., Bryniarski Krzysztof
  Czasopismo:
  Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (rok: 2015, tom: 63, strony: 345-356), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00005-015-0331-4 - link do publikacji
 2. Macrophages play an essential role in antigen-specific immune suppression mediated by T CD8+ cell-derived exosomes IF: 3,795
  Autorzy:
  Nazimek Katarzyna, Ptak Włodzimierz, Nowak Bernadeta, Ptak Maria, Askenase Philip W., Bryniarski Krzysztof
  Czasopismo:
  Immunology (rok: 2015, tom: 146, strony: 23-32), Wydawca: John Wiley & Sons, Inc.
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/imm.12466 - link do publikacji
 3. Free Extracellular miRNA Functionally Targets Cells by Transfecting Exosomes from Their Companion Cells IF: 3,534
  Autorzy:
  Bryniarski Krzysztof, Ptak Włodzimierz, Martin Emilia, Nazimek Katarzyna, Szczepanik Marian, Sanak Marek, Askenase Philip W.
  Czasopismo:
  PLoS One (rok: 2015, tom: 10, strony: e0122991), Wydawca: Public Library of Science
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1371/journal.pone.0122991 - link do publikacji
 4. Rola leków, egzosomów i cząsteczek miRNA w modulacji aktywności immunologicznej makrofagów IF: 0,573
  Autorzy:
  Nazimek Katarzyna, Filipczak-Bryniarska Iwona, Bryniarski Krzysztof
  Czasopismo:
  Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej (rok: 2015, tom: 69, strony: 1114-1129), Wydawca: Index Copernicus International
  Status:
  Opublikowana
 5. Enhanced generation of reactive oxygen intermediates by suppressor T cell-derived exosome-treated macrophages.
  Autorzy:
  Nazimek Katarzyna, Nowak Bernadeta, Marcinkiewicz Janusz, Ptak Maria, Ptak Włodzimierz, Bryniarski Krzysztof
  Czasopismo:
  Folia Medica Cracoviensia (rok: 2014, tom: 54, strony: 37-52), Wydawca: Oddział PAN w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
  Status:
  Opublikowana
 6. Exosomes as mediators of intercellular communication: clinical implications IF: 2,121
  Autorzy:
  Nazimek Katarzyna, Bryniarski Krzysztof, Santocki Michał, Ptak Włodzimierz
  Czasopismo:
  Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej (rok: 2015, tom: 125, strony: 370-380), Wydawca: Medycyna Praktyczna
  Status:
  Opublikowana
 7. Functions of exosomes and microbial extracellular vesicles in allergy and contact and delayed-type hypersensitivity IF: 2,677
  Autorzy:
  Nazimek Katarzyna, Bryniarski Krzysztof, Askenase Philip W.
  Czasopismo:
  International Archives of Allergy and Immunology (rok: 2016, tom: 171, strony: 44952), Wydawca: S. Karger AG, Basel
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1159/000449249 - link do publikacji
 1. Antigen-specific exosomes carrying miRNA-150 interact with ovalbumin-derived peptides to suppress the delayed-type hypersensitivity reaction in mice
  Autorzy:
  Bryniarski Krzysztof, Nazimek Katarzyna, Ptak Maria, Ptak Włodzimierz, Askenase Philip W.
  Konferencja:
  Międzynarodowy Kongres Immunologiczny, Melbourne, Australia (rok: 2016, ), Wydawca: European Journal of Immunology, John Wiley & Sons, Inc.
  Data:
  konferencja 21-26. 08. 2016
  Status:
  Opublikowana
 2. Macrophages affected with exosome-carried miRNA-150 release secondary vesicles to inhibit the proliferation of effector T lymphocytes of mouse contact and delayed-type hypersensitivity
  Autorzy:
  Nazimek Katarzyna, Ptak Maria, Ptak Włodzimierz, Askenase Philip W., Bryniarski Krzysztof
  Konferencja:
  Międzynarodowy Kongres Immunologiczny, Melbourne, Australia (rok: 2016, ), Wydawca: European Journal of Immunology, John Wiley & Sons, Inc.
  Data:
  konferencja 21-26. 08. 2016
  Status:
  Opublikowana
 3. Macrophages releasing secondary exosomes are required for suppression of contact sensitivity T effector cells by T CD8+ cell-derived exosomes
  Autorzy:
  Nazimek Katarzyna, Ptak Maria, Askenase Philip W., Ptak Włodzimierz, Bryniarski Krzysztof
  Konferencja:
  29. Konferencja Europejskiego Towarzystwa Makrofagów i Komórek Dendrytycznych (EMDS), Kraków (rok: 2015, ), Wydawca: Targi w Krakowie Ltd.
  Data:
  konferencja 11. - 13. 09. 2015
  Status:
  Opublikowana
 4. Udział makrofagów w antygenowo-swoistej tolerancji immunologicznej mediowanej przez egzosomy limfocytów T CD8+ supresyjnych u myszy.
  Autorzy:
  Nazimek Katarzyna, Bryniarski Krzysztof
  Konferencja:
  IV. Konferencja Doktorantów Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellonskiego Collegium Medicum, Kraków (rok: 2014, ), Wydawca: Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ oraz Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
  Data:
  konferencja 29. - 30. 05. 2014
  Status:
  Opublikowana