Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Metabolizm angiotensyn w łożysku ludzkim w stanie przedrzucawkowym. Badania na modelu ex vivo z zastosowaniem metody chromatografii cieczowej i spektrometrii mas (LC/MS).

2013/11/N/NZ4/00226

Słowa kluczowe:

łożysko układ renina-angiotensyna stan przedrzucawkowy angiotensyny angiotensyna-(1-7) angiotensyna II ciąża

Deskryptory:

  • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka
  • NZ7_16: Inne zagadnienia pokrewne
  • NZ4_12: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Dominika Stettner 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 149 734 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-17

Zakończenie projektu: 2018-09-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt zakończony