Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 226 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Czynniki wpływające na różnorodność i występowanie mat cyjanobakteryjnych zawierjących szczepy toksyczne i nietoksyczne ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Iwona Jasser

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 2. Analiza ChIP-seq w celu określenia funkcji OmpR w regulacji ekspresji genów warunkujących wirulencję oraz zdolności adap...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Marta Nieckarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 3. Ewolucja i funkcja plastydów bezbarwnych glonów z grupy Euglenophyta i Dictyochophyceae

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Anna Karnkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 4. Zastosowanie analizy izotopów trwałych do identyfikacji wpływu czynników środowiskowych na populacje wioślarek planktono...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Tomasz Brzeziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 5. Sekwencjonowanie środowiskowe (metabarcoding) kluczem do poznania różnorodności biologicznej autotroficznych euglenin (E...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. Bożena Zakryś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 6. Mechanizmy kształtowania się indywidualności behawioralnej zwierząt

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Barbara Pietrzak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 7. Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbi...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Julia Pawłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 8. W jakim stopniu deficyt wapnia w tkankach przyczynia się do powstawania syndromu amonowego?

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Bożena Szal

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 9. Przełączanie stanów chromatyny: mechanizmy działania oraz regulacja aktywności kompleksu SWI/SNF w Arabidopsis thaliana...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Rafał Archacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 10. Zastosowanie analizy genomicznej dla zbadania mechanizmów lekooporności, wirulencji i transmisji szczepów Mycobacterium ...

  Konkurs: DAINA 1 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Tomasz Jagielski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 11. Wpływ warunków środowiskowych na wirulencję Neisseria gonorhhoeae

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ6

  Kierownik: Jagoda Płaczkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 12. Regulacja mechanizmu NMD u Arabidopsis thaliana: nowe czynniki białkowe i fizjologiczne znaczenie tego procesu

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: Aleksandra Sulkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 13. Wpływ zmian w dystrybucji auksyn na zahamowanie wzrostu roślin w warunkach żywienia amonowego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Anna Podgórska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 14. Różnorodność, biogeografia i ekologiczne znaczenie ruchomych elementów genetycznych psychrotolerancyjnych bakterii i arc...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Przemysław Decewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 15. Efekt ryby planktonożernej oraz Daphnia na zagęszczenie i cechy jakościowe cząstek mikroplastiku

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Ewa Babkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 16. Piękne tylko z wierzchu? - czy koszenie zarastających krzewami i drzewami torfowisk niskich odtwarza też podziemne zbior...

  Konkurs: SONATA 15 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Mateusz Wilk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 17. Wczesne zróżnicowanie gadów naczelnych u zarania ery dinozaurów

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: NZ8

  Kierownik: Łukasz Czepiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 18. Formowanie sześciennych układów błonowych w chloroplastach roślin okrytonasiennych

  Konkurs: SONATA 15 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Łucja Kowalewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 19. Wpływ mikroplastiku na wybrane ekologiczne interakcje między organizmami wodnymi

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Piotr Maszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 20. Biomechaniczne właściwości trofektodermy jako wskaźnik jakości zarodków ssaków.

  Konkurs: OPUS 20 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Anna Ajduk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 21. Ekologiczne konsekwencje zatapiania broni chemicznej w Morzu Bałtyckim

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Michał Czub

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 22. Wyjaśnienie funkcjonalnego związku pomiędzy LHP1 z grupy białek Polycomb a histonami łącznikowymi H1 u Arabidopsis thali...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ2

  Kierownik: Ewelina Małecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 23. Badanie historii potencjalnie toksycznych szkodliwych zakwitów sinic w jeziorach mezotroficznych i eutroficznych w Polsc...

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: ST10

  Kierownik: Robin Thoo

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 24. Funkcje i sieci oddziaływań kompleksów białkowych uczestniczących w metabolizmie RNA u Arabidopsis thaliana.

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ2

  Kierownik: Paweł Sikorski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 25. Mokradła Pamiru Wschodniego:występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Suska-Malawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 26. Charakterystyka bioakumulacji metali w środowisku skażonym nanocząstkami (z wykorzystaniem metod izotopowych)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Grażyna Bystrzejewska-Piotrowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 27. Strukturalna rola lipidowych składników błon we wczesnych etapach biogenezy chloroplastów

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Agnieszka Mostowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 28. Profile pionowe rozmieszczenia Daphnia jako wyraz optymalizacyjnych decyzji w gradientach pokarmu, temperatury i ryzyka ...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: Piotr Maszczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 29. Poszukiwanie genów jądrowych odpowiedzialnych za choroby mitochondrialne wynikające z niestabilności mitochondrialnego D...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Tońska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 30. Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucorales

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Julia Pawłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 31. Identyfikacja genów regulowanych przez AREB, ogólny regulator w represji azotowej u grzybów filamentalnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: Maria Macios

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 32. Analiza rozmieszczenia intronów konwencjonalnych i niekonwencjonalnych w genach jądrowych euglenin

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Rafał Milanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 33. Modelowe badanie wpływu transgenu na homeostazę metali w roślinie

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ2

  Kierownik: Oskar Siemianowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 34. Uzyskanie zwierząt chimerowych szczur<->mysz oraz zbadanie możliwości rozwoju postimplantacyjnego zarodków/płodów szczur...

  Konkurs: MAESTRO 2 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Andrzej Tarkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 35. Mechanizm regulacji kompleksu NMD kontroli jakości RNA u Arabidopsis thaliana.

  Konkurs: SONATA 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Izabela Wawer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 36. Nie tylko MHC. Polimorfizm i profil ekspresji genów kodujących białka odpowiedzi immunologicznej a odporność na pasożyty...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Agnieszka Kloch

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 37. Indukcja funkcjonalnych i strukturalnych zmian aparatu fotosyntetycznego w chloroplastach mezofilowych i pochew okołowią...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. Elżbieta Romanowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 38. Ograniczenie transferu oporności na antybiotyki do łańcucha pokarmowego

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Magdalena Popowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 39. Charakterystyka biochemiczna metylotransferazy SETD3 człowieka

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Jakub Drożak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 40. Charakterystyka kolistych, pozachromosomowych DNA u klejnotek (Euglenida).

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ2

  Kierownik: Natalia Gumińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 41. Tiolowe oxydoreduktazy bakterii rodzaju Helicobacter - biochemiczna i strukturalna charakterystyka systemu Dsb Helicobac...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Elżbieta Jagusztyn-Krynicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 42. Różnicowanie miogeniczne pluripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjał do wspomagania regeneracji mięśni szki...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. Maria Ciemerych-Litwinienko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 43. Ewolucja i funkcja odwróconych powtórzeń (IR) w genomach plastydowych Euglenophyta

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: Kacper Maciszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 44. Badanie specyficzności substratowej niekanonicznej cytoplazmatycznej polimerazy poli(A) TENT5C w limfocytach B

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: NZ2

  Kierownik: Aleksandra Bilska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 45. Procesy zachodzące w siedliskach zmienionych antropogenicznie - herbicyd Roundup na torach kolejowych i skutki jego stos...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Olga Bemowska-Kałabun

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 46. Analiza funkcjonalna nieznanych czynników wirulencji, oporności na antybiotyki oraz odpowiedzi stresowej kodowanych prze...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Agata Krawczyk-Balska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 47. Regulacja transkrypcji genów z rodziny Grainyhead-like w komórkach ludzkich, w kontekście ich roli w chorobach nowotworo...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Wilanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 48. Analiza funkcjonalna plazmidów bakterii psychrofilnej Psychrobacter sp. ANT_AH3 - badanie wpływu plazmidów na biologię k...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ1

  Kierownik: Krzysztof Romaniuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 49. Odtwarzanie i prognozowanie akumulacji torfu na torfowiskach niskich - związki pomiędzy cechami funkcjonalnymi roślin a ...

  Konkurs: UNISONO , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Wiktor Kotowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 50. Modyfikacja anten fikobilisomalnych Cyanidiaschyzon merolae - przystosowanie do zmiennych warunków świetlnych środowiska...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Tomasz Krupnik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii