Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe barwnikowe układy inicjujące fotopolimeryzację w zakresie światła widzialnego.

2013/11/B/ST5/01281

Słowa kluczowe:

sensybilizator koinicjator fotopolimeryzacja kinetyka źródła światła

Deskryptory:

 • ST5_21: Chemia polimerów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Janina Kabatc 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 6 - ogłoszony 2013-09-16

Przyznana kwota: 869 740 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2014-09-01

Zakończenie projektu: 2017-08-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Różnicowy fotokalorymetr skaningowy wraz z oprogramowaniem (FOTO-DSC). Za kwotę 340 000 PLN
 2. Analizator Elektrochemiczny. Za kwotę 45 000 PLN
 3. Spektrofluorymetr.
 4. Spektrofotometr UV-VIS. Za kwotę 30 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (23)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (8)
 1. Hemicyanine dyes derived from 2,3,3-trimethyl-3H-indolium as candidates for non-covalent protein probes IF: 2,979
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Jurek, Katarzyna Kostrzewska, Łukasz Orzeł
  Czasopismo:
  Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis (rok: 2015, tom: 114, strony: 433-440), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jpba.2015.06.023 - link do publikacji
 2. N-Alkoxynium salts as coinitiators in radical polymerization sensitized with squarine dye after irradiation with UV-visible light. Sole N-alkoksoniowe jako koinicjatory w procesie polimeryzacji rodnikowej sensybilizowanej przez barwnik skwarynowy w zakresie światła UV-Vis IF: 0,385
  Autorzy:
  Katarzyna Kostrzewska, Alicja Balcerak, Robert Dobosz, Janina Kabatc
  Czasopismo:
  Przemysł Chemiczny (rok: 2017, tom: 97 (7), strony: 1503-1507), Wydawca: Sigma NOT
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.15199/62.2017.7.11 - link do publikacji
 3. Squaric acid derivative effects on the kinetics of photopolymerization of different monomers IF: 3,289
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska, Katarzyna Jurek
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 74715-74725), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA17533C - link do publikacji
 4. Application of selected 2-methylbenzothiazoles as cationic photoreactive crosslinkers for pressure-sensitive adhesives based on acrylics IF: 1,773
  Autorzy:
  Zbigniew Czech, Janina Kabatc, Agnieszka Kowalczyk, Dominika Sowa, Edyta Madejska
  Czasopismo:
  International Journal of Adhesion and Adhesives (rok: 2015, tom: 58, strony: 44567), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.ijadhadh.2014.12.001 - link do publikacji
 5. New Fluorescence Probes for Biomolecules IF: 2,416
  Autorzy:
  Katarzyna Jurek, Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska, Marlena Grabowska
  Czasopismo:
  Molecules (rok: 2015, tom: 20, strony: 13071-13079), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/molecules200713071 - link do publikacji
 6. The influence of a radical structure on the kinetics of photopolymerization IF: 3,113
  Autorzy:
  Janina Kabatc
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry (rok: 2017, tom: 55, strony: 1575-1589), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pola.28525 - link do publikacji
 7. Visible light photoinitiating system based on squaraine dye: kinetic, mechanistic and laser flash photolysis studies IF: 3,289
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska, Martyna Kozak, Alicja Balcerak
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2016, tom: 6, strony: 103851 – 103863), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/C6RA23060A - link do publikacji
 8. Visible light-induced polymerization initiated by borate salts of bicationic monochromophoric benzothiazolestyrylium dyes IF: 1,865
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Jurek
  Czasopismo:
  Colloid and Polymer Science (rok: 2014, tom: 292, strony: 3157-3168), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00396-014-3343-4 - link do publikacji
 9. Double role of squarylium dye: Fluorescence probe for biomolecule determination and photosensitizer in dyeing photoinitiating system IF: 2,515
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska, Robert Dobosz, Łukasz Orzeł
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2015, tom: 212, strony: 196-202), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2015.09.002 - link do publikacji
 10. N-Alkoxypyridinium salts as coinitiators in radical polymerization. Synthesis and photochemical properties IF: 3,113
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska, Robert Dobosz, Łukasz Orzeł, Katarzyna Jurek
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry (rok: 2017, tom: 55, strony: 2840-2850), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pola.28693 - link do publikacji
 11. New N-(carboxyethyl)-2-methylbenzothiazole-based hemicyanine dyes: Synthesis, spectra, photostability and association with bovine serum albumin IF: 1,602
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Jurek, Łukasz Orzeł
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Structure (rok: 2015, tom: 1084, strony: 114-121), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molstruc.2014.12.032 - link do publikacji
 12. New squaraine-based two-component initiation systems for UV-blue light induced radical polymerization: kinetic and time-resolved laser spectroscopy studies IF: 3,113
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska, Katarzyna Jurek, Martyna Kozak, Alicja Balcerak, Łukasz Orzeł
  Czasopismo:
  Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry (rok: 2017, tom: 55, strony: 471-484), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/pola.28425 - link do publikacji
 13. Synthesis, properties, and application of new benzothiazole-based sensitisers in polymer chemisty IF: 1,262
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Jurek
  Czasopismo:
  Coloration Technology (rok: 2015, tom: 131, strony: 183-191), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/cote.12149 - link do publikacji
 14. The N-(2-carboxyethyl)hemicyanine dyes: synthesis, properties and quantum-chemical calculations IF: 2,515
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Robert Dobosz
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Liquids (rok: 2015, tom: 202, strony: 141-147), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.molliq.2014.12.019 - link do publikacji
 15. Factors that influence the spectroscopic properties of 1,3-bis[p-substituted-(phenylamino)]squaraines IF: 4,055
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska, Łukasz Orzeł
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2016, tom: 130, strony: 226-232), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2016.03.012 - link do publikacji
 16. Fluorescent amino-substituted squaraine probes for bovine serum albumin IF: 1,107
  Autorzy:
  Katarzyna Jurek, Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska
  Czasopismo:
  Coloration Technology (rok: 2017, tom: 133, strony: 170-177), Wydawca: Wiley
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1111/cote12264 - link do publikacji
 17. New kinetic and mechanistic aspects of photosensitization of iodonium salts in photopolymerization of acrylates IF: 3,108
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Joanna Ortyl, Katarzyna Kostrzewska
  Czasopismo:
  RSC Advances (rok: 2017, tom: 7, strony: 41619-41629), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7ra05978g - link do publikacji
 18. The synthesis and spectroscopic studies of new aniline-based squarylium dyes IF: 4,055
  Autorzy:
  Katarzyna Jurek, Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2016, tom: 133, strony: 273-279), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2016.05.027 - link do publikacji
 19. Xylene-1,4-bis[4-p-pyrrolidinostyryl)benzothiazolium borate] salt as new functional dye IF: 3,966
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Jurek, Zbigniew Czech, Agnieszka Kowalczyk
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2015, tom: 114, strony: 144-145), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 20. 1,3-Bis(phenylamino)squaraine - Photophysical and photochemical properties IF: 4,055
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska, Katarzyna Jurek, Robert Dobosz, Łukasz Orzeł
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2016, tom: 127, strony: 179-186), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2015.12.027 - link do publikacji
 21. New two- and three-cationic polymethine dyes. Synthesis, properties and application IF: 3,966
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Jurek
  Czasopismo:
  Dyes and Pigments (rok: 2015, tom: 112, strony: 24-33), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.dyepig.2014.06.016 - link do publikacji
 22. Squarylium dye and onium salts as highly sensitive photoradical generators for blue light IF: 5,375
  Autorzy:
  Katarzyna Kostrzewska, Joanna Ortyl, Robert Dobosz, Janina Kabatc
  Czasopismo:
  Polymer Chemistry (rok: 2017, tom: 8, strony: 3464-3474), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c7py00621g - link do publikacji
 23. Two-cationic 2-methylbenzothiazole derivatives as green light absorber sensitizers in initiation of free radical polymerization IF: 1,865
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska, Katarzyna Jurek
  Czasopismo:
  Colloid and Polymer Science (rok: 2015, tom: 293, strony: 1865-1873), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00396-015-3572-1 - link do publikacji
 1. Barwniki skwarynowe jako sensybilizatory polimeryzacji wolnorodnikowej TMPTA inicjowanej promieniowaniem UV-Vis
  Autorzy:
  Alicja Balcerak, Janina Kabatc
  Konferencja:
  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 15 maja 2017
  Status:
  Opublikowana
 2. Fotoutleniająca sensybilizacja w procesie inicjowania polimeryzacji rodnikowej
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska, Joanna Ortyl
  Konferencja:
  XXIII Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo TEMPO s.c.
  Data:
  konferencja 10-13 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 3. Nowe sensybilizatory w dwuskładnikowych układach inicjujących fotopolimeryzację rodnikową w zakresie światła widzialnego
  Autorzy:
  Katarzyna Kostrzewska, Janina Kabatc
  Konferencja:
  XXIII Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo TEMPO s.c.
  Data:
  konferencja 10-13 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 4. Określenie parametrów kinetycznych, termodynamicznych, a także mechanizmu inicjowania polimeryzacji wolnorodnikowej akrylanów w zakresie światła widzialnego z zastosowaniem barwnika skwarynowego jako sensybilizatora
  Autorzy:
  Katarzyna Kostrzewska, Janina Kabatc
  Konferencja:
  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Młodzi Naukowcy
  Data:
  konferencja 15 maja 2017
  Status:
  Opublikowana
 5. Nowe dwu- i trójkationowe barwniki polimetinowe i ich zastosowanie w chemii polimerów
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Jurek, Katarzyna Kostrzewska, Robert Dobosz
  Konferencja:
  XXII Konferencja Naukowa - Modyfikacja Polimerów Stan i Perspektywy w Roku 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Tempo, Wrocław
  Data:
  konferencja 20-23 września
  Status:
  Opublikowana
 6. Wpływ pochodnej kwasu kwadratowego na kinetykę fotopolimeryzacji różnych monomerów
  Autorzy:
  Janina Kabatc, Katarzyna Kostrzewska, Katarzyna Jurek
  Konferencja:
  XXIII Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo TEMPO s.c.
  Data:
  konferencja 10-13 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 7. Barwnik 1,3-bis(4-bromofenyloamino)skwaryna jako sensybilizator w układach inicjujących polimeryzację akrylanów
  Autorzy:
  Katarzyna Kostrzewska, Robert Dobosz, Janina Kabatc
  Konferencja:
  XXIII Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo TEMPO s.c.
  Data:
  konferencja 10-13 września 2017
  Status:
  Opublikowana
 8. Sole boranowe dikationowych monochromoforowych barwników benzotiazolostyryliowych jako inicjatory polimeryzacji wolnorodnikowej w zakresie światła widzialnego
  Autorzy:
  Robert Dobosz, Janina Kabatc, Katarzyna Jurek, Katarzyna Kostrzewska
  Konferencja:
  XXII Konferencja Naukowa - Modyfikacja Polimerów Stan i Perspektywy w Roku 2015 (rok: 2015, ), Wydawca: Tempo
  Data:
  konferencja 20-23 września
  Status:
  Opublikowana