Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Aminowe pochodne chalkonów, azachalkonów oraz ich soli jako związki wykazujące istnienie stanu ICT. Synteza i badania spektroskopowe.

2012/07/B/ST4/01417

Słowa kluczowe:

chalkony azachalkony N-metylowe sole spektroskopia solwatochromizm

Deskryptory:

 • ST4_3: Metody spektroskopowe i spektrometryczne
 • ST4_17: Fotochemia

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marek Pietrzak 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 4 - ogłoszony 2012-09-15

Przyznana kwota: 340 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2013-07-19

Zakończenie projektu: 2016-07-18

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (3)
 1. Spectroscopic and nonlinear optical properties of new chalcone fluorescent probes for bioimaging applications: theoretical and experimental study IF: 1,711
  Autorzy:
  Krawczyk P., Pietrzak M., Janek T., Jędrzejewska B., Cysewski P.
  Czasopismo:
  Journal of Molecular Modeling (rok: 2016, tom: 22, strony: 125-135), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s00894-016-2990-4 - link do publikacji
 2. Convenient Synthesis of p-Aminobenzoic Acids and their Methyl Esters IF: 1,701
  Autorzy:
  Pietrzak M., Jędrzejewska B., Mądrzejewska D., Bajorek A.
  Czasopismo:
  Organic Preparations and Procedures International (rok: 2017, tom: 49, strony: 45-52), Wydawca: Taylor and Francis
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1080/00304948.2017.1260396 - link do publikacji
 3. Experimental and theoretical studies of the spectroscopic properties of chalcone derivatives IF: 1,901
  Autorzy:
  Pietrzak M., Józefowicz M., Bajorek A., Heldt J.R.,
  Czasopismo:
  Journal of Fluorescence (rok: 2017, tom: 27, strony: 537-549), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10895-016-1981-2 - link do publikacji
 4. Substituent and solvent effects on spectroscopic properties of 2-amino-1,3-dicyano-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene derivatives. IF: 2,367
  Autorzy:
  Józefowicz M., Bajorek A., Pietrzak M., Heldt J.R., Heldt J.
  Czasopismo:
  Journal of Luminescence (rok: 2014, tom: 153, strony: 152-161), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jlumin.2014.03.019 - link do publikacji
 1. Spectroscopic and Nonlinear Optical Propeties of New Chalcone Fluorescent Probes for Bioimaging Applications: Theoretical nad Experimental Study
  Autorzy:
  Krawczyk P., Pietrzak M., Janek T.
  Konferencja:
  Modeling Interactions in Biomolecules VII (rok: 2015, ), Wydawca: MatfyzPress
  Data:
  konferencja 14-18 września
  Status:
  Opublikowana
 2. Azachalkony i ich czwartorzędowe sole jako inicjatory polimeryzacji wolnorodnikowej
  Autorzy:
  Bajorek A., Wrzesińska K., Pietrzak M.
  Konferencja:
  Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2017 (rok: 2017, ), Wydawca: Wydawnictwo TEMPO s.c.
  Data:
  konferencja 10-13 września
  Status:
  Opublikowana
 3. Chalkony i azachalkony jako składniki systemów fotoinicjujących polimeryzację wolnorodnikową
  Autorzy:
  Pietrzak M., Borowska M., Bajorek A.
  Konferencja:
  58 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (rok: 2015, ), Wydawca: Polskie Towarzystwo Chemiczne
  Data:
  konferencja 21-25 września
  Status:
  Opublikowana