Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nowe aspekty regulacji apoptozy indukowanej stresem termicznym.

2014/13/B/NZ3/04650

Słowa kluczowe:

apoptoza stres komórkowy HSF1 PMAIP1/NOXA białka HSP gen 3110001I22Rik

Deskryptory:

 • NZ3_3: Apoptoza
 • NZ3_1: Biologia komórki
 • NZ3_7: Przekaźnictwo sygnału

Panel:

NZ3 - Biologia na poziomie komórki: biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia

Jednostka realizująca:

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Wiesława Widłak 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 7 - ogłoszony 2014-03-17

Przyznana kwota: 648 420 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-04-01

Zakończenie projektu: 2019-09-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Zakupiona aparatura

 1. Termocykler z gradientem. Za kwotę 30 000 PLN
 2. Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania. Za kwotę 3 000 PLN
 3. Zestaw aparatów (mini i midi) do elektroforezy kwasów nukleinowych.. Za kwotę 5 000 PLN
 4. Łaźnia wodna cyrkulacyjna. Za kwotę 4 532 PLN
 5. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem (system operacyjny, office, Adobe Photoshop, dysk zewnętrzny). Za kwotę 8 000 PLN

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (5)
 • Teksty w publikacjach pokonferencyjnych (18)
 • Publikacje książkowe (1)
 1. PHLDA1 does not contribute directly to heat shock-induced apoptosis of spermatocytes IF: 4,331
  Autorzy:
  Patryk Janus, Katarzyna Mrowiec, Natalia Vydra, Piotr Widłak, Agnieszka Toma-Jonik, Joanna Korfanty, Ryszard Smolarczyk, Wiesława Widłak
  Czasopismo:
  International Journal of Molecular Sciences (rok: 2020, tom: 21(1)267, strony: 44571), Wydawca: MDPI
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.3390/ijms21010267 - link do publikacji
 2. Pro-death signaling of cytoprotective Heat Shock Factor 1: up-regulation of NOXA leading to apoptosis in heat-sensitive cells. IF: 8,309
  Autorzy:
  Patryk Janus, Agnieszka Toma-Jonik, Natalia Vydra, Katarzyna Mrowiec, Joanna Korfanty, Marek Chadalski, Piotr Widłak, Karolina Dudek, Anna Paszek, Marek Rusin, Joanna Polańska, Wiesława Widłak
  Czasopismo:
  Cell Death and Differentiation (rok: 2020, tom: ahead of print, strony: 13), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1038/s41418-020-0501-8 - link do publikacji
 3. SPEN protein expression and interactions with chromatin in mouse testicular cells IF: 3,45
  Autorzy:
  Joanna Korfanty, Tomasz Stokowy, Marek Chadalski, Agnieszka Toma-Jonik, Natalia Vydra, Piotr Widłak, Bartosz Wojtaś, Bartłomiej Gielniewski and Wieslawa Widlak
  Czasopismo:
  Reproduction (rok: 2018, tom: 156(3), strony: 195-206), Wydawca: BIOSCIENTIFICA LTD
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1530/REP-18-0046 - link do publikacji
 4. Interplay between HSF1 and p53 signaling pathways in cancer initiation and progression: non-oncogene and oncogene addiction. IF: 5,02
  Autorzy:
  Agnieszka Toma-Jonik, Natalia Vydra, Patryk Janus, Wiesława Widłak
  Czasopismo:
  Cellular Oncology (rok: 2019, tom: 42, strony: 579-589), Wydawca: Springer Nature
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s13402-019-00452-0 - link do publikacji
 5. RRAD, IL4I1, CDKN1A, and SERPINE1 genes are potentially co-regulated by NF-κB and p53 transcription factors in cells exposed to high doses of ionizing radiation. IF: 4,257
  Autorzy:
  Szołtysek K, Janus P, Zając G, Stokowy T, Walaszczyk A, Widłak W, Wojtaś B, Gielniewski B, Cockell S, Perkins ND, Kimmel M, Widlak P
  Czasopismo:
  BMC Genomics (rok: 2018, tom: 19(1):813, strony: 44574), Wydawca: BMC
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1186/s12864-018-5211-y - link do publikacji
 1. Importance of the heat shock element (HSE) located in the intron of the Pmaip1 gene for its activation during stress
  Autorzy:
  M. Chadalski, J. Korfanty, A. Naumowicz, A. Toma-Jonik, N. Vydra, K. Klyszcz, W. Widlak
  Konferencja:
  19th Gliwice Scientific Meetings, Gliwice, 2015. Poster no F28 (rok: 2015, ), Wydawca: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf
  Data:
  konferencja 20-21 listopad
  Status:
  Opublikowana
 2. Isoforms of the mouse Pmaip1/Noxa translated from internal ATG codons retain the proapoptotic activity
  Autorzy:
  Chadalski M, Toma-Jonik A, Korfanty J, Janus P, Vydra N, Widlak W
  Konferencja:
  21th Gliwice Scientific Meetings (rok: 2017, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja November 17-18
  Status:
  Opublikowana
 3. Up-regulation of the proapoptotic mediator PMAIP1/NOXA by heat shock
  Autorzy:
  A. TomaJonik, M. Chadalski, J. Korfanty, P. Janus, A. Paszek, N. Vydra, W. Widlak
  Konferencja:
  FEBS OPEN BIO 43rd FEBS Congress (rok: 2018, ), Wydawca: WILEY
  Data:
  konferencja 7-12 July
  Status:
  Opublikowana
 4. Zastosowanie systemu ekspresji indukowanej doksycykliną w badaniach nad funkcją mysiego białka LOC66598.
  Autorzy:
  Marek Chadalski, Anna Naumowicz
  Konferencja:
  Śląskie Spotkania Naukowe (rok: 2016, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja 3-4 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 5. Możliwości systemu do edycji genomu CRISPR/Cas9 – ocena wydajności, spostrzeżenia i wnioski
  Autorzy:
  Agnieszka Toma-Jonik, Patryk Janus, Natalia Vydra, Wiesława Widłak
  Konferencja:
  V Śląskie Spotkania Naukowe (rok: 2018, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja 25-26 Maja
  Status:
  Opublikowana
 6. Proapoptotyczne właściwości mysiego białka LOC66598 i jego wariantów delecyjnych
  Autorzy:
  Marek Chadalski, Anna Naumowicz, Joanna Korfanty, Wiesława Widłak
  Konferencja:
  IV Śląskie Spotkania Naukowe (rok: 2017, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja 24-25.03
  Status:
  Opublikowana
 7. Zwiększona ekspresja PHLDA1 nie indukuje apoptozy zależnej od kaspazy-3 lecz prowadzi do utraty kontaktu komórek z podłożem.
  Autorzy:
  Katarzyna Mrowiec, Patryk Janus, Agnieszka Toma-Jonik, Natalia Vydra, Wiesława Widłak
  Konferencja:
  VI Śląskie Spotkania Naukowe (rok: 2019, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja 10-11 Maja 2019
  Status:
  Opublikowana
 8. Efekty selekcji klonalnej podczas modyfikacji genomów za pomocą CRISPR/Cas9
  Autorzy:
  Agnieszka Toma-Jonik, Joanna Korfanty, Marek Chadalski, Natalia Vydra, Wiesława Widłak
  Konferencja:
  IV Śląskie Spotkania Naukowe (rok: 2017, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja 24-25.03
  Status:
  Opublikowana
 9. HSF1-dependent regulation of lncRNA transcription in response to heat shock – in silico and experimental analyses
  Autorzy:
  Mrowiec K, Toma-Jonik A, Korfanty J, Jaksik R, Janus P, Chadalski M, Vydra N, Widlak W
  Konferencja:
  The 8th International Congress on Stress Proteins in Biology and Medicine, STRESS MANAGEMENT MECHANISMS AND PATHWAYS (rok: 2017, ), Wydawca: Cell Stress Society International
  Data:
  konferencja August 13-17
  Status:
  Opublikowana
 10. HSF1-dependent regulation of lncRNA transcription in response to heat shock.
  Autorzy:
  Mrowiec K, Toma-Jonik A, Korfanty J, Jaksik R, Janus P, Chadalski M, Vydra N, Widlak W
  Konferencja:
  21th Gliwice Scientific Meetings (rok: 2017, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja November 17-18
  Status:
  Opublikowana
 11. PHLDA1 overexpression can induce detachment of cells but not caspase-3 dependent apoptosis
  Autorzy:
  Agnieszka Toma-Jonik, Joanna Korfanty, Marek Chadalski, Patryk Janus, Azime Akcaoz, Katarzyna Mrowiec, Natalia Vydra, Wiesława Widłak
  Konferencja:
  XXIInd Gliwice Scientific Meetings (rok: 2018, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja November 16-17
  Status:
  Opublikowana
 12. Activation of PMAIP1/NOXA during heat stress.
  Autorzy:
  Chadalski M, Korfanty J, Toma-Jonik A, Naumowicz A, Vydra N, Klyszcz K, Widlak W
  Konferencja:
  20th Gliwice Scientific Meetings (rok: 2016, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja 18-19 November
  Status:
  Opublikowana
 13. Pro-death signaling during stress – mechanisms of PMAIP1/NOXA activation by Heat Shock transcription Factor 1
  Autorzy:
  Agnieszka Toma¬-Jonik, Marek Chadalski, Joanna Korfanty, Patryk Janus, Anna Paszek, Natalia Vydra, Katarzyna Mrowiec, Wieslawa Widlak
  Konferencja:
  XXIInd Gliwice Scientific Meetings (rok: 2018, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja November 16-17
  Status:
  Opublikowana
 14. Protein interaction network of the mouse LOC66598 protein.
  Autorzy:
  K. Mrowiec, M. Chadalski, M. Pietrowska, A. Paszek, A. Toma-Jonik, P. Janus, N. Vydra, W. Widłak
  Konferencja:
  FEBS OPEN BIO 44th FEBS Congress (rok: 2019, ), Wydawca: Willey
  Data:
  konferencja July 6‐11
  Status:
  Opublikowana
 15. Detekcja białek oddziałujących z mysim białkiem LOC66598
  Autorzy:
  Katarzyna Mrowiec, Marek Chadalski, Monika Pietrowska, Anna Paszek, Agnieszka Toma-Jonik, Patryk Janus, Natalia Vydra, Wiesława Widłak
  Konferencja:
  VI Śląskie Spotkania Naukowe (rok: 2019, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja 10-11 Maja 2019
  Status:
  Opublikowana
 16. Mechanizm indukcji apoptozy przez stres termiczny
  Autorzy:
  Agnieszka Toma-Jonik, Marek Chadalski, Joanna Korfanty, Patryk Janus, Natalia Vydra, Anna Paszek, Wiesława Widłak
  Konferencja:
  Perspektywy w onkologii molekularnej III Zjazd Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie (rok: 2018, ), Wydawca: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie
  Data:
  konferencja 5 – 6 kwietnia
  Status:
  Opublikowana
 17. Technologia CRISPR/Cas9 w praktyce laboratoryjnej.
  Autorzy:
  Agnieszka Toma-Jonik, Natalia Vydra, Wiesława Widłak
  Konferencja:
  Śląskie Spotkania Naukowe (rok: 2016, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja 3-4 czerwca
  Status:
  Opublikowana
 18. The apoptotic properties of mouse LOC66598 protein and its deletion variants
  Autorzy:
  Marek Chadalski, Anna Paszek, Katarzyna Mrowiec, Monika Pietrowska, Joanna Korfanty, Agnieszka Toma-Jonik, Patryk Janus, Natalia Vydra, Wiesława Widłak
  Konferencja:
  XXIInd Gliwice Scientific Meetings (rok: 2018, ), Wydawca: Association for the Support of Cancer Research
  Data:
  konferencja November 16-17
  Status:
  Opublikowana
 1. The Role of Heat Shock Factors in Mammalian Spermatogenesis.
  Autorzy:
  Widlak W, Vydra N
  Książka:
  The Role of Heat Shock Proteins in Reproductive System Development and Function; in book series: Adv Anat Embryol Cell Biol (5-year IF = 2.857) (rok: 2017, tom: 222, strony: 45-65), Wydawca: Springer International Publishing AG
  Status:
  Opublikowana