Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 35 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wolność gospodarcza a państwo we współczesnej makroekonomii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szarzec

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 2. Pre-inkubacja i pre-inkubatory przedsiębiorczości: zaktualizowana definicja i pierwsza klasyfikacja

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Bielicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 3. Solidarność społeczna, postawy wobec państwa opiekuńczego oraz wzorce zasługiwalności w społeczeństwie polskim po wprowa...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Michoń

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 4. Procesy reprodukcji w rolnictwie w Polsce na tle koniunktury gospodarczej

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Aleksander Grzelak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 5. Mechanizmy wykorzystania technologii w Afryce Subsaharyjskiej.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Świerczyńska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 6. Renty polityczne w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza komparatywna na podstawie UE27

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bazyli Czyżewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 7. Innowacje społeczne w spółdzielniach socjalnych jako mechanizmy zmian społeczno-ekonomicznych w obszarze pracy i zatrudn...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bartosz Sławecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 8. Państwo opiekuńcze a nierówności w poziomie subiektywnego dobrostanu - badanie porównawcze krajów europejskich.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Michoń

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 9. Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkół wyższych w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: Krzysztof Czarnecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 10. Determinanty bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce na tle ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Poczta-Wajda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 11. Handel produktami rolno-żywnościowymi międzynarodowych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice w przepływach to...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Sapa

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 12. Inwestowanie w kapitał ludzki z perspektywy pracownika

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Olena Shelest-Szumilas

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 13. Zróżnicowanie produkcji mleka w makroregionach Unii Europejskiej. Wnioski dla Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Guth

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 14. Determinanty regionalnej wydajności pracy w Polsce w latach 1995-2013

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: Sławomir Kuźmar

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 15. Fundusze węglowe jako podmiot realizacji polityki klimatycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Klaudia Jarno

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 16. Kryzysy i reformy systemów emerytalnych w Europie - analiza porównawcza.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Polakowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 17. Determinanty dochodów rolniczych w regionach Unii Europejskiej po 2003 roku

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS4

  Kierownik: Łukasz Kryszak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 18. Przekształcenia zasobów ziemi rolniczej i struktur agrarnych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w świetle ewolu...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Majchrzak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 19. Rolnictwo w Wielkopolsce na tle ogólnokrajowym w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju (próba oceny zróżnicowań i spó...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Smędzik-Ambroży

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 20. Społeczne konstruowanie macierzyństwa w dyskursach polskiej sfery publicznej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Natalia Krzyżanowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 21. Uwarunkowania i konsekwencje decyzji życiowych ludności na przykładzie Wielkopolski

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Szubert

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 22. Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004 roku. Próba porównania.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Borychowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 23. Proces przejścia między edukacją a pracą w ujęciu porównawczym

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dominik Buttler

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 24. Włączenie kwestii mieszkaniowej do polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej: podejście porównawcze

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Łuczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 25. Pomiar efektywności publicznych funduszy venture capital

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS4

  Kierownik: Marcin Bielicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 26. Państwo wobec wolności gospodarczej. Teoria i praktyka transformacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Wacław Jarmołowicz

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 27. Poziom zrównoważenia rolnictwa w regionach UE; Próba kwantyfikacji

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Andrzej Czyżewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 28. Polityka rolna w krajach o różnym poziomie rozwoju - przesłanki i mechanizmy interwencji

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Poczta-Wajda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 29. Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce na tle krajów wysokorozwiniętych

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Bazyli Czyżewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 30. Determinanty zmian w poziomie i strukturze bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Pilc

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 31. Wycena programów opcji menedżerskich w warunkach niezupełności rynku oraz badanie wpływu programu motywacyjnego na kurs ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Michał Łukowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 32. Publiczne i prywatne determinanty systemów opieki długoterminowej w Europie Środkowo-Wschodniej

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Łuczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 33. Motywacje wolontariuszy w Polsce. Typologia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dominik Buttler

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 34. Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Zuzanna Rataj

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 35. Możliwości implementacji ubezpieczeń indeksowych upraw w Polsce

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS4

  Kierownik: Paweł Rozumek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii