Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania warstw receptorowych zawierających aptamery DNA i RNA pod kątem możliwości ich zastosowania do oznaczania białkowych markerów chorób serca

2014/15/N/ST4/02980

Słowa kluczowe:

biosensory aptamery znaczniki redoks elektrochemia

Deskryptory:

 • ST4_6: Chemia analityczna
 • ST4_8: Metody instrumentalne w chemii

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Jarczewska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 8 - ogłoszony 2014-09-15

Przyznana kwota: 68 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2015-09-03

Zakończenie projektu: 2017-07-02

Planowany czas trwania projektu: 18 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego

 • Publikacje w czasopismach (4)
 1. A Label-Free Electrochemical DNA Aptasensor for the Detection of Dopamine IF: 3,266
  Autorzy:
  Marta Jarczewska, Sravanthi Reddy Sheelam, Robert Ziółkowski, Łukasz Górski
  Czasopismo:
  Journal of Electrochemical Society (rok: 2015, tom: 163 (3), strony: B26-B31), Wydawca: The Electrochemical Society
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1149/2.0501603jes - link do publikacji
 2. Development of DNA aptamer-based sensor for electrochemical detection of C-reactive protein IF: 4,244
  Autorzy:
  M. Jarczewska, J. Rębiś, Ł. Górski, E. Malinowska
  Czasopismo:
  Talanta (rok: 2018, tom: 189, strony: 45-54), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.talanta.2018.06.035 - link do publikacji
 3. Application of RNA Aptamers as Recognition Layers for the Electrochemical Analysis of C-Reactive Protein IF: 2,851
  Autorzy:
  M. Jarczewska, R. Ziółkowski, Ł.Górski, E. Malinowska
  Czasopismo:
  Electroanalysis (rok: 2018, tom: 30, strony: 658-664), Wydawca: Wiley-VCH
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1002/elan.201700620 - link do publikacji
 4. Electrochemical aptamer-based biosensors as potential tools for clinical diagnostics IF: 1,915
  Autorzy:
  Marta Jarczewska, Łukasz Górski, Elżbieta Malinowska
  Czasopismo:
  Analytical Methods (rok: 2016, tom: 8, strony: 3861-3877), Wydawca: Royal Society of Chemistry
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1039/c6ay00499g - link do publikacji