Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ciecze jonowe jako nowe materiały w chłodnictwie absorpcyjnym - badania fizykochemiczne i termodynamiczne.

2011/01/D/ST5/02760

Słowa kluczowe:

synteza ciecze jonowe pojemność cieplna entalpia mieszania równowagi fazowe: SLE LLE VLE gęstość lepkość chłodnictwo absorpcyjne

Deskryptory:

 • ST5_7: Ciecze jonowe

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Marta Królikowska 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SONATA 1 - ogłoszony 2011-03-15

Przyznana kwota: 552 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2011-12-16

Zakończenie projektu: 2014-12-15

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt rozliczony

Dane z raportu końcowego/rocznego

 • Publikacje w czasopismach (10)
 1. Physicochemical and thermodynamic study on aqueous solutions of dicyanamide-based ionic liquids IF: 2,423
  Autorzy:
  M. Królikowska, M. Zawadzki, M. Królikowski
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Thermodynamics (rok: 2014, tom: 70, strony: 127 - 137), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. The influence of the ionic liquid structure on mutual solubility with water IF: 2,241
  Autorzy:
  M. Królikowska
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2014, tom: 361, strony: 273 - 281), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2013.11.003 - link do publikacji
 3. Vapor-liquid phase equilibria and excess thermal properties of binary mixtures of ethylsulfate - based ionic liquids with water: new experimental data, correlations and predictions IF: 2,235
  Autorzy:
  M. Królikowska, K. Paduszyński, M. Królikowski, P. Lipiński, J. Antonowicz
  Czasopismo:
  Industrial Chemical and Engineering Research (rok: 2014, tom: 53, strony: 18316 - 18325), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/ie503872p - link do publikacji
 4. Density, viscosity and phase equilibria study of {ethylsulfate -based ionic liquid + water} binary systems as a function of temperature and composition IF: 2,105
  Autorzy:
  M. Królikowska, P. Lipińsi, D. Maik
  Czasopismo:
  Thermochimica Acta (rok: 2014, tom: 582, strony: 44935), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tca.2014.02.019 - link do publikacji
 5. Measurements, correlations and predictions of thermodynamic properties of binary mixtures of N-octylisoquinolinium thiocyanate and its aqueous solutions, IF: 2,045
  Autorzy:
  M. Królikowska, K. Paduszyński, M. Zawadzki
  Czasopismo:
  Journal Of Chemical and Engineering Data (rok: 2013, tom: 58, strony: 285 - 293), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/je300853z - link do publikacji
 6. Phase equilibria study of (ionic liquid + water) binary mixtures IF: 2,241
  Autorzy:
  M. Królikowska, M. Karpińska, M. Zawadzki
  Czasopismo:
  Fluid Phase Equilibria (rok: 2013, tom: 354, strony: 66 - 74), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.fluid.2013.06.012 - link do publikacji
 7. Phase equilibria study of the binary systems (N-hexylisoquinolinium thiocyanate ionic liquid + organic solvent, or water) IF: 3,377
  Autorzy:
  M. Królikowska, M. Karpińska, M. Zawadzki
  Czasopismo:
  Journal of Physical Chemistry B (rok: 2012, tom: 116, strony: 4292 - 4299), Wydawca: ACS Publications
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1021/jp301081b - link do publikacji
 8. Density and viscosity of binary mixtures of thiocyanate ionic liquids + water as a function of temperature IF: 1,083
  Autorzy:
  U. Domańska, M. Królikowska
  Czasopismo:
  Journal of Solution Chemistry (rok: 2012, tom: 41, strony: 1422 - 1445), Wydawca: Springer
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1007/s10953-012-9875-7 - link do publikacji
 9. Physicochemical and thermodynamic characterization of N-alkyl-N-methylpyrrolidinium bromide ionic liquids and its aqueous solutions as a function of temperature IF: 2,105
  Autorzy:
  M. Zawadzki, M. Królikowska, P. Lipiński
  Czasopismo:
  Thermochimica Acta (rok: 2014, tom: 589, strony: 148 - 157), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.tca.2014.05.028 - link do publikacji
 10. Heat Capacities and Excess Enthalpies of the (N-Hexylisoquinolinium Thiocyanate Ionic Liquid + Water) Binary Systems IF: 2,423
  Autorzy:
  M. Królikowska, K. Paduszyński, T. Hofman, J. Antonowicz
  Czasopismo:
  Journal of Chemical Thermodynamics (rok: 2012, tom: 55, strony: 144 - 150), Wydawca: Elsevier
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.1016/j.jct.2012.06.030 - link do publikacji