Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Premia za ryzyko na międzynarodowych rynkach obligacji skarbowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Zaremba

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

 2. Orientacja przedsiębiorcza polskich i czeskich organizacji pozarządowych podczas pandemii

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Paweł Mikołajczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

 3. Ubezpieczenia gospodarcze i systemy zarządzania środowiskowego zgodne z normą ISO 14001 jako instrumenty zarządzania ryz...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Malwina Lemkowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

 4. Przekrój stóp zwrotu na granicznych rynkach akcji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Zaremba

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

 5. Autonomiczne inwestowanie: budowa efektywnego portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem głębokiego uczenia przez wzmacnia...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS4

  Kierownik: Tomasz Kaczmarek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów

 6. Uczenie maszynowe, duże zbiory danych i przekrój stóp zwrotu na międzynarodowych rynkach akcji

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Adam Zaremba

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Instytut Finansów