Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 48 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania nad genetycznymi podstawami różnic w morfologii włosów u człowieka

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ewelina Pośpiech

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 2. Taksonomia i rozmieszczenie ostnic z sekcji Stipa w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem morfologicznej i ge...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Ewelina Klichowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 3. Zastosowanie metody MSSCP do badania zmienności genetycznej szczepów IBDV o różnej zjadliwości

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Anna Pikuła

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 4. Związek między wsobnością a dostosowaniem u roślin dwupiennych: analiza przypadku Taxus baccata

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Igor Chybicki

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Wydział Nauk Przyrodniczych

 5. Zmienność markerów molekularnych i analiza rozrodu w populacjach reliktowych gatunków brzóz Betula humilis Schrk. i B. n...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Jadwiszczak

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 6. Zmienność genetyczna populacji nornika zwyczajnego i nornika burego w Polsce: porównanie danych z prób muzealnych i wspó...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Stojak

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 7. Taksonomia molekularna, morfologia i zmienność genetyczna kompleksu gatunków Aneura pinguis (L.) Dumort. (Marchantiopsid...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Alina Bączkiewicz

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 8. Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zmienności emisji metanu uwalnianego przez krowy mleczne

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. inż. Tomasz Strabel

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 9. Zmienność genetyczna, specyficzność żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy (WSMV) w o...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Wiktoria Szydło

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 10. Wpływ hormonów steroidowych na parametry zmienności genetycznej w dzikiej populacji ptaków

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Szymon Drobniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 11. IDENTYFIKACJA NOWYCH GENÓW ODGRYWAJĄCYCH WAŻNĄ ROLĘ W PROCESIE NOWOTWORZENIA W CZĘSTYCH NOWOTWORACH CZŁOWIEKA

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Piotr Kozłowski

  Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki

 12. Analiza korelacji pomiędzy patogenicznością, a polimorfizmem genetycznym wirusa oparzeliny borówki wysokiej (Blueberry s...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Elżbieta Kalinowska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 13. Struktura filogeograficzna i relacje taksonomiczne między śródziemnomorskimi taksonami z rodzaju Cupressus

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Katarzyna Sękiewicz

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Metabolizm witaminy D i zmienność genetyczna jej receptora a ciśnienie tętnicze, struktura i funkcja naczyń tętniczych o...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 15. Wpływ zmienności genetycznej na wybrane wskaźniki aktywności osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej w sportach walki....

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Cezary Żekanowski

  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego

 16. W poszukiwaniu adaptacyjnej zmienności w genomie szeroko rozmieszczonego rysia eurazjatyckiego i krytycznie zagrożonego ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Schmidt

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 17. Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym w gradiencie...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Szymon Śniegula

  Instytut Ochrony Przyrody PAN

 18. Zastosowanie technik biologii molekularnej i kriokonserwacji nasienia oraz technik bioinformatycznych w tworzeniu banku ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Wolnicki

  Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie

 19. Genetyczna analiza korelacji polimorfizmu nukleotydowego ze zmiennością adaptacyjną i historią populacji w europejskim z...

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Witold Wachowiak

  Instytut Dendrologii PAN

 20. Filogeografia i genomika populacji lisa, Vulpes vulpes

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Wójcik

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 21. Zastosowanie innowacyjnych metod w poszukiwaniu związku podłoża genetycznego i wykładników dysregulacji immunologicznej ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Izabela Klich

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, I Katedra Pediatrii, Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 22. Polimorfizm liczby kopii jako istotny mechanizm warunkujący zmienność genomów roślinnych. Wpływ czynników endogennych (i...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Figlerowicz

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 23. Neuronalne i hormonalne korelaty temperamentalnych endofenotypów zaburzeń lękowych - analiza w grupach osób różniących s...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wojciech Dragan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 24. Wpływ interakcji genotyp - środowisko na sukces reprodukcyjny samców Tribolium castaneum

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Zofia Prokop

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 25. Ocena zmienności genetycznej oraz przebiegu procesów genetycznych w populacjach Sorbus torminalis (L.) Crantz jako podst...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Burczyk

  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych

 26. Zmienność genetyczna, specjalizacja żywicielska i zdolność do przenoszenia wirusa mozaiki smugowatej pszenicy w obrębie ...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Wiktoria Szydło

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 27. Wirus grypy A (IAV) na polskich fermach trzody chlewnej: epidemiologia, monitoring i zmienność genetyczna

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Stadejek

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 28. Genotypowanie i fenotypowanie Triticum aestivum L. ssp. aestivum x T. aestivum ssp. spelta: zmienność cech jakościowych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Klaudia Goriewa-Duba

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

 29. Zmienność i zróżnicowanie genetyczne naturalnych stanowisk kasztanowca zwyczajnego, Aesculus hippocastanum L.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Łukasz Walas

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 30. Badanie wpływu doboru płciowego na zmienność genetyczną z zastosowaniem ewolucji eksperymentalnej i sekwencjonowania gen...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Radwan

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 31. Rozprzestrzenienie, zmienność genetyczna i rezerwuar zoonotyczny Dirofilaria spp., nicieni wywołujących dirofilariozę u ...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Anna Bajer

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 32. Rekonstrukcja ewolucyjnej historii lasów Kaukazu: filogeografia porównawcza sześciu gatunków drzewiastych

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Monika Dering

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 33. Badanie prewalencji, cyrkulacji i zmiennośći genetycznej nowego cirkowirusa świń typ 3 (PCV3) na polskich fermach świń...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: NZ7

  Kierownik: lek. wet. Aleksandra Woźniak

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 34. Ocena patogenności wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 dla kaczek krzyżówek i mew srebrzystych - wpływ hom...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Śmietanka

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 35. Identyfikacja genetycznych mechanizmów kontrolujących zmienność fenotypową wielkości miotu świń

  Konkurs: SONATA 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Ewa Sell-Kubiak

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 36. Wpływ dysjunkcji zasięgu świerka pospolitego na zmienność morfologiczną i genetyczną jego szkodników wtórnych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Jakub Goczał

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

 37. Dynamika przestrzenna, zmienność genetyczna oraz wpływ wirusa choroby aleuckiej norek na introdukowaną norkę amerykańską...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Andrzej Zalewski

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 38. Zmienność genetyczna i struktura populacji topoli czarnej (Populus nigra L.) w dolinie Odry - wskazówki dla ochrony puli...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Błażej Wójkiewicz

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 39. Zmienność genetyczna rosyjskich populacji sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) i ich udział w polodowcowej rekolonizac...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Weronika Żukowska

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 40. Delimitacja i filogeneza neotropikalnych gatunków Lecanora s.l. (lichenizujace Ascomycota, Lecanoromycetes) z Boliwii na...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Lucyna Śliwa

  Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk

 41. Zmienność genetyczna oraz czynniki wpływające na poziom zarażenia i rozprzestrzenianie się sparganozy (Spirometra erinac...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Marta Kołodziej-Sobocińska

  Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

 42. Zmienność genetyczna populacji wirusa grypy ptaków w przebiegu eksperymentalnego zakażenia - wpływ efektu "wąskiego gard...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Śmietanka

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 43. Nowe powiązania funkcjonalne w komórce eukariotycznej: transport pęcherzykowy strażnikiem stabilności genetycznej.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Adrianna Skoneczna

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 44. Zmienność genetyczna i epigenetyczna w naturalnych populacjach modelowej trawy Brachypodium distachyon, a adaptacja do z...

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Robert Hasterok

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 45. Brzuchorzęski (Gastrotricha) palmiarni jako model do badań nad zmiennością fenotypową i różnorodnością kryptyczną...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: lic. Małgorzata Kolicka

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 46. Ocena zmienności genetycznej oraz patogenności wirusa grypy ptaków podtypu H9N2 u wybranych gatunków drobiu

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Edyta Świętoń

  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

 47. Zmienność genetyczna czynnika transkrypcyjnego GATA3 w patogenezie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL)

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Joanna Madzio

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, I Katedra Pediatrii, I Katedra Pediatrii

 48. Filogeografia nornika zwyczajnego (Microtus arvalis) oraz zmienność genetyczna w populacjach nornika zwyczajnego i norni...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Joanna Stojak

  Instytut Biologii Ssaków PAN