Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 20 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wykorzystanie możliwości systemu CRISPR/dCas9 oraz peptydów penetrujących komórkę w celu zapobiegania restenozie i zakrz...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Maciej Gagat

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Wydział Lekarski

 2. Wpływ izolacji uszka lewego przedsionka u pacjentów z migotaniem przedsionków na aktywność układu krzepnięcia, aktywność...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Bartuś

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 3. Prozakrzepowe właściwości kwasu chinolinowego w doświadczalnej zakrzepicy tętniczej.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Agnieszka Leszczyńska

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 4. Rola homocysteiny w patogenezie zakrzepicy

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Hieronim Jakubowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 5. Właściwości sieci fibrynowej i ich determinanty u chorych z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową i jej nawrotami: udział ja...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Anetta Undas

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 6. Badania przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego działania związków uwalniających tlenek węgla

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Chłopicki

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 7. Heterogenność erytrocytów (RDW) jako czynnik ryzyka zakrzepowych powikłań miażdżycy - badania nad mechanizmem działania...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Gaciong

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 8. Mechanizmy przyczyniające się do rozwoju zakrzepicy u pacjentów z niedoborem β-syntazy cystationiny.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. dr hab. Hieronim Jakubowski

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 9. Badanie hipotezy płodowego incydentu naczyniowego (prenatalnej zakrzepicy) jako przyczyny występowania jednostronnych wa...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Aleksander Jamsheer

  Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Lekarski I, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

 10. Aktywność antytrombiny jako modulator właściwości sieci fibryny u pacjentów z niedoborami antytrombiny: wpływ glikacji i...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Michał Ząbczyk

  Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 11. Opracowanie nowej, bezpiecznej i kontrolowanej terapii przeciwzakrzepowej z udziałem modyfikowanych kationowo polimerów ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Andrzej Mogielnicki

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 12. Mechanizmy powikłań zakrzepowo-zatorowych u dorosłych po operacji Fontana

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Lidia Tomkiewicz-Pająk

  Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 13. Działanie przeciwzakrzepowe i przeciwdrobnoustrojowe funkcjonalizowanych nanocząstek srebra w badaniach in vitro, ex viv...

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak

  Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 14. Ocena małopłytkowości indukowanej protaminą oraz jej potencjalnych powikłań zakrzepowo-zatorowych w eksperymentalnych mo...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Joanna Mikłosz

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 15. Nowoczesne badania mikrostruktury cewników pępowinowych w celu poznania mechanizmów generowanych przez nich powikłań...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Alina Sobczak

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 16. Wpływ różnych protokołów stymulacji owulacji na parametry krzepnięcia i fibrynolizy.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ4

  Kierownik: lek. Magdalena Piróg

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 17. Ładunek niestabilnych blaszek miażdżycowych związany z upośledzonym potencjałem naprawczym sieci fibrynowej determinuje ...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Jarosław Zalewski

  Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 18. Wpływ nanocząstek uwalnianych z endoprotez stawów na zdolność płytek krwi do adhezji i agregacji - implikacje dla patoge...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Krzysztof Tomaszewski

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 19. Właściwości antykoagulacyjne i antyproliferacyjne nowych analogów aptameru wiążącego trombinę

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Weronika Kotkowiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 20. Udział siarczanu indoksylu w modulowaniu aktywności układu hemostazy i parametrów hemodynamicznych w zwierzęcym modelu d...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Tomasz Kamiński

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej