Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 38 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dynamika reakcji afektywnych w warunkowaniu ewaluatywnym

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  Instytut Psychologii PAN

 2. Nierynkowa wycena dóbr kultury: przypadek sztuk teatralnych

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Aleksandra Wiśniewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 3. Znaczenie poprawności motywacyjnej w badaniach metodą wyboru warunkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ewa Zawojska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 4. Rola oczekiwań i lęku w genezie analgezji placebo i hiperalgezji nocebo wywołanej przez warunkowanie klasyczne i sugesti...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Przemysław Bąbel

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 5. Wpływ niespójności afektywnej źródła reakcji afektywnej na nabywanie i zmianę postaw w warunkowaniu ewaluatywnym.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Adriana Rosocha

  Instytut Psychologii PAN

 6. Ocena roli czynnika transkrypcyjnego CREB w mechanizmach działania leków przeciwdepresyjnych: badania na nowych, genetyc...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Grzegorz Kreiner

  Instytut Farmakologii PAN

 7. Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej: lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Poławski

  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

 8. Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamil Tomasz Mamak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 9. Transkrypcyjno-epigenetyczna rola polimerazy poli(ADP-rybozy)-1 w warunkowaniu ekspresji czynników prozapalnych kontrolo...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Agnieszka Robaszkiewicz

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 10. Całościowy test eksperymentalny Strategii Warunkowej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Łukasz Michalczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 11. Szacowanie wartości ekonomicznej procesów równoważenia skutków eutrofizacji - regulacyjnych usług ekosystemowych Zatoki ...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ilona Kamińska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

 12. Korzyści z zatrudnienia: dekompozycja i wycena

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Janusz Gajderowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 13. Rola procesów asocjacyjnych i propozycjonalnych w nabywaniu postaw na drodze warunkowania ewaluatywnego

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  Instytut Psychologii PAN

 14. Neurobiologiczne podłoże różnic płciowych w nabywaniu, wygaszaniu i odnawianiu warunkowego strachu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Marta Jolanta Mikosz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 15. Zmiany w aktywności bioelektrycznej rejestrowanej z różnych struktur mózgu szczura podczas lękowego warunkowania klasycz...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Władysław Kasicki

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 16. Rola kortykoliberyny (CRF) u zwierząt różniących się siłą reakcji lękowej oraz porównanie interakcji układu CRF z neurop...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Anna Karolina Skórzewska

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 17. Czy możemy kontrolować postawy? Badania nad intencjonalną kontrolą nabywania i ekspresji postaw kształtowanych w warunko...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

 18. Obwody neuronalne zawiadujące przywróceniem reakcji strachu po procedurze wygaszania

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Ewelina Anna Knapska

  INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN IM.M.NENCKIEGO

 19. Rola asocjacji eksteroceptywno-interoceptywnych w przetwarzaniu percepcyjnym bodźców istotnych homeostatycznie

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Piotr Litwin

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 20. Wpływ preferncji do ryzyka na wycenę społecznych korzyści płynących z zapobiegania pożarom lasów w Polsce.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Małgorzata Bartczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 21. Wydajne algorytmy i warunkowe ograniczenia dolne dla problemów na drzewach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST6

  Kierownik: mgr Bartłomiej Dudek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Czy kompromis między regulacją temperatury ciała a oszczędzaniem wody warunkuje sukces migracji ptaków wróblowych?

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Michał S. Wojciechowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 23. Rola czynnika transkrypcyjnego TCF7L2 w kształtowaniu połączeń wzgórzowo-korowych i tożsamości molekularnej neuronów wzg...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Andrzej Paweł Nagalski

  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

 24. Własności dyspozycyjne, przyspieszenie i siły fizyczne

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Jan Hauska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 25. Rola warunkowania klasycznego i sprawczego w genezie subiektywnych i fizjologicznych doznań bólowych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Wacław Marceli Adamczyk

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 26. Zastosowanie innowacyjnych narzędzi badawczych do poznania sieci molekularno-genetycznychu warunkowań szlaku biosyntezy ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Franklin Gregory

  Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

 27. Wartościowanie efektów środowiskowych w analizie kosztów i korzyści inwestycji w niskoemisyjne źródła energii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Maria Ligus

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 28. Rozwój modeli hybrydowych w kontekście wyceny dóbr nierynkowych

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Wiktor Budziński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 29. Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Roman Paweł Huptas

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 30. Analiza hurtowego rynku energii elektrycznej przy wykorzystaniu strukturalnych modeli wektorowej autoregresji SVAR: ocen...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Maciejowska

  POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wydział Informatyki i Zarządzania

 31. Warunkowe i niezależnościowe struktury miar probabilistycznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek Andrzej Wesołowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 32. Poprawność motywacyjna badań wyceny warunkowej opartych na preferencjach deklarowanych

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Ewa Zawojska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 33. Rozumowania hipotetyczne i okresy warunkowe

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Maciej Sendłak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 34. Efekt placebo u pszczół: czy woda może skutkować upojeniem alkoholowym?

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Krzysztof Miler

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 35. Metaboliczna i behawioralna charakterystyka myszy z warunkowym nokautem Tcf7l2, genu ryzyka cukrzycy i schizofrenii

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Andrzej Paweł Nagalski

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 36. Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Robert Jakub Filipkowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

 37. Warunkowanie ewaluatywne - badania podstawowych mechanizmów powstawania i zmiany postaw.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Balas

  Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

 38. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a produktywność. Empiryczna weryfikacja koncepcji warunkowego modelu przyczynowo sku...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Liwiusz Wojciechowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych