Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 8 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich UE oraz ich pozycja w globalnych łańcuchach wartości - ...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Ambroziak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 2. Badania empiryczne nad przerzucalnością podatku od towarów i usług w latach 2000 - 2012

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Arkadiusz Bernal

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 3. Analiza dynamiczna wpływu usieciowienia na kreowanie wartości przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Dariusz Siudak

  Politechnika Łódzka, Wydział Organizacji i Zarządzania

 4. Globalny łańcuch produkcji: wartość dodana i produktywność przedsiębiorstw

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jan Hagemejer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

 5. Mierzenie społecznej wartości dodanej

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jakub Głowacki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 6. Wartość dodana kapitału intelektualnego polskich przedsiębiorstw rolniczych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr inż. Magdalena Kozera-Kowalska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny

 7. Rola logistyki odzysku w kreowaniu wartości dodanej u producentów tworzyw sztucznych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Witkowski

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 8. Zdolności innowacyjne firm z wybranych krajów Europy Środkowo Wschodniej i ich udział w globalnych łańcuchach wartości d...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Michałek

  Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych