Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 612 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Nieliniowe własności dynamiczne pojazdów szynowych w krzywych przejściowych przy prędkościach wokół krytycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Milena Gołofit-Stawińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Wydział Transportu

 2. Mikrostruktura i własności powłok ze stopu niklu poddanych działaniu agresywnych atmosfer w podwyższonych temperaturach...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Monika Solecka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 3. Grafityzacja powierzchni węglika krzemu w strumieniu atomów krzemu

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Piotr Ciochoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. Funkcjonalizowany silicen z pierwszych zasad

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Agata Podsiadły-Paszkowska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 5. Badanie wpływu domieszkowania na własności termodynamiczne i transportowe w materiałach klatkowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Lech Kalinowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 6. Kształtowanie struktury morfologicznej i własności fizykochemicznych warstw powierzchniowych do zastosowań w układzie se...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Zbigniew Paszenda

  Politechnika Śląska, Centrum Inżynierii Biomedycznej

 7. Wpływ warunków fizyczno-chemicznych na proces powstawania gwiazd: identyfikacja i analiza własności młodych obiektów gwi...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST9

  Kierownik: dr Marta Sewiło

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 8. Badanie struktury i własności nowoopracowanych wieloskładnikowych materiałów nanostrukturalnyhch, w tym bimodalnych oraz...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. prof PolŚl. Tomasz Tański

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 9. Kompleksowe badania supersieci ZnO/MgO o strukturze wurcytu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Izabela Gorczyca

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 10. Wpływ niejednorodności materiałowych na diagram fazowy nadprzewodników żelazowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Cieplak

  Instytut Fizyki PAN

 11. Topologiczny diagram fazowy półprzewodników IV-VI

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Story

  Instytut Fizyki PAN

 12. Szumy transportu i metastabilne stany opornościowe w manganitach

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Jung

  Instytut Fizyki PAN

 13. Precyzyjne pomiary własności cząstki Higgsa w rozpadzie na leptony tau przy energiach LHC

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 14. Zwartość w przestrzeniach funkcyjnych i jej znaczenie dla analizy własności operatorów różniczkowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Leszek Skrzypczak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Profil metabolomiczny i antyoksydacyjny fermentowanych mąk gryczanych oraz biopodatność fitozwiązków w modelu produktów ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. Henryk Zieliński

  Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

 16. Makroskopowe efekty kwantowe, emergencja, i kwantowe zjawiska krytyczne w grafenie i innych materiałach dirakowskich

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Adam Rycerz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 17. Nowe podstawowe własności nierozróżnialnych cząstek kwantowych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST2

  Kierownik: dr Paweł Kurzyński

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

 18. Od naprężonych stopów do supersieci - własności elektronowe i optyczne azotkowych struktur kwantowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Izabela Gorczyca

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 19. Anizotropia magnetyczna ferroelektrycznie odkształconych półprzewodnikowych warstw Ge1-xMnxTe: teoria i eksperyment

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Łusakowski

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 20. Emiter pojedynczych fotonów operujący przy długości fali 1.55 mikrometra wykorzystujący architekturę półprzewodnikowych ...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 21. Badanie nowych zjawisk nadprzewodzących w funkcjonalnych strukturowanych nanomateriałach.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Rogacki

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

 22. Badanie wpływu defektów strukturalnych na własności termiczne grafenu CVD

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Jarosław Judek

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 23. Budowa atomowa nanokryształów CdSe zastosowanych jako kropki kwantowe i jej wpływ na własności optyczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Bogdan Pałosz

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 24. Kształtowanie własności fizykochemicznych warstw powierzchniowych stali Cr-Ni-Mo przeznaczonej na implanty do kontaktu z...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marcin Basiaga

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej

 25. Wpływ domieszkowania metalami 3d oraz ziemiami rzadkimi na strukturę elektronową, właściwości magnetyczne, ferroelektryc...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. Andrzej Jezierski

  Instytut Fizyki Molekularnej PAN

 26. Optyczne i elektroniczne właściwości trójskładnikowych i czteroskładnikowych półprzewodników z grupy III-V z przerwą ene...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr Wojciech Linhart

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 27. Wpływ zmian struktury krystalicznej na własności dielektryczne i magnetyczne wybranych materiałów tlenkowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Radosław Przeniosło

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 28. Badanie anomalnych własności fizycznych układów metalicznych z silnymi korelacjami elektronowymi

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Tomala

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 29. Synteza i własności fizyczne nowych siarkowców na bazie żelaza

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Paweł Zajdel

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 30. Wpływ lokalizacji jonów lantanowców w sialonach na strukturę energetyczną i własności spektroskopowe

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Agata Lazarowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 31. Kwantowe zjawiska emergentne w monokryształach wypełnionych skutterudytów arsenowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: doc. dr hab. Tomasz Cichorek

  INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN

 32. Ilościowy opis kinetyki zarodkowania i krystalizacji nano-kryształów fluorków i tleno-fluorków we włóknach ze szkieł tle...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Żelechower

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 33. Ocena zmian nowotworowych na podstawie parametrycznej dyskryminacji własności statystycznych roaproszenia ultradźwięków ...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Andrzej Nowicki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 34. Analiza własności układów hybrydowych w zastosowaniu do modelowania i sterowania złożonych systemów dynamicznych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jerzy Klamka

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 35. Ultracienkie warstwy Sb jako nowy materiał z własnościami dwuwymiarowego (2D) izolatora topologicznego

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 36. Dynamika i optyczna kontrola spinu w układach sprzężonych nanostruktur

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Machnikowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 37. Spintroniczne nanostruktury z półprzewodników magnetycznych III-Mn-V oraz półprzewodników IV-IV o właściwościach topolog...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Janusz Sadowski

  Instytut Fizyki PAN

 38. Nadprzewodnictwo i korelacje w nanourządzeniach i materiałach litych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Domański

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 39. Rozpady na leptony tau - narzędzie do badania własności bozonu Higgsa za pomocą eksperymentu CMS przy LHC

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr Michał Bluj

  Narodowe Centrum Badań Jądrowych

 40. Własności asymptotyczne modeli dynamiki populacyjnej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki

  Instytut Matematyczny PAN

 41. Hydrodynamika płynów złożonych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 42. Analiza procesów dostosowawczych w ekonomii z własnością prywatną typu Debreu

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Lipieta

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów

 43. Krytyczność Kwantowa w Ferromagnetycznych Gęstych Sieciach Kondo i Nadprzewodnikach Ciężkofermionowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Vinh Tran

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 44. Wpływ warunków brzegowych na samoorganizację

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jakub Pękalski

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 45. Modelowanie właściwości optycznych układów kropek kwantowych

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Paweł Karwat

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 46. Stany zlokalizowane w strukturach grafenowych. Rola oddziaływań elektronowych.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski

  UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 47. Otrzymywanie metodą epitaksji z wiązek molekularnych półprzewodnikowych struktur tunelowych na bazie ferromagnetycznego ...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr Katarzyna Gas

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii

 48. Procesy nierównowagowe na sieciach wielopoziomowych

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Anna Chmiel

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 49. Badania struktury pasmowej oraz właściwości optycznych dla nowych materiałów i struktur półprzewodnikowych w wysokich ci...

  Konkurs: FUGA 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Filip Dybała

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 50. Białka przy powierzchniach ciał stałych i struktury białkowe w symulacjach i doświadczeniu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Cieplak

  Instytut Fizyki PAN