Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 48 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Hybrydowe termoplastyczne biokompozyty poliestrowe - wpływ modyfikacji interfazy i stabilizacji procesu przetwórstwa na ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Meljon

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 2. Zwiększenie odporności na kruche pękanie kompozytów termoplastycznych - hybrydyzacja i selektywna modyfikacja interfazy ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Błędzki

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 3. Badania wpływu ograniczenia przestrzeni w geometrii quasi jednowymiarowej na przebieg przemian fazowych przy wykorzystan...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Gradys

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 4. Zsynchronizowane impulsowe lasery światłowodowe na bazie włókien aktywnych domieszkowanych jonami erbu i tulu jako źródł...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Jarosław Sotor

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 5. Generacja superkontinuum w bliskiej podczerwieni w reżimie dyspersji normalnej w dwójłomnych mikrostrukturalnych włóknac...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Karol Tarnowski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 6. Ilościowy opis kinetyki zarodkowania i krystalizacji nano-kryształów fluorków i tleno-fluorków we włóknach ze szkieł tle...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Michał Żelechower

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 7. Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Marta Błażewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 8. Ludzkie ścięgno Achiellesa - modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 9. Biomechaniczne uwarunkowania procesu przenoszenia obciążeń mechanicznych w ścianach tętniaków aorty brzusznej

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Magdalena Kobielarz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny

 10. Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe: rola mikrostruktury włókien i...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Natalia Kowalczyk

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Psychologii

 11. Badania charakteryzujące właściwości dyspersyjne nieliniowych włókien mikrostrukturalnych z uwzględnieniem wpływu na efe...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Hołdyński

  Politechnika Warszawska

 12. Wielofunkcyjne włókna kompozytowe z poliakrylonitrylu do zastosowań w tekstronice

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Iwona Karbownik

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 13. Wpływ modyfikacji macierzy zewnątrzkomórkowej na plastyczność synaptyczną projekcji hipokampalnej włókna mszyste - CA3...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Grzegorz Wiera

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 14. Analiza porównawcza stateczności profili cienkościennych z materiałów hybrydowych typu FML

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Radosław Mania

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 15. Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów poliuretanowych o właściwościach samoregenerujących zawierających włókna węglo...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Piotr Szatkowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 16. Opracowanie technologii oraz analiza i badania własności siatek Bragga zapisanych na kilkumodowych włóknach mikrostruktu...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Tadeusz Tenderenda

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 17. Badanie występowania zjawiska synergizmu w obniżaniu palności kompozytów pomiędzy modyfikowanymi włóknami naturalnymi a ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Maria Władyka-Przybylak

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

 18. Włókna alginianowe modyfikowane nanostrukturami węgla jako prekursor do otrzymywania włóknistych materiałów węglowych...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Grzegorz Szparaga

  Politechnika Łódzka, Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 19. Wykorzystanie włókien szklanych pokrytych warstwą aluminium i włókien z czystego aluminium jako nośników związków mierzo...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Marta Słomińska

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 20. Emisja akustyczna w badaniach inicjacji mikrospękań w kompozytach z włóknami węglowymi nowej generacji

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Konsztowicz

  Akademia Techniczno-Humanistyczna

 21. Wpływ warunków cieplnych procesu zgrzewania wibracyjnego na zawartość fazy krystalicznej w zgrzeinie oraz orientację włó...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Węglowska

  Instytut Spawalnictwa

 22. Metoda fizycznego odklejania włókien z roślin łykowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Wanda Konczewicz

  Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

 23. Badania niskostratnego sposobu łączenia włókien optycznych i wykonywania wybranych komponentów światłowodowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Maria Michalska

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki

 24. Nowe szkła antymonowe o mieszanej więźbie nisko- i wysokofononowej jako osnowy do konstrukcji włókien aktywnych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Dominik Dorosz

  Politechnika Białostocka, Wydział Elektryczny

 25. Ocena potencjału chemoprewencyjnego melanoidyn zawartych w ogrzewanym preparacie włókna ziemniaczanego typu Potex. Badan...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Ewa Langner

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

 26. Badania w kierunku konstrukcji liny kosmicznej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Katarzyna Grabowska

  POLITECHNIKA ŁÓDZKA

 27. Synteza i badania wpływu otoczenia krystalicznego na przejścia optyczne wybranych domieszek we włóknach krystalicznych Y...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Sebastian Turczyński

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 28. Bezołowiowe tlenkowo-fluorkowe szkła i włókna szklane oraz materiały szklano-ceramiczne aktywowane jonami lantanowców dl...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Pisarski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 29. Wpływ hybrydowych struktur węglowych na proces regeneracji tkanki chrzęstnej/kostnej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Maciej Boguń

  Wydział Chemiczny

 30. Szkła tytanowo-germanianowe i ich zastosowania jako włókna optyczne emitujące promieniowanie w zakresie bliskiej i średn...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Pisarski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 31. Projektowanie fotoprzełączalnych rozbrajaczy biomateriałów zbudowanych z włókien amyloidowych.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST4

  Kierownik: dr Dorota Niedziałek

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 32. Niskostratne włókna antyrezonansowe na zakres średniej podczerwieni - badania możliwości zastosowania w laserach gazowyc...

  Konkurs: SHENG 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Abramski

  Wydział Elektroniki, Wydział Elektroniki

 33. Badania procesu powlekania włókien włókienniczych aktywnymi nieorganicznymi cząstkami i szczepienia związkami fosforoorg...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr Xin Wen

  Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

 34. Rozwój zastosowania zbrojenia betonu w postaci włókien borowo-bazaltowych do budowy obiektów do gromadzenia materiałów n...

  Konkurs: UNISONO , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Łukasz Skarżyński

  Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 35. Wielofunkcyjne układy kompozytowe na bazie żywic epoksydowych z cieczami jonowymi, jako inicjatorami procesu sieciowania...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Marcin Śmiglak

  Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 36. Monitorowanie rozkładu dawki w terapii protonowej w czasie rzeczywistym przy użyciu ciężkich włókien scyntylacyjnych...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST2

  Kierownik: dr Aleksandra Wrońska

  Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 37. Wpływ właściwości wody hydratacyjnej na proces powstawania włókien amyloidowych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ1

  Kierownik: dr inż. Piotr Bruździak

  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny

 38. Nowe konstrukcje kompozytów polimerowych zainspirowanych naturą

  Konkurs: UWERTURA 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Urszula Stachewicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej

 39. Unikalna klasa wolnych włókien mięśniwych podczas miogenezy zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix L.)

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Damian Lewandowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 40. Elastyczne włókniny z poli(sebacynianem gliceryny) otrzymywane metodą elektroprzędzenia.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Piotr Denis

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 41. Szkła germanianowe domieszkowane lantanowcami - badania spektroskopowe i strukturalne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Dominik Dorosz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 42. Struktury chiralne zbudowane z niechiralnych molekuł

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Górecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 43. Włókniny biodegradowalne z przestrzenną siecią wielościennych nanorurek węglowych, możliwości wielofunkcyjnej modyfikacj...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr Tomasz Makowski

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 44. Badanie wpływu ograniczenia przestrzennego na dynamikę i samoorganizację układów molekularnych.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 45. Analiza numeryczna i weryfikacja doświadczalna metod wyznaczania krytycznego współczynnika uwalniania energii w przypadk...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Sylwester Samborski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

 46. Badania numeryczne i eksperymentalne sedymentacji chiralnych, splątanych włókien

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Magdalena Gruziel-Słomka

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 47. Wybiórcze blokowanie aktywności receptora NMDAR podczas epileptogenezy, jako podejście terapeutyczne w leczeniu padaczki...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Adam Gorlewicz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 48. Szkła i włókna aktywne dla emisji światła białego i promieniowania w zakresie bliskiej podczerwieni przy 2000 nm

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Joanna Pisarska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii