Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza zmian aktywności układu nagrody w warunkach nieprzewidywalnego stresu w modelu zwierząt bardziej i mniej lękliwy...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Lehner

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 2. Badanie wzorców aktywności układu nagrody oraz zmian neuroplastycznych mózgu w modelach zwierzęcych opartych na rejestra...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Adam Hamed

  Instytut Psychiatrii i Neurologii

 3. Wpływ ostrej i chronicznej deprywacji snu na ton hedoniczny i doświadczanie przyjemności - badanie z zastosowaniem techn...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska

  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

 4. Unerwienie neuronów przednio-przyśrodkowego jądra nakrywki oraz neuronów dopaminergicznych śródmózgowia przez głębokie w...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kamil Pradel

  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii

 5. Udział układu dopaminergicznego w indukowanej stresem odstawienia od matki podatności na zaburzenia odżywiania

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 6. Rola endogennego układu opioidowego w zachowaniach prospołecznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. inż. Jan Rodriguez Parkitna

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 7. Genetyczne uwarunkowania uzależnienia od środków psychoaktywnych: poszukiwanie endofenotypu związanego z deficytem układ...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Anna Grzywacz

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny