Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 15 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Transmisja pozadykursywnej wiedzy na przykładzie przekazywania i nabywania sportowych umiejętności.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Honorata Jakubowska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 2. Stosunek do ciała wśród przedstawicieli klasy ludowej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dorota Olko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Wielozmysłowe imaginaria religijne w wybranych sanktuariach katolickich południowo-wschodniej Polski

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Lubańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 4. Świadomość poza teatrem kartezjańskim: współczesne antykartezjańskie teorie świadomości

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Kinga Jęczmińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 5. Ucieleśnione Ja: cielesny mechanizm integracji struktury Ja

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Hubert Suszek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 6. Ucieleśnione pomniki pamięci? Badanie definicji oraz reprezentacji starości i starzenia się w dramacie angielskim w lata...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Bronk-Bacon

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 7. Ucieleśnienie poznania muzycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Jakub Matyja

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 8. Świadomość w kognitywistyce, filozofii umysłu i dziedzinach pokrewnych - próba jednolitego ujęcia

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jakub Jonkisz

  Akademia Techniczno-Humanistyczna, Wydział Zarządzania i Transportu

 9. Wpływ wrażeń dotykowych na procesy uwagowe - mechanizm działania w kontekście arteterapii

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Maja Stańko-Kaczmarek

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Społecznych

 10. Herstorie i historie chorowania. O ucieleśnionych narracjach remisji choroby nowotworowej na przykładzie kobiecego i męs...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Katarzyna Słaby

  Wydział Filozoficzny, Wydział Filozoficzny

 11. Poprzez ciało w ruchu. Antropologiczne studium ucieleśnionych doświadczeń i zmiany tożsamości uczestniczek kultury fitne...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Dominika Czarnecka

  Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 12. Kompleksowe badanie neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywo...

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Małgorzata Gut

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Humanistyczny

 13. Ucieleśnione poznanie: lokalizacja przestrzenna źródła dźwięku wpływa na emocjonalną ocenę treści komunikatu.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Natalia Frankowska

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

 14. Sposoby myślenia o czasie a radzenie sobie z negatywnym nastrojem w zależności od poziomu ekstrawersji

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aneta Przepiórka

  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych

 15. Rozwój języka w interakcji społecznej: wczesny rozwój semantyczny.

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Prof. UW Joanna Rączaszek-Leonardi

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Wydział Psychologii