Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zaawansowane badania 3D MHD turbulencji i helikalności krzyżowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Natalia Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 2. Analiza turbulencji w plazmie kosmicznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Marian Macek

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 3. Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marta Wacławczyk

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI

 4. Wpływ napięcia zasilania oraz turbulencji przepływu na ruch pyłu w rejonie wyładowania koronowego

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Janusz Podliński

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 5. Eksperymentalna analiza hydrodynamiki w oddziaływaniach przepływu wody, roślinności oraz rumowiska rzecznego w skali poj...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST10

  Kierownik: dr Robert Józef Bialik

  Instytut Geofizyki PAN

 6. Nowa metoda diagnozowania turbulencji atmosferycznej na podstawie powszechnie dostępnych danych samolotowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Jacek Maksymilian Kopeć

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 7. Modelowanie efektów turbulencji drobnoskalowej w dyspersyjnych przepływach dwufazowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Jacek Pozorski

  Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN

 8. Przyspieszanie czastek i generacja turbulencji elektromagnetycznej w plazmie kosmicznej

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Jacek Niemiec

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 9. Mikrodynamika chmur

  Konkurs: MAESTRO 4 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Szymon Piotr Malinowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 10. Czasoprzestrzenie asymptotycznie anty-de Sittera, turbulencja i korespondencja AdS/CFT

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Piotr Bizoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 11. Stratyfikacja ryzyka nagłego zgonu sercowego w oparciu o ocenę funkcji autonomicznego układu nerwowego metodami Holterow...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Jakub Chłapiński

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 12. Samowzbudne struktury koherentne w przepływach o jednorodnej i niejednorodnej gęstości

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bogusławski

  POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

 13. Analiza zmian pola elektrycznego o częstotliwościach z zakresu ELF nad obszarami silnych trzęsień ziemi

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Mirosława Kościesza

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

 14. Rozwój modelu przybliżonej odwrotnej filtracji dla turbulentnego spalania

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Andrzej Bogusławski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 15. Wieloczęstościowe rozwiązania quasi-okresowe w układach sprzężonych oscylatorów

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Cezary Stefański

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 16. Modulacja burzliwości w układach emulsji ciecz-ciecz z uwzględnieniem wpływu mieszania i transportu masy na przebieg zło...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Magdalena Elżbieta Jasińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 17. Badanie turbulencji kwantowej w układzie silnie skorelowanych fermionów

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Gabriel Robert Wlazłowski

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 18. Badania wymiany ciepła i oporów przepływu w upakowanym złożu warzyw i owoców

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Adam Łapiński

  POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Mechaniczny

 19. Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Hanna Pawłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 20. Produkcja i propagacja cząstek wysokoenergetycznych w przestrzeni kosmicznej: od Układu Słonecznego i ośrodka międzygwia...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Łukasz Stawarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 21. Numerical modeling of cloud microphysics and microphysics-dynamics interactions in shallow boundary-layer clouds

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech W. Grabowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 22. Turbulentna lepkosc w niestacjonarnych dyskach akrecyjnych wokol czarnych dziur

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: prof. dr Marek Artur Abramowicz

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 23. Bezzderzeniowe fale uderzeniowe i turbulencja w nietermicznych źródłach promieniowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST9

  Kierownik: dr Jacek Niemiec

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 24. Symulacja DNS, modelowanie i badania eksperymentalne zjawiska przejścia laminarno-turbulentnego

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Sławomir Kubacki

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 25. Kinetyczne symulacje niestabilności w relatywistycznej plazmie

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krzysztof Władysław Nalewajko

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk