Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 486 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ Prądu Zachodniospitsbergeńskiego na rozmieszczenie metali ciężkich w dwóch fiordach Zachodniego Spitsbergenu

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST10

  Kierownik: dr Agata Zaborska

  Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

 2. Teoria operatorów i jej zastosowania

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: prof. dr hab. Mieczysław Mastyło

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Porównawcza ekspresja mRNA oraz ilościowa charakterystyka białek enzymów metabolizujących leki oraz transporterów leków ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Droździk

  Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

 4. Badanie wpływu jelitowych i komórkowych transporterów żelaza i folianów na biodostępność tych mikroskładników w organizm...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Joanna Maria Suliburska

  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 5. Charakterystyka endocytozy i roli miękiszu drzewnego w transporcie międzykomórkowym w drewnie wtórnym u wybranych gatunk...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Katarzyna Sokołowska

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 6. Polarony spinowe i orbitalne w układach silnie skorelowanych elektronów_x000D_ (Spin- and orbital-polarons in strongly c...

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Tadeusz Bieniasz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 7. Atomistyczne symulacje transportu masy w niejednorodnych układach międzymetalicznych

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Piotr Paweł Sowa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 8. Stany zlokalizowane w kropkach kwantowych indukowanych elektrostatycznie w dwuwarstwowym grafenie.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Dariusz Paweł Żebrowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 9. Modelowanie mikroskopii bramki skanującej w układach otwartych z dwuwymiarowym gazem elektronowym.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Kolasiński

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 10. Dynamika przejść spinowo-dolinowych w kropkach kwantowych zdefiniowanych elektrostatycznie w nanorurkach węglowych

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Edyta Natalia Osika

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 11. Mikroskopia rezonansowa transportu kwantowego w grafenie

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Alina Maria Mreńca-Kolasińska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 12. Spektroskopia ekscytonów w dwuchalkogenkach metali przejściowych

  Konkurs: FUGA 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Nikodem Fabian Czechowski

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 13. Badanie własności dwuwymiarowych nanomateriałów hybrydowych opartych na grafenie i heksagonalnym azotku boru.

  Konkurs: FUGA 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr Igor Własny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 14. Nowa jedno-wiązkowa metoda wyznaczania fazy światła częściowo kohorentnego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Juan Martinez-Carranza

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 15. Badanie właściwości interpolowanego DFT

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Krzysztof Kazimierz Duda

  Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszic w Krakowie, Wydział Elektrotechniki,Automatyki,Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedra Metrologii i Elektroniki

 16. Nieliniowe własności dynamiczne pojazdów szynowych w krzywych przejściowych przy prędkościach wokół krytycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Milena Gołofit-Stawińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Transportu

 17. Zjawiska transportowe w procesie oczyszczania membran mikrofiltracyjnych z udziałem płynów w stanie nadkrytycznym

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jan Paweł Krzysztoforski

  Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 18. Modelowanie matematyczne transportu wody i elektrolitów w organizmie pacjenta hemodializowanego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Mauro Pietribiasi

  Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN

 19. Rozwój metody transformacji Hilberta-Huanga na potrzeby metrologii optycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Maciej Trusiak

  Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki

 20. Badanie zjawisk transportu jonów w elektrolitach polimerowych oraz polielektrolitach bazujących na poli(tlenku etylenu)....

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Karol Michał Pożyczka

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 21. Cienkie warstwy hydrożelowe-modyfikacja powierzchni elektrod oraz ich elektrochemiczna charakterystyka

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Klaudia Kaniewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 22. Grafityzacja powierzchni węglika krzemu w strumieniu atomów krzemu

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Piotr Krzysztof Ciochoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 23. Funkcjonalizowany silicen z pierwszych zasad

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Agata Zofia Podsiadły-Paszkowska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 24. Badanie wpływu domieszkowania na własności termodynamiczne i transportowe w materiałach klatkowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Lech Stanisław Kalinowski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 25. Fermiony Diraca w układach grafenowych o zaburzonej symetrii

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Grzegorz Władysław Rut

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 26. Ochronny wpływ cytokinin na fotosyntetyczny transport elektronów

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Ernest Skowron

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 27. Rola wybranych substancji przeciwnowotworowych transportowanych metodą elektropermeabilizacji do komórek wrażliwych i op...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr inż. Joanna Barbara Weżgowiec

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 28. Adaptacja kukurydzy do chłodu na wczesnym etapie rozwoju w ujęciu morfofizjologicznym i molekularnym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ9

  Kierownik: Prof. dr hab. Paweł Mieczysław Sowiński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii

 29. Charakterystyka błonowych transporterów nukleotydocukrów SLC35A4 oraz SLC35A5

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Paulina Jadwiga Sosicka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 30. Izolatory topologiczne 3D jako nowa kwantowa faza materii skondensowanej - wzrost i badania kryształów Bi2Te3, Bi2Se3, o...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: dr Agnieszka Wołoś

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 31. Związki pomiędzy strukturą pasmową i mechanizmami emisji światła w supersieciach In(Ga)N/GaN o zmiennej ilości warstw at...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr Grzegorz Tomasz Staszczak

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 32. Wietrzenie biomechaniczne i efekty bioturbacyjne wywołane wzrostem i obumieraniem drzew oraz ich systemów korzeniowych w...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST10

  Kierownik: dr Łukasz Pawlik

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny

 33. Diagnostyka oparta na pomiarach oporu hydrodynamicznego: Opis ruchu kropli w mikrokanałach jako kierunek rozwoju szybkic...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr Sławomir Roman Jakieła

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna

 34. W poszukiwaniu fizycznych i chemicznych czynników kontrolujących przewodnictwo protonowe w materiałach o budowie jonowej...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr Żaneta Ewa Wojnarowska

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 35. Kompleksowe badania supersieci ZnO/MgO o strukturze wurcytu

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Izabela Anna Gorczyca

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 36. Wpływ niejednorodności materiałowych na diagram fazowy nadprzewodników żelazowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marta Zofia Cieplak

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 37. Topologiczny diagram fazowy półprzewodników IV-VI

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Story

  INSTYTUT FIZYKI PAN

 38. Badania fazy nematycznej nadprzewodników żelazowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr inż. Marcin Matusiak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 39. Sygnalizacja auksynowa i funkcja genów AtHB8 i MP/ARF5 w tworzeniu połączeń waskularnych podczas organogenezy u Arabidop...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Alicja Banasiak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 40. Funkcjonalna analiza transporterów z rodziny SLC35A - specyficzność substratowa i zdolność do interakcji z innymi białka...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Olczak

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 41. Emiter pojedynczych fotonów operujący przy długości fali 1.55 mikrometra wykorzystujący architekturę półprzewodnikowych ...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 42. Makroskopowe efekty kwantowe, emergencja, i kwantowe zjawiska krytyczne w grafenie i innych materiałach dirakowskich

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Adam Paweł Rycerz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 43. Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Dariusz Buraczewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki

 44. Molekularny mechanizm działania białek alfaherpeswirusów kluczowych dla modulacji odpowiedzi immunologicznej

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Andrea Lipińska

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 45. Nowe gwieździste nośniki polimerowe do transportu kwasów nukleinowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Agnieszka Kowalczuk

  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

 46. Efekty topologiczne w zaawansowanych strukturach niskowymiarowych

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kazimierz Wójs

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 47. Wpływ lokalizacji jonów lantanowców w sialonach na strukturę energetyczną i własności spektroskopowe

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Agata Magdalena Lazarowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 48. Fluorescencyjne sensory i transportery anionów na bazie szkieletu 1,8-diaminokarbazolu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST5

  Kierownik: dr Michał Jan Chmielewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 49. Rola nanocząsteczek srebra w procesie regulacji ekspresji, ważnych pod względem fizjologicznym i farmakologicznym, trans...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Damian Ryszard Krzyżanowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 50. Zrozumienie oddziaływań cynku z cynkoforami i transporterami Zn(II) w grzybowych patogenach

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Magdalena Rowińska-Żyrek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii