Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 138 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Angolscy chrześcijanie w Portugalii. Procesy konstrukcji tożsamości wspólnot ewangelikalnych w warunkach migracji.

  Konkurs: ETIUDA 3 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Natalia Anna Zawiejska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 2. Ślepe podpisy i elektroniczne dokumenty tożsamości

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Lucjan Piotr Hanzlik

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 3. Kaliningradzki palimpsest. Wyobrażenia o przeszłości i tożsamość zbiorowa mieszkańców obwodu kaliningradzkiego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Monika Ewa Wójcik-Żołądek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Motywacyjne podłoże tożsamości w warunkach afirmacji i zagrożenia

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Maria Batory

  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

 5. Historiografia a kształtowanie się tożsamości regionalnej w czasach nowożytnych na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w XV...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Jan Spyra

  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 6. Teorie pedagogiczne, polityki oświatowe a polityczna konstrukcja społeczeństwa. Analiza relacji w świetle "retoryki onto...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Grzegorz Szkudlarek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 7. Autopercepcja kobiet uchodźczyń w Polsce w kontekście stereotypów i tradycyjnych ról płciowych oraz ich wpływ na tożsamo...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Emilia Kość-Ryżko

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 8. Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd - karnawał - teatr - zabawa - sztuka

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Wojciech Adam Dudzik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki

 9. Tożsamość narodowa w perspektywie relacyjnej: wpływ relacji wewnątrzgrupowych na postawy międzygrupowe

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Maciej Borys Sekerdej

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 10. Kiedy dobrowolne dopasowanie się do innych daje siłę do działania: Konsekwencje poczucia jedności z grupą dla spostrzega...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Besta

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 11. Tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego od 1991 roku do współczesności: czynniki konstytuujące i kierunek zachodz...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Miłosz Janusz Zieliński

  Instytut Slawistyki PAN

 12. Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego "Ja" wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Wiktor Piotr Soral

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 13. Procesy tożsamościowe w angolskich wspólnotach ewangelikalnych w Portugalii

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: mgr Natalia Anna Zawiejska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 14. Wspólnoty wyobrażone. Konstruowanie tożsamości grupowych w średniowiecznej Europie.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Pleszczyński

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

 15. Tożsamość narodowa i konstytucyjna państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Wróbel

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 16. Polacy sukcesu - między emigracją a transnarodowością: nowe oblicze polskiej diaspory w Europie Zachodniej.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Aleksander Posern-Zieliński

  Instytut Archeologii i Etnologii PAN

 17. Kształtowanie się uprzedzeń wobec przestrzeni miast podzielonych: rola pamięci miejsca, przywiązania do miejsca, tożsamo...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Anna Wnuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 18. Rozszerzenie modelu konsumenckiej asocjacji i dysocjacji - rola lęku, potrzeby wyjątkowości i zagrożenia tożsamości indy...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dariusz Drążkowski

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych

 19. Stara kobiecość i stara męskość? Tożsamości płciowe osób starszych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Paulina Agnieszka Świątek-Młynarska

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 20. Relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich do Polski i na Ukrainę...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Zatorska

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 21. Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Aleksandra Paprot

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny

 22. Regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: Dr hab. Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

 23. Ontologia relacji i tożsamość społeczna

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Paweł Maciej Rojek

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

 24. Polacy w świecie późnego kapitalizmu: przemiany procesów biograficznych w aspekcie karier zawodowych, więzi społecznych ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Andrzej Piotrowski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 25. Między transnarodową mobilnością a lokalnością. Wysoko wykwalifikowani imigranci w społecznościach lokalnych Wałbrzyskie...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Dariusz Jaskułowski

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

 26. Polska i ukraińska proza kobieca okresu międzywojennego - perspektywa (środkowo)europejska

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Grażyna Borkowska

  Instytut Badań Literackich PAN

 27. Elzenbergowie. Trzy pokolenia twórców kultury, nauki, historii.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Anna Barbara Wydrycka

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny

 28. Irańscy chrześcijanie wobec Rewolucji Islamskiej 1979 roku

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Rzepka

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego

 29. Środowiskowe, edukacyjne i medialne uwarunkowania witalności języka polskiego wśród młodzieży szkolnej w Ratyzbonie....

  Konkurs: HARMONIA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Hanna Dorota Pułaczewska

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Instytut Humanistyczny

 30. Estetyka a tożsamość regionalna. Studium przypadku Polskiego Spisza

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Janusz Barański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 31. Poszukiwanie początków kształtującego się poczucia tożsamości i ich predyktory._x000D_

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Maria Elżbieta Kłym

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 32. Dlaczego wszyscy chcą studiować? Wybory edukacyjne absolwentów szkół średnich w perspektywie ekonomii tożsamości

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Tomasz Wysocki

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

 33. Transformacja tradycji klasycznego tańca indyjskiego kathak w kontekście przemian socjokulturowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Ewa Skiba

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 34. Konstruowanie tożsamości etnicznej wśród młodych kurdyjskich migrantów w Stambule

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Karol Paweł Kaczorowski

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 35. Tożsamość kulturowa cholos - procesy transkulturacji tożsamości nowych mieszkańców Lima Metropolitana

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Katarzyna Weronika Górska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

 36. George Sand - polskie spojrzenia: monografia

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Dorota Nadana-Sokołowska

  Instytut Badań Literackich PAN

 37. Znaczenie futbolu. Społeczne wymiary kultury kibicowania.

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Radosław Kossakowski

  Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

 38. Imigranci w Baskijskim Regionie Autonomicznym - "obcy" czy "nowi Baskowie"?

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Katarzyna Maria Mirgos

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej

 39. Miejsce religii w sferze publicznej. Tożsamości religijne w wieloreliginych regionach Europy Środkowo - Wschodniej na pr...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Zdzisław Mach

  Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

 40. Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim: Studium przypadku na przykładzie Poznania

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Fabiszak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki

 41. "Sennik polski. Literatura, wyobraźnia i pamięć"

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Wojciech Rafał Owczarski

  Uniwersytet Gdański

 42. Litewsko-polska dwujęzyczność literacka w latach 1795-1918

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Bukowiec

  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Polonistyki

 43. Trudne związki między miejscem a tożsamością w sytuacji długotrwałego uchodźstwa. Przypadek obozu dla uchodźców palestyń...

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Dorota Kinga Woroniecka

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 44. "Niemieckie wnuki" wobec przesiedlenia i utraconego "Heimatu". Od rodzinnego tabu po własną tożsamość

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Aleksandra Wanda Burdziej

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Filologiczny

 45. Tożsamość miasta i jego mieszkańców a przestrzeń publiczna. Studium trzech miast

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Nawrocki

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 46. Etos i przemiany tożsamości młodej polskiej inteligencji

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Piotr Kulas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 47. Wokół reformy rolnej 1944-1948: doświadczenie i pamięć społeczna

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Anna Wylegała

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 48. Idee i tożsamość w chińskiej polityce zagranicznej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Dominik Marek Mierzejewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 49. Współczesna formuła podmiotowości w perspektywie fenomenologiczno-analitycznej

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS1

  Kierownik: dr Adriana Joanna Warmbier

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Filozoficzny

 50. Rola kształtowania poczucia tożsamości dla osiągnięcia dobrostanu eudajmonistycznego w okresie wczesnej dorosłości....

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Dominika Anna Karaś

  UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE