Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wielkość mózgu oraz zdolności kognitywne myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podsta...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Konarzewski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 2. Ewolucja termicznej plastyczności wielkości komórek a tolerancja stresowych warunków termicznych i tlenowych u organizmó...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Natalia Teresa Derus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 3. Stres oksydacyjny podczas termogenezy u myszy laboratoryjnych o genetycznie zróżnicowanym poziomie metabolizmu maksymaln...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Paweł Robert Brzęk

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 4. Termogeneza poposiłkowa u biegaczowatych w warunkach normoksji i hipoksji

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agnieszka Ewa Gozdek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Dynamika parametrów hematologicznych w zależności od zmian w podstawowym i maksymalnym tempie metabolizmu

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ulf Bauchinger

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 6. Adaptacje fenotypowe i genetyczne dwóch podgatunków łasicy do odmiennych warunków klimatycznych

  Konkurs: OPUS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karol Zub

  Instytut Biologii Ssaków PAN

 7. Wpływ zróżnicowania tempa metabolizmu podstawowego na ilość i jakość mleka produkowanego przez myszy laboratoryjne...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Andrzej Kazimierz Gębczyński

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 8. Tempo metabolizmu a zróżnicowanie tolerancji na chlorpiryfos: eksperyment ewolucyjny z doborem sztucznym na nornicy rude...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Geoffrey Dheyongera

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 9. Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metabolizmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświa...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jan Marcin Kozłowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 10. Plastyczność neuronalna myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksym...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Marek Konarzewski

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 11. Mechanizmy koordynacji cyklu komórkowego bakterii - trop DiaA

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Monika Katarzyna Glinkowska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 12. Test hipotezy "tempa życia": procesy starzenia u nornic z linii selekcjonowanych w kierunku wysokiego metabolizmu tlenow...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Agata Marta Rudolf

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 13. Zmiany z wiekiem bilansu cieplnego jako czynnik odpowiedzialny za spadek reprodukcji z wiekiem: testowanie teorii ograni...

  Konkurs: SONATA BIS 6 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Edyta Teresa Sadowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 14. Kompromis między opieką rodzicielską a odpowiedzią immunologiczną u myszy laboratoryjnych selekcjonowanych w kierunku zr...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aneta Książek

  Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno-Chemiczny

 15. Rozmiar komórek a zdolność organizmów zmiennocieplnych do funkcjonowania w zróżnicowanych warunkach termicznych i tlenow...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marcin Bartosz Czarnołęski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 16. Tempo metabolizmu i typy wymiany gazowej u chrząszczy biegaczowatych (Carabidae): efekt termogenezy poposiłkowej, temper...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Agnieszka Ewa Gozdek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 17. Fizjologiczne czynniki limitujące pułap metabolicznej wydolności tlenowej

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ulf Bauchinger

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi