Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 491 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Porównywalność skal w miedzynarodowych badaniach sondażowych

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS6

  Kierownik: dr Artur Pokropek

  Instytut Filozofii i Socjologii PAN

 2. Relatywistyczne symulacje magnetohydronamiczne dysków akrecyjnych wokół czarnych dziur

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST9

  Kierownik: mgr inż. Bhupendra Mishra

  Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

 3. Wykorzystanie analizy polowo-obwodowej i rozbudowanego dwufazowego modelu matematycznego silnika synchronicznego z magne...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Rafał Piotuch

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Elektryczny, Wydział Elektryczny

 4. Nieliniowe własności dynamiczne pojazdów szynowych w krzywych przejściowych przy prędkościach wokół krytycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Milena Gołofit-Stawińska

  Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Wydział Transportu

 5. Metoda Monte Carlo do numerycznego badania wielokrotnego rozpraszania światła spójnego i częściowo spójnego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Maciej Kraszewski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 6. Sztuczne sieci neuronowe w odpornej diagnostyce uszkodzeń i sterowaniu układów nieliniowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Marcel Luzar

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 7. Zmienno-kierunkowy równoległy solwer dla różnych architektur maszyn równoległych do izogeometrycznych L2 projekcji

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST6

  Kierownik: mgr inż. Maciej Woźniak

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 8. Przetwarzanie aerozoli przez chmury - symulacje ab initio uwzględniające efekty zderzeń i reakcji chemicznych zachodzący...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Anna Jaruga

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 9. Opracowanie algorytmu odtwarzania rozkładu wielkości podkładek zarodkowania heterogenicznego w stopach heterofazowych w ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Janusz Lelito

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa

 10. Nowy model homologiczny receptora H3 histaminowego - budowa, oddziaływanie z ligandami

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Jakub Jończyk

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 11. Identyfikacja elementów regulatorowych i czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za różnice w transkrypcji genów pom...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Paweł Bednarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

 12. Pełnofalowe modelowanie elektromagnetyczne zjawiska generacji promieniowania koherentnego w pompowanych elektrycznie las...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Bartłomiej Salski

  Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 13. Badania modelowe strumienia piaskowo-powietrznego prowadzące do doskonalenia teoretycznych podstaw symulacji procesu wst...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Rafał Dańko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa, Wydział Odlewnictwa

 14. Zastosowanie systemów opartych o wiedzę do kontrolowania niepewności w optymalizacji procesów przetwórstwa metali

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Łukasz Rauch

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 15. Opracowanie nowej zintegrowanej metody wyznaczania charakterystyk technologicznej plastyczności materiałów porowatych dl...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Madej

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 16. Ocena hemodynamicznej istotności zwężeń tętnic wieńcowych metodą modelowania numerycznego w oparciu o wirtualny test wys...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Marcin Kostur

  Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

 17. Nowe podejście do modelowania w niestacjonarnym środowisku

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Leszek Rutkowski

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 18. Rozwój numerycznych metod modelowania oraz oceny perfuzji nerek z użyciem obrazowania rezonansu magnetycznego.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr inż. Artur Klepaczko

  Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 19. Szybkie projektowanie kompaktowych struktur mikrofalowych i radiowych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr inż. Sławomir Kozieł

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 20. Równania konstytutywne dla struktur tkankowych - badania i modelowanie na poziomie mikrostrukturalnym

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski

  Instytut Mechaniki Precyzyjnej

 21. Poprawa jakości sterowania na drodze uczenia się przez powtarzanie

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Paszke

  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

 22. Teoretyczne modelowanie efektu rozpuszczalnika w cieczach jonowych: model jawnego rozpuszczalnika

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Andrzej Eilmes

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 23. iCell: przetwarzania informacji w organizmach żywych. Rola struktury przestrzennej i hierarchii skal w sterowaniu proces...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Dariusz Plewczyński

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 24. Hybrydowa metoda modelowania i optymalizacji procesów polimeryzacji

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szymański

  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

 25. Strategie uczenia klasyfikatorów chemicznych opartych o procesy reakcja-dyfuzja.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Górecki

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 26. COGRIMEN - metoda modelowania gruboziarnistego dużych układów biologicznych w ośrodkach ciągłych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. dr hab. Sławomir Filipek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Wydział Chemii

 27. Budowa detektora wierzchołka oraz pomiar mezonów z otwartym powabem w eksperymencie NA61/SHINE.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Paweł Staszel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 28. Precyzyjne pomiary własności cząstki Higgsa w rozpadzie na leptony tau przy energiach LHC

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST2

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 29. Heterogeniczne obliczenia równoległe i rozproszone w Javie

  Konkurs: UNISONO , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Piotr Bała

  Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

 30. Opracowanie i weryfikacja współbieżnego modelu RCAFE (losowych automatów komórkowych - elementów skończonych) uwzględnia...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Łukasz Madej

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 31. Nowe perspektywy w przewidywaniu efektów izotopowych w fazie skondensowanej

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. inż. Agnieszka Dybała-Defratyka

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 32. Nowe wydajne metody giętkiego dokowania molekularnego białek.

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST6

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Koliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 33. Nieswoista odpowiedź immunologiczna na infekcję wirusową RSV, rola wirusowych białek niestrukturalnych. Analiza doświadc...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 34. Przestrzeń rozumowania - znacznie reprezentacji wizualnych i gestów w rozumowaniu dedukcyjnym

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS6

  Kierownik: dr Robert Mackiewicz

  Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Psychologii

 35. Analiza numeryczna procesu dojrzewania przetok tętniczo-żylnych do hemodializ oraz symulacje przepływów krwi w przetokac...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Daniel Jodko

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 36. Badanie wpływu mikrostruktur początkowych 2D i 3D na symulacje zjawiska rekrystalizacji i rozrostu ziaren w heksagonalny...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Mariusz Jędrychowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 37. Analiza wybranych problemów przepływu płynu z wymianą ciepła w rurach użebrowanych z wykorzystaniem metod bezsiatkowych...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jakub Grabski

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 38. Pasywna synchronizacja modów w laserach światłowodowych wykorzystujących materiały niskowymiarowe - symulacja i eksperym...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Jakub Bogusławski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki

 39. Które regiony białka CotX są niezbędne do jego prawidłowej lokalizacji na powierzchni płaszcza przetrwalników Bacillus s...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ1

  Kierownik: mgr Wojciech Potocki

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 40. Kosmologiczne symulacje N-ciałowe w ujęciu relatywistycznym versus Ciemna Energia

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST9

  Kierownik: dr hab. Boudewijn Roukema

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 41. Wielofazowy model przepływu krwi w elastycznych naczyniach krwionośnych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Ziemowit Ostrowski

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 42. Wieloskalowe modelowanie materiałów z zastosowaniem ich wirtualnej reprezentacji na nowoczesnych architekturach komputer...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 43. Metody podprzestrzeni Kryłowa wykorzystujące wiele akceleratorów graficznych dla rozwiązywania problemów elektromagnetyc...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Michał Mrozowski

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 44. Analiza własności układów hybrydowych w zastosowaniu do modelowania i sterowania złożonych systemów dynamicznych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Jerzy Klamka

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 45. Modelowanie półprzewodnikowych laserów azotkowych z pionową wnęką rezonansową o emisji powierzchniowej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. inż. Robert Sarzała

  Politechnika Łódzka, Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

 46. Mechanizmy determinujące los komórki w odpowiedzi na stress. Analiza eksperymentalna i teoretyczna

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 47. Oddziaływania hydrodynamiczne w układach biomolekularnych. Badania obliczeniowe.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Maciej Długosz

  Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

 48. Symulacja przyszłości - fantastyka naukowa i gry wideo

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Paweł Frelik

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Humanistyczny

 49. "Kinematic backreaction" w kosmologicznych symulacjach N-body.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST9

  Kierownik: mgr Tomasz Kazimierczak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 50. Projektowanie anten szerokopasmowych z wykorzystaniem szybkich metod optymalizacji wielokryterialnej

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Adrian Bekasiewicz

  Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki