Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 18 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola transporterów ABC w modulacji oddziaływań symbiotycznych Medicago truncatula

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Michał Jasiński

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 2. Aktywne systemy transportu jako element kontrolujący "molekularną rozmowę" między symbiontami podczas formowania mikoryz...

  Konkurs: SONATA 9 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Joanna Banasiak

  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

 3. Hiperpasożytniczy grzyb Bionectria epichloe jako nowy element symbiozy pomiędzy trawami a endofitami: ekologiczna analiz...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karolina Górzyńska

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Biologii

 4. Znaczenie symbiontów u lądowego gatunku równonoga Porcellio scaber

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Terezia Horvathova

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Konflikt pomiędzy nicieniami entomopatogenicznymi Steinernema feltiae, a ich symbiotycznymi bakteriami Xenohrabdus boven...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Jaśmina Czech

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 6. Strukturalne i biogeochemiczne świadectwa symbiozy z bruzdnicami u triasowych koralowców Scleractinia.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Katarzyna Frankowiak

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN

 7. Mechanizmy adaptacyjne Rhizobium leguminosarum bv. trifolii do warunków stresu środowiskowego i w symbiozie z koniczyną...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ1

  Kierownik: dr hab. Monika Janczarek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Biologii i Biotechnologii

 8. Endofity roślin jako nowe narzędzie fitoremediacji

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. dr hab. czł. koresp. PAN Katarzyna Turnau

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

 9. Badanie zróżnicowania genetycznego i funkcjonalnego mikrosymbiontów koniczyny łąkowej (Trifolium pratense) z dwóch stref...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Monika Janczarek

  Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

 10. Zmienność mikrobiomu owadów w czasie i przestrzeni

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Piotr Łukasik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Wydział Biologii

 11. Dynamika ewolucyjna symbiontów piewików

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: NZ8

  Kierownik: Dr Piotr Łukasik

  Wydział Biologii, Wydział Biologii

 12. Rola białek PIN w rozwoju brodawek korzeniowych typu zdeterminowanego i niezdeterminowanego

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Izabela Sańko-Sawczenko

  Wydział Rolnictwa i Biologii, Wydział Rolnictwa i Biologii

 13. Kompleks enzymatyczny glikozylotransferaz Rhizobium leguminosarum jako model bakteryjnego szlaku biosyntezy egzopolisach...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Małgorzata Marczak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Biologii i Biotechnologii

 14. Zmienność mikrobiomu porostów antarktycznych w gradiencie troficznym i czasowo przestrzennym (King George Island, South ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Jakub Grzesiak

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 15. Symbiotyczne mikroendolity w szkieletach kopalnych koralowców Scleractinia.

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Klaudiusz Salamon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii

 16. Rola transporterów błonowych w kaskadzie sygnałowej cytokinin podczas symbiozy bobowatych z bakteriami brodawkowymi

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Michał Jasiński

  Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

 17. ORCHIDOMICS - Zrozumienie metabolizmu storczyków w ich naturalnym środowisku - metody omiczne w badaniach adaptacji i sy...

  Konkurs: MAESTRO 7 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Marc-Andre Selosse

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 18. Różnorodność obligatoryjnych symbiontów u piewików z podrodziny Deltocephalinae (Insecta, Hemiptera, Cicadellidae) i jej...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Kobiałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi