Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kinezyna w ruchu względem tubuliny - właściwości wody solwatacyjnej i oddziaływania pomiędzy białkami

  Konkurs: SONATA 5, panel: NZ1, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Anna Natalia Kuffel

  Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny

 2. Hydrofobowa solwatacja halogenowanych ligandów. Pomiary termodynamiczne umożliwiające określenie energii swobodnej wiąza...

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Poznański

  Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

 3. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii