Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Spektroskopia Rezonansu Magnetycznego w Badaniu Zmian Koncentracji Metabolitow Mozgu w Wyniku Diety Bakteryjnej.

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. Grzegorz Jan Stanisz

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 2. Nieprawidłowości szlaku przemian metabolicznych w układzie serotonergicznym w przebiegu zaburzeń ze spektrum autyzmu (AS...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Kacper Krzysztof Ptaszek

  Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii

 3. Właściwości neurochemiczne i aktywność biologiczna "dopalaczy" z grupy pochodnych katynonu (tzw. beta-ketoamfetamin)...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jolanta Barbara Zawilska

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny

 4. Nietypowe ligandy receptora 5-HT6

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Jacek Bojarski

  Instytut Farmakologii PAN

 5. Otrzymywanie nowych pochodnych chinoliny o potencjalnej aktywności wobec receptorów serotoninegicznych przy jednoczesnym...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Przemysław Paweł Taciak

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 6. Synteza i biologiczna aktywność pochodnych pirolidyno-2,5-dionu o potencjalnym działaniu przeciwdepresyjnym.

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Andrzej Józef Chodkowski

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 7. Hamowanie aktywności hydroksylazy tryptofanu typu I - nowa koncepcja leczenia zaburzeń metabolizmu kostnego w przewlekłe...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Pawlak

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 8. Wpływ układu serotoninergicznego na regulację cytochromu P450 w nowotworze złośliwym wątroby

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marta Ewa Kot

  Instytut Farmakologii PAN

 9. Trzecia grupa receptory metabotropowych dla glutaminianu jako punkt działania przyszłych leków antypsychotycznych

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pilc

  Instytut Farmakologii PAN

 10. Udział serotoniny w regulacji uwalniania melatoniny pod wpływem greliny u owiec.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Dorota Anna Zięba-Przybylska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 11. Wpływ terapii łączonej niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny na stres oks...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Piotr Gałecki

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski, Klinika Psychiatrii Dorosłych

 12. Środowiskowe uwarunkowania sukcesu ekologicznego gatunków inwazyjnych: Prunus serotina, Quercus rubra i Robinia pseudoac...

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Krzysztof Dyderski

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 13. Wpływ perinatalnej ekspozycji na selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny na strukturę i funkcje neuronów grz...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Hess

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Oreksynergiczna, glutaminergiczna i serotoninergiczna kontrola aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa in vitro.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Paulina Dominika Kaźmierska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Neurobiologii

 15. Wiązania halogenowe w oddziaływaniu ligandów z SERT.

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Jakub Staroń

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 16. Własności farmakologiczne i neurotoksyczność nowych pochodnych NBOMe

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Krystyna Czesława Gołembiowska

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 17. Ekofizjologiczne i ekologiczne uwarunkowania inwazyjności drzew i krzewów na przykładzie Padus serotina, Quercus rubra o...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Krzysztof Dyderski

  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk