Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Struktura ambiwalencji postaw wobec kobiet - Legitymizacja dyskryminacji płciowej i możliwości zmiany.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 2. Neurobiologiczne podłoże różnic płciowych w nabywaniu, wygaszaniu i odnawianiu warunkowego strachu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Marta Mikosz

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 3. Badania pamięci długoterminowej bodźców nacechowanych emocjonalnie z zastosowaniem symultanicznej rejestracji EEG/fMRI....

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Artur Marchewka

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 4. Pamięć długotrwała materiału werbalnego nacechowanego emocjonalnie. Badania behawioralne oraz z zastosowaniem metody fun...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. dr hab. Anna Grabowska

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 5. Seksizm ambiwalentny w Polsce: mechanizmy legitymizacji nierówności płciowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS6

  Kierownik: mgr Małgorzata Mikołajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 6. Różnice płciowe głównych elementów odruchu na rozciąganie: motoneuronów oraz wrzecion mięśniowych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Celichowski

  Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji