Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 52 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badanie kinetyki przemiany fazowej układów chitozanowych wrażliwych na wzrost temperatury.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. Zofia Modrzejewska

  Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

 2. Teoria renormalizacji dla przemian fazowych w układach skorelowanych fermionów

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Paweł Jakubczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 3. Badania wpływu ograniczenia przestrzeni w geometrii quasi jednowymiarowej na przebieg przemian fazowych przy wykorzystan...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Arkadiusz Gradys

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 4. Analiza czynników prowadzących do uzyskania stanu stacjonarnego w stopach miedzi poddanych skręcaniu pod wysokim ciśnien...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 5. Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk na granicy rozdziału faz (lutowie/podkładka) zachodzących podczas...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Anna Sypień

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 6. Kompleksowy wieloskalowy model konstytutywny napromieniowanych materiałów wielofazowych i kompozytowych w zastosowaniach...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń

  Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Mechaniczny

 7. Wykorzystanie statystycznej reprezentacji mikrostruktury do modelowania przemian fazowych w stalach DP poprzez rozwiązan...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Bzowski

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 8. Analiza przemian fazowych towarzyszących rozpadowi ausferrytu w niklowo-miedziowym żeliwie ADI, wytwarzanym w warunkach ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST8

  Kierownik: dr Andrzej Gazda

  Instytut Odlewnictwa

 9. Fluktuacje w układach złożonych: prawa potęgowe, odpowiedzi i przemiany fazowe poza fizyką

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: ST2

  Kierownik: dr inż. Piotr Fronczak

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 10. Modelowanie ewolucji mikrostruktur martenzytycznych w stopach z pamięcią kształtu metodą pola fazowego w zakresie skończ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

 11. Samorzutna agregacja w układach amfifilowych i koloidalnych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Góźdź

  Instytut Chemii Fizycznej PAN

 12. Przemiany fazowe oraz zmiany mikrostrukturalne w strefie połączenia dwu- i trój- warstwowych układów platerów na bazie m...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Paul

  INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN IM.A. KRUPKOWSKIEGO

 13. Badania procesów wymiany ciepła i rozkładów pól prędkości przepływów metodą PIV oraz efektów przemian fazowych i transpo...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łukasz Adrian

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa

 14. Otrzymywanie i właściwości fizykochemiczne wybranych multiferroików typu drugiego o strukturze spinelu i perowskitu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: dr Maciej Ptak

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 15. Synteza i właściwości fizykochemiczne związków metaloorganicznych typu MOF o mieszanej walencyjności

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Mączka

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 16. Kwantowe przemiany fazowe w warstwach magnetycznych kontrolowane zewnętrznym polem elektrycznym

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Tomasz Dietl

  Instytut Fizyki PAN

 17. Przemiany fazowe podczas niskiego i średniego odpuszczania oraz ich wpływ na własności stali

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Rafał Dziurka

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 18. Wpływ morfologii austenitu na produkty indukowanej odkształceniem przemiany ferrytycznej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dominik Dziedzic

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 19. Termiczne siły Casimira w obecności ścianek ze strukturą geometryczną lub chemiczną oraz efektywne oddziaływania generow...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Marek Napiórkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 20. Przemiany fazowe w strefie połączenia dwu- i trój- warstwowych platerów na bazie miedzi wytwarzanych metodą spajania wyb...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Paul

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 21. Charakterystyka mikrostrukturalna i kinetyczna zjawisk zachodzących na granicach rozdziału faz w parach dyfuzyjnych (Sn,...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: dr Anna Wierzbicka-Miernik

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 22. Przepływ ciepła w mikroskali. Analiza wrażliwości, zadania odwrotne, modelowanie przemian fazowych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 23. Badanie wczesnego wszechświata przy pomocy fal grawitacyjnych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: ST2

  Kierownik: dr Marek Lewicki

  Wydział Fizyki, Wydział Fizyki

 24. Opracowanie platformy obliczeniowej opartej o metodę kratowego równania Boltzmanna do modelowania zaawansowanych technol...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Dmytro Svyetlichnyy

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 25. Synteza i właściwości fizykochemiczne nowych funkcjonalnych związków metalo-organicznych z ligandami podfosforynowymi...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Mączka

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 26. Przemiany fazowe w osnowie i na granicach międzyfazowych wymuszone przez intensywne odkształcenie plastyczne.

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Zięba

  INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PAN IM.A. KRUPKOWSKIEGO

 27. Kolektywna dynamika i samoorganizacja aktywnych czasteczek

  Konkurs: SHENG 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr hab. Wojciech Góźdź

  Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 28. Nowe metody obliczeniowe w modelowaniu ostrych i rozmytych powierzchni nieciągłości

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

 29. Nierównowagowe zjawiska krytyczne i przemiany fazowe w dynamicznych modelach spinowych

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Arkadiusz Jędrzejewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 30. Podstawy transformacji metastabilnej fazy omega spowodowanych intensywnym odkształceniem plastycznym w stopach tytanu

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST8

  Kierownik: Dr inż. Anna Korniewa-Surmacz

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 31. Opracowanie nowej generacji modeli rozwoju mikrostruktury i ich zastosowanie do projektowania technologii produkcji zaaw...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 32. Transport masy w przemianach fazowych na migrujących granicach wydzieleń nieciągłych-eksperyment vs. modelowanie.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. czł. koresp. PAN Paweł Zięba

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 33. Mechanizmy przemian fazowych i właściwości fizykochemiczne wybranych związków metalo-organicznych krystalizujących w str...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Mączka

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

 34. Przemiany fazowe biogenicznego węglanu wapnia w naturalnych i eksperymentalnych systemach diagenetycznych: znaczenie dla...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Jarosław Stolarski

  Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego Polskiej Akademii Nauk

 35. Przemiany izolator-metal w układach silnie skorelowanych elektronów z oddziaływaniami dalszego zasięgu

  Konkurs: SONATINA 1 , panel: ST3

  Kierownik: dr Konrad Kapcia

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

 36. Funkcje rozkładu prawdopodobieństwa dla opisu niejednorodnych struktur metalicznych

  Konkurs: BEETHOVEN 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 37. Przemiana odwrotna martenzytu indukowanego odkształceniem plastycznym w stalach austenitycznych - badania mechanizmu prz...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Cios

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 38. Procesy wydzieleniowe w stopach Mg-Bi oraz Mg-Bi-X (X=Zn, Mn, Ca) umacnianych fazami w postaci płytek na płaszczyznach p...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Bartłomiej Dybowski

  Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 39. Nierównowagowe zjawiska krytyczne na sieciach złożonych

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Arkadiusz Jędrzejewski

  Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

 40. Kinetyka zjawisk na granicy metal-półprzewodnik w nanowarstwach: badania in situ w wysokorozdzielczym transmisyjnym mikr...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: dr Oleksandr Kryshtal

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej

 41. Wpływ oddziaływań cieczy jonowych z nanoporowatymi materiałami węglowymi na proces ładowania podwójnej warstwy elektrycz...

  Konkurs: MAESTRO 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Francois Beguin

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 42. Właściwości fizykochemiczne i mechanizmy przemian fazowych indukowanych temperaturą i ciśnieniem w multiferroikach metal...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Mirosław Mączka

  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

 43. Badania i modelowanie dyfuzyjnych przemian fazowych za pomocą opracowanego modelu hybrydowego opartego o metody automató...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Łukasz Łach

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 44. Modelowanie przemian fazowych i segregacji pierwiastków w żużlach hutniczych o zróżnicowanym chemizmie w warunkach ciśni...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Rafał Warchulski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 45. Struktura a właściwości antyferroelektryczne i półprzewodnikowe kompleksów aromatycznych zasad i kwasów oraz hybryd orga...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Grażyna Bator

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 46. Mechanizmy przemian fazowych w procesie laserowego wytwarzania przyrostowego elementów ze stali 316L

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Michał Ziętala

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Nowych Technologii i Chemii

 47. Metody numeryczne rozwiązywania niefourierowskich równań przewodzenia ciepła

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Ewa Majchrzak

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 48. Nowe idee w fizyce statystycznej: hybrydowe przemiany fazowe, (nie)równoważność zespołów statystycznych, kombinatoryka p...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. inż. Agata Fronczak

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 49. Badania cech budowy strukturalnej, własności mechanicznych i odporności korozyjnej nowej generacji stali typu lean duple...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Zbigniew Brytan

  Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny

 50. Wpływ zogniskowanej wiązki jonów na (focused ion beam - FIB) na stabilność mikrostruktury wybranych stopów

  Konkurs: SONATA 9 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Marta Gajewska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii