Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Przekroje czynne na zderzenia oraz przesunięcia izotopowe ultrazimnych atomów rtęci

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Bartłomiej Nagórny

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 2. Próba wyróżnienia biologicznych czynników determinujących obniżoną wrażliwość na trastuzumab u chorych na raka piersi z ...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Niemiec

  Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie

 3. Molekularne mechanizmy regulujące ekspresję czynników limfangiogennych podoplaniny i Prox1 w zróżnicowanych rakach tarcz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Barbara Czarnocka

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 4. Realna konwergencja dochodowa: wielowymiarowa analiza ekonometryczna z próbą identyfikacji punktów zwrotnych przy wykorz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mariusz Próchniak

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej

 5. Analiza ekspresji wybranych genów, próba korelacji ekspresji z miejscami polimorficznymi analizowanych genów u pacjentów...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Janusz Szemraj

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Biochemii Medycznej

 6. Badania zderzeń jonów i atomów z cząsteczkami występującymi w atmosferze i materii międzygwiazdowej

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST9

  Kierownik: dr Sławomir Werbowy

  Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 7. Określenie roli i próba modulacji zmienionych cukrzycą czynników immunologicznych - ich znaczenie dla działania opioidow...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Żychowska

  Instytut Farmakologii PAN

 8. Próba wyjaśnienia roli klasteryny i tratw lipidowych w etiologii choroby Alzheimer'a.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Arkadiusz Orzechowski

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 9. Analiza oczekiwanej długości życia jako głównego czynnika determinującego zachowanie prospołeczne u mrówek: działania ra...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Filip Turza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii

 10. Pomiary przekrojów czynnych w procesach fragmentacji niezbędne do interpretacji oddziaływań promieniowania kosmicznego w...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 3 , panel: ST2

  Kierownik: dr hab. Seweryn Kowalski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 11. Czynniki warunkujące skuteczność prospołecznych komunikatów marketingowych (CRM)

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Dominika Maison

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

 12. Rozwój wariacyjnej teorii adiabatycznej dla eksperymentów zimnych zderzeń atom-molekuła dwuatomowa

  Konkurs: SONATA 12 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Mariusz Pawlak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii