Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Rozwiń kryteria wyszukiwania

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie


Słowa kluczowe

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 14 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Korelacja pomiędzy warunkami wytwarzania i morfologią materiałów wyjściowych a budową warstwy przejściowej w nowo opraco...

  Konkurs: PRELUDIUM 7, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr Agata Katarzyna Strojny-Nędza

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 2. Analiza wpływu budowy petrograficznej węgla humusowego na jego własności fizykochemiczne

  Konkurs: SONATA 5, panel: ST10, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Barbara Elżbieta Bielowicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 3. Rozwijanie nowych strategii syntezy nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych

  Konkurs: SONATA BIS 4, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Wojciech Bury

  Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny

 4. Wpływ porowatości i natury chemicznej powierzchni węgla na równowagi reakcji chemicznych - systematyczne badanie z wykor...

  Konkurs: SONATA 8, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Sylwester Furmaniak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Chemii

 5. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Chemii

 6. Mechanizm procesów ładowania/wyładowania na granicy faz elektroda/elektrolit w superkondensatorach

  Konkurs: OPUS 8, panel: ST4, Projekt w realizacji

  Kierownik: prof. François Béguin

  Politechnika Poznańska; Wydział Technologii Chemicznej

 7. Analiza przepływu płynu lepkiego, nieściśliwego w otoczeniu brzegu obszaru porowatego o dużej porowatości.

  Konkurs: SONATA 10, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Magdalena Mierzwiczak

  Politechnika Poznańska; Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 8. Określenie wpływu rozdrobnienia mikrostruktury i porowatości na kształtowanie właściwości elektrycznych materiałów ceram...

  Konkurs: SONATA 8, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Ewa Berent

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii; Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 9. Otrzymywanie, charakterystyka oraz modyfikacja właściwości elektrycznych materiałów kompozytowych o wysokiej porowatości...

  Konkurs: SONATA BIS 4, panel: ST5, Projekt w realizacji

  Kierownik: dr Ewa Drożdż

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 10. Korelacje struktura atomowa - porowatość - właściwości mechaniczne węgla szklistego dla potencjalnych zastosowań w medyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 10, panel: ST3, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Karolina Jurkiewicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 11. Rozwój termoporozymetrii jako metody badania materiałów mezoporowatych

  Konkurs: OPUS 4, panel: ST5, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Dorota Małgorzata Jadwiga Majda

  Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii

 12. Analiza mechanizmu podatnego klejenia materiałów kompozytowych stosowanych w meblarstwie

  Konkurs: PRELUDIUM 1, panel: ST8, Projekt rozliczony

  Kierownik: mgr inż. Sylwia Oleńska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Technologii Drewna

 13. Badanie struktury i własności materiałów kompozytowych i wieloskładnikowych materiałów organicznych metodą spektroskopii...

  Konkurs: SONATA 5, panel: ST2, Projekt zakończony

  Kierownik: dr Bożena Katarzyna Zgardzińska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 14. Wysokoporowate ceramiczne rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej

  Konkurs: PRELUDIUM 5, panel: ST8, Projekt w realizacji

  Kierownik: mgr inż. Łucja Dobromiła Rumian

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki