Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 19 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wysokoporowate ceramiczne rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Łucja Dobromiła Rumian

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 2. Korelacja pomiędzy warunkami wytwarzania i morfologią materiałów wyjściowych a budową warstwy przejściowej w nowo opraco...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Agata Katarzyna Strojny-Nędza

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 3. Określenie wpływu rozdrobnienia mikrostruktury i porowatości na kształtowanie właściwości elektrycznych materiałów ceram...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr Katarzyna Ewa Berent

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 4. Korelacje struktura atomowa - porowatość - właściwości mechaniczne węgla szklistego dla potencjalnych zastosowań w medyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Karolina Jurkiewicz

  Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 5. Otrzymywanie, charakterystyka oraz modyfikacja właściwości elektrycznych materiałów kompozytowych o wysokiej porowatości...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Ewa Drożdż

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 6. Rozwój termoporozymetrii jako metody badania materiałów mezoporowatych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dorota Małgorzata Jadwiga Majda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 7. Badanie struktury i własności materiałów kompozytowych i wieloskładnikowych materiałów organicznych metodą spektroskopii...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr Bożena Katarzyna Zgardzińska

  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 8. Analiza mechanizmu podatnego klejenia materiałów kompozytowych stosowanych w meblarstwie

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Sylwia Oleńska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna

 9. Analiza wpływu budowy petrograficznej węgla humusowego na jego własności fizykochemiczne

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr Barbara Elżbieta Bielowicz

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 10. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 11. Mechanizm procesów ładowania/wyładowania na granicy faz elektroda/elektrolit w superkondensatorach

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. François Béguin

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 12. Zróżnicowanie diagenetyczne skał wapienia cechsztyńskiego (Ca1) w rejonie wału wolsztyńskiego w świetle zmian batymetrii...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Adam Fheed

  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 13. Nowe porowate stopy tytanowe do zastosowań medycznych o podniesionej odporności na korozję wytworzone w procesie mechani...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Izabela Maria Matuła

  Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

 14. Trójwymiarowa funkcjonalizacja grafenu metodami fizycznymi i chemicznymi

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Paweł Łukaszewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 15. Symulacje molekularne adsorpcji lekkich węglowodorów na materiałach mikroporowatych w odniesieniu do termodesorpcyjnych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Andrzej Sławek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 16. Konstrukcja zaawansowanych katalizatorów o kontrolowanej porowatości i zwiększonej dostępności centrów aktywnych w oparc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Barbara Krystyna Gil

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 17. Wpływ porowatości i natury chemicznej powierzchni węgla na równowagi reakcji chemicznych - systematyczne badanie z wykor...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr Sylwester Furmaniak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 18. Rozwijanie nowych strategii syntezy nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Wojciech Bury

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 19. Analiza przepływu płynu lepkiego, nieściśliwego w otoczeniu brzegu obszaru porowatego o dużej porowatości.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr Magdalena Mierzwiczak

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Polityka cookies

Partnerzy