Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 20 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Materiały porowate w warunkach ekstremalnych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szczepan Katrusiak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 2. Badanie struktury i własności materiałów kompozytowych i wieloskładnikowych materiałów organicznych metodą spektroskopii...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST2

  Kierownik: dr Bożena Katarzyna Zgardzińska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 3. Wysokoporowate ceramiczne rusztowania dla inżynierii tkanki kostnej

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Łucja Dobromiła Rumian

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 4. Modyfikacje właściwości organicznych regularnych klatek molekularnych o inherentnej chiralności i porowatości

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Szumna

  Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

 5. Korelacja pomiędzy warunkami wytwarzania i morfologią materiałów wyjściowych a budową warstwy przejściowej w nowo opraco...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr Agata Katarzyna Strojny-Nędza

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 6. Analiza wpływu budowy petrograficznej węgla humusowego na jego własności fizykochemiczne

  Konkurs: SONATA 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr inż. Barbara Elżbieta Bielowicz

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 7. Rozwój termoporozymetrii jako metody badania materiałów mezoporowatych

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Dorota Małgorzata Jadwiga Majda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 8. Analiza mechanizmu podatnego klejenia materiałów kompozytowych stosowanych w meblarstwie

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Sylwia Oleńska

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Technologii Drewna

 9. Zróżnicowanie diagenetyczne skał wapienia cechsztyńskiego (Ca1) w rejonie wału wolsztyńskiego w świetle zmian batymetrii...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST10

  Kierownik: mgr inż. Adam Fheed

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 10. Nowe porowate stopy tytanowe do zastosowań medycznych o podniesionej odporności na korozję wytworzone w procesie mechani...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Izabela Maria Matuła

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

 11. Symulacje molekularne adsorpcji lekkich węglowodorów na materiałach mikroporowatych w odniesieniu do termodesorpcyjnych ...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Andrzej Sławek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 12. Konstrukcja zaawansowanych katalizatorów o kontrolowanej porowatości i zwiększonej dostępności centrów aktywnych w oparc...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Barbara Krystyna Gil

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

 13. Analiza przepływu płynu lepkiego, nieściśliwego w otoczeniu brzegu obszaru porowatego o dużej porowatości.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Magdalena Mierzwiczak

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 14. Korelacje struktura atomowa - porowatość - właściwości mechaniczne węgla szklistego dla potencjalnych zastosowań w medyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Karolina Jurkiewicz

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

 15. Określenie wpływu rozdrobnienia mikrostruktury i porowatości na kształtowanie właściwości elektrycznych materiałów ceram...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Katarzyna Ewa Berent

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

 16. Mechanizm procesów ładowania/wyładowania na granicy faz elektroda/elektrolit w superkondensatorach

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST4

  Kierownik: prof. François Béguin

  Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

 17. Wpływ porowatości i natury chemicznej powierzchni węgla na równowagi reakcji chemicznych - systematyczne badanie z wykor...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: ST4

  Kierownik: dr Sylwester Furmaniak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii

 18. Otrzymywanie, charakterystyka oraz modyfikacja właściwości elektrycznych materiałów kompozytowych o wysokiej porowatości...

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr Ewa Drożdż

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 19. Rozwijanie nowych strategii syntezy nieorganiczno-organicznych materiałów porowatych

  Konkurs: SONATA BIS 4 , panel: ST5

  Kierownik: dr inż. Wojciech Bury

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 20. Trójwymiarowa funkcjonalizacja grafenu metodami fizycznymi i chemicznymi

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST5

  Kierownik: dr hab. Jerzy Paweł Łukaszewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii