Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 16 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poszukiwanie genów krytycznych dla oligo- i azoospermii u człowieka - mysi model doświadczalny typu "knockout"

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ2

  Kierownik: prof. dr hab. Maciej Krzysztof Kurpisz

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 2. Annona militaris i pastus militum. System dostaw śródziemnomorskiego wina i oliwy do legionowych garnizonów w rzymskich ...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 3. Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę około...

  Konkurs: SYMFONIA 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarna

  Uniwersytet Jagielloński, Małopolskie Centrum Biotechnologii

 4. Rękopisy Kroniki Oliwskiej - szczegółowe badanie kodeksów i ustalenie ich filiacji

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Tomasz Zuzek

  Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka, Oddział w Poznaniu

 5. Ewolucja serpentynitowych ogniw ofiolitów Dolnego Śląska

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Piotr Marian Wojtulek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 6. Olimp - ideał, doskonałość, absolut

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. dr hab. Maria Elżbieta Korytowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 7. Oligo-atomowe supersieci metal-tlenek jako nowe materiały o dostrajalnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: ST3

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Emanuel Korecki

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

 8. Atropoizomeria w grupie oligo(arylo)pirydyn o znaczeniu kryminalistycznym

  Konkurs: OPUS 3 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 9. Mechanizm silnego wzrostu przewodnictwa elektronowego w wyniku termicznej nanokrystalizacji amorficznych odpowiedników o...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: ST5

  Kierownik: prof. dr hab. Jerzy Edward Garbarczyk

  Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

 10. Ekonomie królewskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1780-1795

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Stanisław Andrzej Zawadzki

  UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Wydział Historyczny

 11. Dieta i ludzki mikrobiom jelitowy jako źródła N-acylowanych amin będących ligandami receptorów GPCR.

  Konkurs: SONATINA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Anna Katarzyna Drzazga

  Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

 12. Zbadanie funkcji beta-hydroksymaślanu w odpowiedzi roślin na infekcję grzybową na przykładzie lnu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Justyna Katarzyna Mierziak-Derecka

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii

 13. Wpływ czynników strukturalnych na oddziaływania ferromagnetyczne w oligo- i poliaryloaminach

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Łukasz Jan Skórka

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny

 14. Objętościowe przejście fazowe w hydrożelach z poli(metakrylanów oligo(glikolu etylenowego)) - wpływ czynników struktural...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Piechocki

  Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

 15. Oświecenie w Starożytności. Studia nad hellenistycznymi i rzymskimi lampkami oliwnymi z rejonu Nea Pafos na Cyprze.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Małgorzata Kajzer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

 16. Bio oligo/polisacharydy pod wpływem sił zewnętrznych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST4

  Kierownik: dr Agnieszka Brzyska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk