Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Stan zakrytyczny i nośność cienkościennych kompozytowych belek-słupów z uszkodzeniami eksploatacyjnymi

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 2. Wielo-kryterialna ocena nośności ściskanych prętów cienkościennych z materiałów typu FML

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Dominik Banat

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 3. Doświadczalne i numeryczne badania nośności granicznej zdegradowanych konstrukcji ze względu na wpływ korozji i zamknięt...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Krzysztof Wołoszyk

  Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

 4. Badania doświadczalne stateczności miejscowej oraz nośności belek cienkościennych o niestandardowych przekrojach ceowych...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Piotr Paczos

  Politechnika Poznańska, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 5. Stateczność i nośność cienkościennych konstrukcji kompozytowych z uszkodzeniami BVID

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Adrian Gliszczyński

  Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

 6. Badania eksperymentalno-numeryczne wrażliwości ściskanych cienkościennych słupów kompozytowych na nieosiowość obciążenia...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST8

  Kierownik: dr hab. inż. Hubert Dębski

  Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny