Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 31 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Znaczenie gospodarki żelazowej dla odpowiedzi immunologicznej i remodelingu mięśnia sercowego u chorych z zapaleniem mię...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Ewa Jankowska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 2. Ocena funkcji mięśni szkieletowych w trakcie ostrej niewydolności serca.

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr n.o k.f. Kinga Węgrzynowska-Teodorczyk

  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akadamia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 3. Ocena ekspresji krążących mikroRNA w patogenezie pozawałowej niewydolności mięśnia sercowego

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agata Maciejak

  Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

 4. Zaburzenia metaboliczne a efektywność pracy mięśni szkieletowych u mężczyzn z zaawansowaną, skurczową niewydolnością ser...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: Lek. Michał Tkaczyszyn

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 5. Aktywność zapalna i hormonalna tkanki tłuszczowej w różnych regionach ciała u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca z v...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Elżbieta Kalicińska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 6. Wpływ pozawałowej niewydolności serca oraz diety wysokotłuszczowej na ekspresję mRNA i białka receptorów APJ apeliny ora...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Katarzyna Czarzasta

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, I Wydział Lekarski

 7. Program oceny diagnostyki, leczenia i kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictw...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 8. Denerwacja nerek u chorych z niewydolnością serca i terapią resynchronizacyjną.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Danuta Czarnecka

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 9. Profile microRNA osocza krwi psów z niewydolnością mięśnia sercowego

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: mgr Magdalena Hulanicka

  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 10. Ocena wydolności serca u dzieci z niewydolnością jelit żywionych przewlekle pozajelitowo.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Joanna Friedman-Gruszczyńska

  Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

 11. Niedobór żelaza a dysfunkcja mięśni szkieletowych w niewydolności serca

  Konkurs: SONATA BIS 1 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Ewa Jankowska

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 12. Psychologiczne i kliniczne uwarunkowania niestosowania się do zaleceń lekarskich u chorych z niewydolnością serca i jego...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ5

  Kierownik: dr Agnieszka Siennicka

  UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU

 13. Wybrane zakażenia odzwierzęce - gorączka Q, borelioza z Lyme i bartonelozy, jako przyczyna nieodwracalnej niewydolności ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska

  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP - PZH), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

 14. Występowanie cukrzycy, niewydolności nerek i niewydolności serca a skuteczność prewencji choroby wieńcowej (badanie prow...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Pająk

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

 15. Zaburzenia oddychania w czasie snu oraz elektrokardiograficzne wskaźniki ryzyka arytmii jako nowe markery patofizjologic...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Katedra Kardiologii

 16. Wpływ treningu wolnego oddychania na profil oddechowy, autonomiczny układ nerwowy oraz wydolność wysiłkową u chorych z p...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 17. Rola piezolitów i osmolitów w układzie krążenia w zdrowiu i chorobie.

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Marcin Ufnal

  Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 18. Molekularne mechanizmy niewydolności serca w dystrofii mięśniowej Duchenne'a i Beckera

  Konkurs: MAESTRO 10 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Józef Dulak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 19. Rola Angiotensyna (1-12) oraz szlaku niezależnego od ACE w produkcji Ang II w dysfunkcji sródbłonka naczyń obowodowych w...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Tasnim Mohaissen

  Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 20. Rola deaminazy AMP i wpływ zahamowania jej aktywności na funkcjonowanie mitochondriów w eksperymentalnym niedotlenieniu ...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Magdalena Zabielska

  Wydział Lekarski, Wydział Lekarski

 21. Aby lepiej leczyć osoby w podeszłym wieku z chorobami układu sercowo-naczyniowego: czy nebiwolol jest lepszy od metoprol...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Michał Mączewski

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 22. Nadciśnieniowa odpowiedź na umiarkowane obciążenie wysiłkiem fizycznym a wzrost ryzyka rozwoju powikłań sercowo-naczynio...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ5

  Kierownik: prof. dr hab. Wojciech Kosmala

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 23. Znaczenie GDF-15 w patomechanizmie ostrej prawokomorowej niewydolności serca badanej w modelu ostrej zatorowości płucnej...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Marta Skowrońska

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 24. Wpływ aktywności fizycznej na tkankową biodostępność tlenku azotu (NO) i biogenezę mitochondriów w mięśniach szkieletowy...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Joanna Majerczak

  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

 25. Znaczenie odpowiedzi z chemoreceptorów obwodowych w patogenezie duszności wysiłkowej u chorych z rozkurczową niewydolnoś...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Katarzyna Kulej-Łyko

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu

 26. Autofagia i system ubikwityna-proteasom jako potencjalne mechanizmy odpowiedzialne za zanik masy lewej komory serca w sz...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ5

  Kierownik: Dr n. med. Mateusz Hołda

  Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Lekarski

 27. Rewersja niewydolności serca podczas mechanicznego wspomagania funkcji lewej komory - rola nukleotydów i przemian energe...

  Konkurs: HARMONIA 8 , panel: NZ4

  Kierownik: Prof. dr hab. Ryszard Smoleński

  Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski

 28. Optymalizacja parametrów do oceny wydajności procesu kardiomiogenezy w ludzkich komórkach mezenchymalnych serca, poddany...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Katarzyna Kmiotek-Wasylewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 29. Patofizjologiczna rola tlenku trimetyloaminy w niewydolności serca.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Adrian Drapała

  Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarsko-Dentystyczny

 30. Wpływ niedoboru żelaza na przebieg pozawałowej niewydolności serca u szczura. Badanie na poziomie narządu i komórek....

  Konkurs: OPUS 9 , panel: NZ5

  Kierownik: dr hab. Urszula Mackiewicz

  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

 31. Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątrob...

  Konkurs: SYMFONIA 3 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Stefan Chłopicki

  Uniwersytet Jagielloński, Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET), Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka