Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Funkcjonalne znaczenie translokacji kinazy białkowej C beta (PKC beta) do mitochondriów w wyniku niedokrwienia mózgu. Ro...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Małgorzata Beręsewicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 2. Identyfikacja i analiza funkcjonalna czynników wydzielanych przez progenitory oligodendrocytów w odpowiedzi na uszkodzen...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Joanna Beata Sypecka

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 3. Rola peptydu MANF w plastyczności neuronalnej i neuroprotekcji

  Konkurs: OPUS 8 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Małgorzata Pyza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 4. Rola ceramidu i ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu w metabolizmie białka prekursor...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Kinga Sylwia Czubowicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 5. Rola ścieżki sygnalizacyjnej z udziałem receptorów dla sfingozyno-1-fosforanu (S1P) w zwierzęcym modelu Choroby Parkinso...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Joanna Agata Pyszko

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 6. Znaczenie polimerazy poli(ADP-rybozy) i sirtuin w regulacji śmierci komórek. Nowe punkty uchwytu w terapii choroby Alzhe...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Joanna Benigna Strosznajder

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 7. Przebieg pozasiatkówkowej neurodegeneracji w modelu spontanicznej jaskry (myszy DBA/2J) - przyżyciowe badania metodami r...

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Michał Marcin Fiedorowicz

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 8. Synteza biozgodnych nanonośników dla wybranych substancji neuroprotekcyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Marek Piotrowski

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 9. Poszukiwanie molekularnych punktów uchwytu dla neuroprotekcyjnego efektu tetrahydroizochinolin w oparciu o różne ekspery...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Agnieszka Wąsik

  Instytut Farmakologii PAN

 10. Badanie neuroprotekcyjnego potencjału oraz mechanizmu działania hybryd peptydowych opioid-neurotensyna w modelu ekscytot...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Patrycja Magdalena Kleczkowska

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 11. Właściwości neuroprotekcyjne bifaliny w mysim modelu lekkiego, traumatycznego uszkodzenia mózgu

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr inż. Anna Agata Leśniak

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 12. Ocena zdolności protekcyjnych rezweratrolu i kwercetyny w modelach neurotoksyczności indukowanej glinem i manganem

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Maciej Tadeusz Gawlik

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 13. Ocena porównawcza właściwości neuroprotekcyjnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych (MSCs) izolowanych z doj...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Antonina Domańska-Janik

  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN

 14. Biowskaźniki procesów neurodegeneracji i endogennej neuroprotekcji w padaczce

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Konrad Rejdak

  Uniwersytet Medyczny w Lublinie, II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym

 15. Udział receptora GPR39 w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Młyniec

  Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

 16. Farmakologiczna weryfikacja potencjalnych strategii neuroprotekcyjnych w nowych, genetycznych modelach progresywnej neur...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Grzegorz Kreiner

  Instytut Farmakologii PAN

 17. Ekspresja microRNA i jej wpływ na poziom białek o właściwościach neuroprotekcyjnych w patogenezie stwardnienia rozsianeg...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. dr hab. Ireneusz Jacek Majsterek

  Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej

 18. Jak interakcja pomiędzy mikroglejem a astrocytami wpływa na funkcjonowanie neuronów w układzie dopaminergicznym. Analiza...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Kuter

  Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

 19. Opracowanie nowatorskiej eksperymentalnej terapii genowej w leczeniu jaskry - rola białek wiążących RNA

  Konkurs: SONATA 13 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Adrian Smędowski

  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach

 20. Wpływ selektywnych modulatorów receptorów estrogenowych oraz receptorów węglowodorów aromatycznych na apoptozę komórek n...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr inż. Joanna Rzemieniec

  Instytut Farmakologii PAN

 21. Neuroprotekcja za pomocą BDNFu na poziomie siatkówki i pierwszorzędowej kory wzrokowej w przebiegu jaskry

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: lek. Anna Wójcik- Gryciuk

  Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

 22. Nowe wielofunkcyjne ligandy - antagoniści receptorów A1/A2A adenozynowych i inhibitory monoaminooksydazy B, w poszukiwan...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Michał Karol Załuski

  Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 23. Wpływ temperatury ciała w trakcie niedotlenienia okołoporodowego na zmiany poziomu neurotropowego czynnika pochodzenia m...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Hanna Kletkiewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 24. Ocena właściwości neuroprotekcyjnych oraz wpływu na neurogenezę pochodnej kwasu 2-(2,5-dioksopirolidyno-1-ylo)-2-propano...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Marta Andres-Mach

  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki